Lai Jūsų dalijami laiškai būna su geromis naujienomis

Gerbiami laiškanešiai ir pašto darbuotojai

        Profesinės šventės proga leiskite Jums palinkėti ypatingai tvirtos sveikatos. Juk nešdami laiškus ir spaudą Jūs nueinate ir dviračiais numinate ne vieną kilometrą. Jūs esate tie, kurie dažniausiai aplanko vienišą, toli gyvenantį žmogų. 

      Lai Jūsų kelyje šviečia saulė, lai Jūsų dalijami laiškai būna su geromis naujienomis. Būkite sveiki ir laimingi.

VRM ministrė Rita Tamašunienė