Staškūnų k. bus atliekami kadastriniai matavimai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, 32.1.1.2 papunkčiu, UAB „Geoforta“ informuoja gretimo žemės sklypo kad. Nr. 6224/0002:191 savininko Andžej Černiavskij įgaliotus asmenis apie atliekamus gretimo sklypo, Staškūnų k., Giedraičių sen., Molėtų r. sav. kadastrinius matavimus, kurie vyks 2024 m. vasario 06 d. nuo 15:00 val. iki 16:00 val. Matininkas Vidmantas Laužonis, tel. Nr. 8 609 48831, el.p.: lauzonis@gmail.com .

Užsakymas ŠS Nr. 24-12