Ar pateikėte pastabas savivaldybės biudžeto projektui? Jūs turite tam teisę

ALYTĖ SKEBERIENĖ, Savivaldybės tarybos narė nuo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“

/ ALYTĖ SKEBERIENĖ, Savivaldybės tarybos narė nuo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ /

  Lietuvoje yra 60 savivaldybių. Ir kiekviena savivaldybė turi savo atskirą ir savarankišką biudžetą. Patvirtinti tą biudžetą – savivaldybės tarybos prerogatyva. Biudžeto lėšos reikalingos įstatymų priskirtoms funkcijoms ir savivaldybėms įstatymų perduotoms valstybės funkcijoms atlikti. Todėl labai svarbu tinkamai tą biudžetą subalansuoti. Gyventojai turi turėti galimybę būti supažindinti, svarstyti ir pateikti pastabas. Savivaldybės turi sudaryti sąlygas gyventojams reglamento nustatyta tvarka svarstyti savivaldybės biudžeto projektą. Ar Širvintų rajono gyventojai aktyviai įsilieja į biudžeto svarstymą, o jei taip būtų, ar į jų pastabas būtų reaguojama – klausimas be atsakymo. Savivaldybių biudžetą sudaro pajamos ir asignavimai. Pajamas sudaro dalis gyventojų pajamų mokesčio, pajamos iš vietinių rinkliavų, valstybės biudžeto skiriamos dotacijos ir kitos pajamos. Pagal pateiktą šių metų pajamų projektą matome, kad planuojama surinkti daugiau pajamų ir pelno mokesčių (gyventojų pajamų mokesčio, paveldimo turto mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio, mokesčio už aplinkos teršimą), bet beveik perpus mažėja žemės mokesčio surinkimo planas. Ženkliai auga ir įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planas. Mažėja planuojamos pajamos iš nuomos mokesčio už valstybinę žemę.

   Kita biudžeto dalis – asignavimai – tai biudžete patvirtinta lėšų išlaidom ir ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti suma. Ir čia tikrai noriu atkreipti Jūsų dėmesį į kelis skaičius:

 1. Įvairios veiklos išlaidos. Jos ir vėl drastiškai auga. Kiekvienais metais išleidžiama vis daugiau ir daugiau. Praeitais metais iš savivaldybės biudžeto buvo panaudota 187 tūkst. eurų tokioms išlaidoms. Kas už jas buvo įsigyta? Viešieji ryšiai, teisinė pagalba, sveikinimai apdovanojimai, restoranai, baliai – festivaliai? Realiai tai beveik tokia pati suma, kuri skiriama miesto ir visų seniūnijų tvarkymo darbams ir kapinių priežiūrai visoms kartu paėmus arba suma, skiriama socialinių paslaugų centrui metams! O kur dar leidybos, informacijos teikimo išlaidos? Joms šiais metais numatoma skirti 38 tūkst. eurų.
 2. Ūkininkų rėmimui projekte numatyti 3 tūkstančiai eurų. Nors ūkininkų streiko metu vaje koks palaikymas ūkininkams buvo demonstruojamas. Ir vėl tik dėl gražių nuotraukų ir skambių straipsnių. Kodėl realybėje darbai skiriasi? Kiek rajone ūkininkų? Padalinkit tuos 3 tūkstančius visiems. Po kiek gausit ūkininkai? Ką už tokį rėmimą įsigysite, kaip ūkiui pagelbėsite?
 3. Miesto tvarkymo darbams (ir seniūnijoms) numatyta 196,4 tūkstančiai. Daug tai ar mažai? Jau seniai jaučiamas atotrūkis tarp miestui ir kaimams skiriamų lėšų. Skirdami papildomas, ženklesnes lėšas seniūnijoms, siektume prisidėti ne tik prie miesto, bet ir prie kaimų infrastruktūros tobulinimo, erdvių sutvarkymo bei gyventojų poreikių patenkinimo. Šiais metais biudžete numatyta didesne suma padidinti lėšas, skirtas Jauniūnų ( nuo 7,2 iki 16,1 tūkst. eurų) ir Zibalų ( nuo 10,4 iki 17,1 tūkst eurų) seniūnijoms, kai tuo tarpu Musninkų, Gelvonų seniūnijoms skiriamos lėšos nesiekia nei 10 tūkst. eurų. O Čiobiškio, Kernavės seniūnijoms skiriamos lėšos padidėja vos keliais tūkstančiais. Didžiausia skiriama suma atitenka Alionių seniūnijai (22,4 tūkst. eurų). Tad mano siūlymas padidinti lėšas seniūnijoms, manau, kad yra argumentuotas.
 4. Nuo 7 iki 100 tūkst. eurų planuojama padidinti paminklotvarkos darbų programos lėšas. Jūs esate supažindinti su šių darbų planais?
 5. Senjorų užimtumui lėšų visai neskiriama. Žmonėms, atidavusiems rajonui gražiausius savo gyvenimo metus, kūrusiems rajoną savo darbais, idėjomis, mintimis biudžete neatsiranda nei kelių tūkstančių eurų tam, kad būtų galima prisidėti prie jų orios senatvės, skatintume jų įsitraukimą bei dalyvavimą visuomeninėje veikloje, pagalbą vienas kitam, senjorų bendruomenių iniciatyvų įgyvendinimą.
 6. Ar rajono saviveiklininkai, meno mėgėjų kolektyvai nenusipelnė didesnio nei 4 tūkst. eurų (metams) rėmimo. Koreguodami šią biudžeto eilutę ir didindami lėšas, ženklesne suma remdami meno mėgėjų kolektyvus skatintume juos dar labiau garsinti rajoną, didinti jo žinomumą Lietuvoje ne tik gausiais rajono vadovės pašmėžavimais eteryje, bet pristatytume rajoną kaip turtingą talentingais meno mėgėjų kolektyvais, skatintume gyventojus daugiau įsitraukti į tokią veiklą. O gal tai nublanksta prieš visuomenės informavimą kiek kilogramų numesta, kur atostogos praleistos, ar kokia vakariene bus pasveikintas gimtadienio proga sutuoktinis?
 7. 2024 metų biudžete ir vėl nėra numatyta lėšų dalyvaujamajam biudžetui. Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas kartu su gyventojais spręsti viešųjų lėšų panaudojimo klausimus, kuomet gyventojai patys siūlo idėjas rajonui ir balsuodami renka labiausiai patikusias. Gyventojai turėtų galimybę patys spręsti ir numatyti prioritetus, ko reikia jų miestui ar gyvenvietei. Tik ar tai įmanoma Širvintų karalystėje.

  Savo pasiūlymus ir pastabas pateikiau Širvintų rajono merei, tarybai, administracijos direktorei. Su jais galite susipažinti ir Jūs. Tikiuosi, kad jie bus svarstomi ir biudžetas taps labiau socialiai orientuotu į rajono gyventojų poreikius bei lūkesčius.

 

 

 

 

 

Alytė Skeberienė

Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybai                                                          2024-01-28      Nr.

 

Širvintų rajono savivaldybės merei

 

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorei

 

 

PASIŪLYMAS DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PROJEKTO

 

Susipažinusi su pateiktu parengtu subalansuotu pirminiu Savivaldybės 2024 metų biudžeto projektu, teikiu svarstymui šiuos pasiūlymus:

 1. Sumažinti 01 programos (Valdymo tobulinimo programa) 1.3.3.3. (funkcinės klasifikacijos kodas) Įvairios veiklos išlaidas nuo projekte numatytų 140 tūkst. eurų iki 70 tūkst. eurų.
 2. Sumažinti 01 programos (Valdymo tobulinimo programa) 8.3.1.2. (funkcinės klasifikacijos kodas) Leidybos, informacijos teikimo išlaidas nuo projekte numatytų 38 tūkst. eurų iki 8 tūkst. eurų.

Argumentai savo 1 ir 2 siūlymams: jau kuris laikas aš ir visuomenė atkreipia dėmesį, kad įvairioms veiklos išlaidoms skiriamas nemažas finansavimas iš savivaldybės biudžeto, o ataskaitos, kur ir kam tos lėšos panaudojamos nėra. Ji neteikiama nei savivaldybės tarybos nariams, nei visuomenei.  Leidybos, informacijos teikimo išlaidų padidinimas nuo 10 tūkstančių 2023 m. iki 38 tūkstančių 2024 m. taip pat neracionalus. Ir, turint mintyje, kad šiais metais bus ne vieni rinkimai, visuomenė kelia pagrįstų abejonių šių lėšų tikslingam panaudojimui.

 1. Padidinti 03 programos (Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa) 2.1.6. (funkcinės klasifikacijos kodas) Ūkininkų rėmimui skirtas išlaidas nuo projekte numatyto 3 tūkst. eurų iki 13 tūkst. eurų.
 2. Padidinti 03 programos (Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa) 5.1.1.1 (funkcinės klasifikacijos kodas) Miesto tvarkymo darbų ir kapinių priežiūros išlaidas nuo 196,4 tūkst. eurų iki 296,4 tūkst. eurų

Argumentuodama šiuos pasiūlymus atkreipiu dėmesį, kad savivaldybė, jos vadovė išreiškė pritarimą ūkininkų streikui, jį palaikė. Vadinasi tikrai žino problemas, su kuriomis susiduria ir mūsų rajono ūkininkai. Todėl padidinus šias išlaidas realiai būtų atsiliepta į susidariusią situaciją rajono žemės ūkio sektoriuje.

Jau seniai jaučiamas atotrūkis tarp miestui ir kaimams skiriamų lėšų. Skirdami papildomas, ženklesnias lėšas seniūnijoms, siektume prisidėti ne tik prie miesto, bet ir prie kaimų infrastruktūros tobulinimo, erdvių sutvarkymo bei gyventojų poreikių patenkinimo. Šiais metais biudžete numatyta didesne suma padidinti lėšas, skirtas Jauniūnų ir Zibalų seniūnijoms, kai tuo tarpu Musninkų, Gelvonų seniūnijoms skiriamos lėšos nesiekia nei 10 tūkst. eurų. O Čiobiškio, Kernavės seniūnijoms skiriamos lėšos padidėja vos keliais tūkstančiais. Didžiausia skiriama suma atitenka Alionių seniūnijai (22,4 tūkst. eurų). Tad siūlymas padidinti lėšas seniūnijoms, manau, kad yra argumentuotas.

 1. Sumažinti 06 programos (Kultūros paslaugos, paveldosaugos ir turizmo plėtros programa) 8.2.1.7 (funkcinės klasifikacijos kodas) Širvintų rajono paminklotvarkos darbų programos išlaidas 25 tūkst. eurų

Šis siūlymas paremtas gautais gyventojų klausimais, kuriuose reiškiamas susirūpinimas , kad šios biudžeto eilutės suma šiais metais didėja nuo 7 iki 100 tūkst. eurų, tačiau gyventojai nebuvo supažindinti su šios srities darbų planais.

 1. Skirti 08 programos (Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa) 10.9.1.1. (funkcinės klasifikacijos kodas) Senjorų užimtumo veiklos rėmimo išlaidoms 5 tūkst.eurų.

Remdami senjorų veiklas prisidėtume prie jų orios senatvės ir skatintume jų įsitraukimą bei dalyvavimą visuomeninėje veikloje, pagalbą vienas kitam, senjorų bendruomenių iniciatyvų įgyvendinimą.

 1. Padidinti 06 programos (Kultūros paslaugos, paveldosaugos ir turizmo plėtros programa) 8.2.1.8. (funkcinės klasifikacijos kodas) Širvintų rajoną reprezentuojančių meno mėgėjų kolektyvų rėmimui planuojamas skirti išlaidas nuo 4 tūkst. eurų iki 14 tūkst. eurų.

Koreguodami šią biudžeto eilutę ir didindami lėšas, ženklesne suma remdami meno mėgėjų kolektyvus skatintume juos dar labiau garsinti rajoną, didinti jo žinomumą Lietuvoje ne tik gausiais rajono vadovės pašmėžavimais eteryje, bet pristatytume rajoną kaip turtingą talentingais meno mėgėjų kolektyvais.

2024 metų biudžete ir vėl nėra numatyta lėšų dalyvaujamajam biudžetui. Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas kartu su gyventojais spręsti viešųjų lėšų panaudojimo klausimus, kuomet gyventojai patys siūlo idėjas rajonui ir balsuodami renka labiausiai patikusias. Gyventojai turėtų galimybę patys spręsti ir numatyti prioritetus, ko reikia jų miestui ar gyvenvietei.

Tikiuosi, kad į šie pasiūlymai bus svarstomi ir biudžetas taps labiau socialiai orientuotu į rajono gyventojų poreikius bei lūkesčius.

Savivaldybės tarybos narė                                                                                   Alytė Skeberienė

11 thoughts on “Ar pateikėte pastabas savivaldybės biudžeto projektui? Jūs turite tam teisę

 • 2024-02-01 at 18:58
  Permalink

  Aš tai netikiu, kad nors vienas pinskienės šutvės narys turi sąžinę.

 • 2024-02-01 at 11:22
  Permalink

  Pinigų skirti daugiau savivaldybės įmonių vadovėms. Turbūt neturi pinigų algoms išsimokėti ypač šš jei atleidinėja / išmeta besilaukiančią moterį. Tai visiškas nužvėrėjimas. Ar gali tokios vadovauti? Kokia jų sąžinė?

 • 2024-02-01 at 09:20
  Permalink

  Daugiau lėšų reikia skirti seniūnijoms kelių tvarkymui, gana tą miestą blizginti. Kada kaimuose pravažiavo normalus greideris? Pratempia prikabine prie traktoriaus kažkokį vaikišką ,,greiderį”, ir viskas. Tam kartui truputi palygina ir viskas, jokio nuolydžio į griovius, ir griovių jau daug kur neliko. Už griovius tai reikėtų ,,padėkoti” tiems ,,ūkininkams”, kuriems vis mažai žemės.

 • 2024-02-01 at 08:31
  Permalink

  Per mažai nuolankiausiai seniūnijai skiriama lėšų.
  Balsuoja taip kaip pasako mylimukas, nuolankiausias, seniausias kolega. Kartu ir alų midų gėrė ir po gėrimo paklodes glamžė…
  Per mažai pinigų jam, neužteks namų remontams, technikos pirkimui ir remontui. Ne veltui tiek metų tarnavęs, palei marias nuo vėmimo vos žarnų neišvertęs, balsus kaip reikia organizavęs liks su kapeikomis?????

 • 2024-01-31 at 18:59
  Permalink

  Kada nuimtos lentos karių kapinėse? Kas nuėmė?

 • 2024-01-31 at 18:05
  Permalink

  Gal todėl ir neina į prezidentes, kad biografija nebūtų detaliai išnagrinėta. Ten jau miglos į akis nepapūsi, o ir šansų jokių, bendrapartiečių liaupsinančių komentarų nepakaktų laimėti, o inteligentija, akademinė bendruomenė už ją niekad ir nebalsuotų. Visų nepapirksi

 • 2024-01-31 at 17:20
  Permalink

  Galėjo pasireikšti.Bent jau įspūdinga biografija būtų detaliai išnagrinėta ir tauta supažindinta.

 • 2024-01-31 at 16:57
  Permalink

  Pastabų turiu, tik ne dėl biudžeto. Kodėl mierė, mūsų mierė, nesistengia eiti į prezidento krėslą? ar mes to nenusipelnėm?

 • 2024-01-30 at 19:32
  Permalink

  Tai kad nieko tai nepakeis…..neimanoma

 • 2024-01-30 at 18:47
  Permalink

  Perskaičiau ir galvoju, didelis darbas padarytas. Bet mūsų karalystėj vienetai supras ir įvertins

 • 2024-01-30 at 09:14
  Permalink

  Siūlymai dabartiniams valdžiažmogiams? Nejuokinkit, o jei ir bus geras pasiūlymas tai jis bus pateiktas kaip blondinės nuopelnas!!!!!

Parašykite komentarą

*

code