Spalio 10-oji – Vietos savivaldos diena

      Spalio 10-oji – Vietos savivaldos diena
       Šia gražia proga nuoširdžiai sveikiname savivaldybės tarybos narius, savivaldybės administracijos darbuotojus, seniūnaičius, bendruomenių ir visuomeninių organizacijų lyderius bei visus savivaldybės gyventojus.
     Pilietinė branda prasideda nuo stiprios savivaldos ir tvirtos bendruomenės, kurioje svarbūs jaučiasi visi savivaldybės gyventojai.
      Linkime nuoširdaus tarpusavio supratimo, teisingų sprendimų, ryžto ir konstruktyvaus bendradarbiavimo, pasitikėjimo ir pagarbos vienas kitam.
LSDP Širvintų rajono skyrius