“Bočiai” išrinko naują vadovybę

Naujoji “Bočių” valdyba

   Nors už lango sniegas, šaltukas, tačiau mūsų bočeliams labai tinka patarlė: nauji metai-nauji lapai. Taip, Naujuosius atšventėme, o po jų prasideda darbas-atsiskaitymas už buvusios tarybos atliktą darbą, naujos tarybos rinkimai. Taigi sausio 25 dieną taip ir įvyko. Tradicinėje bočių susitikimų vietoje kavinėje „Lelija“ susirinko per šešiasdešimt „Bočių“ narių.

  Susirinkimo pirmininke buvo išrinkta „Bočių“ pirmininko pavaduotoja Genovaitė Abromavičienė, susirinkimo sekretore – Alvyda Vadeikienė.

   Deja, susirinkimas prasidėjo tylos minute pagerbiant Anapilin iškeliavusią ilgametę „Bočių“ narę Vladą Balsienę.

„Ilgiausių metų“ jubiliatams: Feliksui Stimburiui, Aldonai ir Alfonsui Gudašiams, Valdai Patinskienei.

  Pirmuoju klausimu ataskaitą pateikė pirmininko pavaduotoja G. Abromavičienė. Ji išsamiai pristatė tarybos darbą atliktą per 2,5 metų.  Tarybą sudarė devyni asmenys, per ataskaitinį laikotarpį įvyko 23 tarybos posėdžiai. Svarstyta: kelionių po Lietuvą organizavimas (aplankyti devyni rajonai Ignalina, Biržai, Šakiai, Jurbarkas, Kėdainiai, Švenčionys, Šalčininkai, Klaipėda, Palanga) pasirengimas renginiams, lėšų panaudojimas, sudarytas darbo planas, paskirti atsakingi asmenys ryšių palaikymui su eiliniais nariais, pagrindinės veiklos kryptys, išvykos į teatrus. Vykdant numatytus planus buvo aplankyti trys teatrai, organizuoti susitikimai su įdomiais žmonėmis ( su dekanu L. Klimu, kunigu M. Talučiu, istoriku J. Stankevičiumi, policininke A. Drėgviene, ligoninės direktoriumi K. Štaru) paminėtos tradicinės šventės (Trijų karalių, Kovo 8-osios, pagyvenusių žmonių) pasveikinti 67 jubiliatai, bendrauta su kitomis organizacijomis, plėtojamas gražus bendradarbiavimas su rajono I.Šeiniaus biblioteka, Širvintų miesto bendruomene, „Krašto žiniomis“ , Neįgaliųju draugija. Susitikimų metu prie kavos puodelio maloniai klausėmės T. Imbraso, Bagaslaviškio kaimo kapelos, J. Borusevičiaus, V. Rimkaus atliekamos muzikos ir dainų. Prasidėjus karui Ukrainoje buvo renkamos lėšos ukrainiečiams pabėgėliams paremti. „Bočių“ narės mezgė kojines Ukrainos kariams. Nuoširdžiai padėkojusi tarybos nariams ir visiems prisidėjusiems prie šių darbų įgyvendinimo G. Abromavičienė pakvietė revizorę Eleną Šimonytę pateikti revizijos ataskaitą.

  Tarybos ir revizorės ataskaita buvo vienbalsiai patvirtinta.

  Tad po patvirtintų ataskaitų senoji taryba baigė savo kadenciją. Tenka rinkti naują pirmininką, pavaduotoją, septynis tarybos narius. Siūlomi kandidatai renkami paprasta balsų dauguma. Pirmininku siūloma  Laimutė Griškienė. Ji išrenkama vienbalsiai. Pavaduotoja siūloma palikti tą pačią pavaduotoją Genovaitę Abromavičienę. Ji taip pat patvirtinama vienbalsiai. Į tarybos narius pasiūlyti: L. Baronienė, P. Pečiulienė, A. Antipenkovas, D. Vitkauskienė, A. Vadeikienė, P Kartenis, Z. Dregvienė. Nauji tarybos nariai išrinkti vienbalsiai. Revizore išrinkta T. Dobrovolskienė. Patvirtintas naujas metinis nario mokestis.

  Susirinkimo pabaigoje „Ilgiausių metų“ ,diriguojant Zinai Stonienei, buvo atlikta jubiliatams: Feliksui Stimburiui, Aldonai ir Alfonsui Gudašiams, Valdai Patinskienei.

Susirinkę bočiai gražiai padėkojo senajai tarybai už malonų bendravimą, jaukius susitikimus, keliones, to paties linkėdami naujai išrinktai rajono „Bočių“ valdžiai.

Valda Patinskienė, “Bočių” informacija

Parašykite komentarą

*

code