Amžinybėn išlydime “Bočių” pirmininką Vladislovą Jablonską

“Aš jau tenai – kur žydi sodai,

Jie žydi ištisus metus.

Ieškok manęs mažam žiedely,

Ieškoki po dangaus skliautus.

Aš jau tenai – kur žydi sodai,

Čia Rojus, čia visų namai.

Čia niekas niekam nepavydi,

Visi mes susitiksime čionai”… / Laimužė

  Laikas nenuneš į užmarštį Mokytojo, Kolegos, Bendražygio, Pirmininko Vladislovo Jablonsko atminimo. Liko gerumo Tiltas, jungiantis Jį mylėjusius žmones.

  Nuoširdi užuojauta dukroms Daliai ir Jovitai, vaikaičiams ir kitiems Velionio artimiesiems.

  Tesiilsi ramybėje apšviestas Amžinybės šviesa su savo artimaisiais Dievo Dangaus Soduose.

LPS ,,Bočiai” Širvintų bendrija

2 thoughts on “Amžinybėn išlydime “Bočių” pirmininką Vladislovą Jablonską

 • 2023-10-31 at 12:40
  Permalink

  Gili užuojauta šeimai ir bendruomenei.

  … Nevyskite gėlės, neverkite žvakės –
  Te ilsis pavargus širdis.
  Tos švelniosios rankos, tos mylinčios akys
  Jau niekam “sudie” nesakys.

  Gyvenimo kelią prasmingą ir ilgą
  Atrodo, taip greit praėjai.
  Ir skrieja pro šalį ramunėm ir smilgom
  Papuošti vaikystės takai.

  Jau atlikta viskas, neverkite žmonės,
  Te ilsis pavargus širdis –
  Mes esam keleiviai šioj žemės kelionėj
  Ir valioje Dievo visi.

  Janina Žemaičiūnienė, LPS “Bočiai” valdybos narė,
  Klaipėdos Pajūrio bendrijos pirmininkė

 • 2023-10-31 at 07:04
  Permalink

  Užuojauta.

Parašykite komentarą

*

code