Sveikiname Mokytojus

Ateitis – mokyklos mokytojo rankose. (Prancūzų rašytojas Victor Hugo)

 

Gerbiami Mokytojai,

        profesinės šventės proga linkime Jums: tegu Jūsų išmintis, kūryba, savitarpio supratimas, pasiaukojimas, kantrybė puošia Jūsų sielas ir uždega jose norą dalintis dvasiniais lobiais su savo mokiniais.

Tarybos nariai: Vidmantas Mateika, Virginijus Sarpauskas,

Anna Kuznecovienė, Alytė Skeberienė ir Vytas Šimonėlis