Sveikiname Gretą Paulauskaitę

Mieloji mūsų Gretute,

  Jeigu Žemėje yra laimė, tegul ji žingsniuoja šalia. Jeigu yra sėkmė, tegul ji lydi Tave.  

  Jeigu yra džiaugsmas, tegul jis išsiskleidžia šypsena plačia. 

  Linkime Tau svaiginančio ir įsimintino gyvenimo skrydžio. Tavo namams – laimės bei supratimo. Būk apsupta ištikimų, patikimų ir nuoširdžių žmonių.

  Lai Tavo gyvenimas skamba gražiausiomis gaidomis.

  Su gimimo diena! 

Mama, tėtis, sesė, broliai ir visi Tave mylintys