Taryba pakėlė mokestį už darželinukų maitinimą bei ugdymą ir panaikino lengvatas daugiavaikėms šeimoms bei globėjams

Opozicija šiam sprendimui NEPRITARĖ: Alfredas Astikas,  Alytė Skeberienė, Virginijus Sarpauskas, Inga Matukaitė, Anna Kuznecovienė. Vidmantas Mateika protestuodamas tokiam sprendimui išėjo iš posėdžių salės.

/ NERINGA TUŠKEVIČIENĖ /

/ Nuotraukos autorės /

     Vienas sunkiausių klausimų Tarybos posėdyje buvo „Dėl Atlyginimo nustatymo už vaikų išlaikymą Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Kiekvienas Tarybos narys supranta, kad nekelti kainų neišeina, nes viskas brangsta ir ikimokyklinės įstaigos neišsiverčia su turimomis pajamomis. Tačiau suprantamas rūpestis rasti išeitį, kad mažųjų piliečių tėvai nukentėtų kiek galima mažiau. Būtent todel šis klausimas ir sukėlė daugiausiai diskusijų.

        Vidmanto Mateikos pasisakymą jau publikavome. Posėdžio metu savo nuomonę išsakė Afredas Astikas ir Inga Matukaitė. Naujoji Tarybos narė stojo jaunų šeimų, auginančių vaikus, pusėn. Ji kalbėjo apie tai, kad nerealu, jog Vilniuje ar Ukmergėje dirbantys tėvai spėtų pasiimti vaiką iš darželio iki 17.30 val. Jos nuomone, mokestis už papildomą laiką gerokai patuštintų vaikus auginančių šeimų pinigines. Inga rėžė tiesiai: tai tėvų apiplėšimas. Čia pat jai atsakyta skaičiais, kuriuos pažėrė administracijos direktorė Ingrida Baltušytė Četrauskienė. (Visi pasisakymai pridėtame įraše)

Neišvengiamai mokestis kyla

       Dauguma tėvų supranta, kad gerinant vaikų maisto kokybę (o ji tikrai pagerėjo) neįmanoma likti prie senų kainų. Įdomu tai, kad dauguma tėvų tai supranta ir net nesipriešina mokesčių augimui. O jis auga taip:

 • Už tris kartus maitinamą lopšelinuką tėvai mokės 2,20 (buvo 1,94) Eur per dieną, už darželinio amžiaus vaiką – 2,94 (buvo 2,14).
 • Taip pat tėvai mokės 10 eurų mėnesinį mokestį ugdymo priemonėms įsigyti. Jis pakilo beveik dvigubai.
 • 3 procentai bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio už 1 valandą buvimo miesto lopšelio-darželio pailginto laiko grupėje. Tai sudaro 1,14 euro už valandą. Iki šiol tėvai mokėjo 2 procentus BSI.

Užmokesčių lengvatos

      Valstybė rūpinasi tais, kam sunkiau sekasi. Tam yra numatytos lengvatos ir lankantiems darželius. Iki šio Tarybos posėdžio sprendimo, pusę kainos už maitinimą mokėjo daug skirtingų grupių atstovų, o tarp jų ir tėvai bei globėjai, kurie augino 3 ir daugiau vaikų.

   Beje, Širvintų rajono neįgalūs tėvai (kai abu tėvai šeimoje turi negalią) jau seniai yra praradę kadaise buvusią paramą – mokėti pusę kainos už vaiko maitinimą darželyje.

Spalio 31 dienos Tarybos sprendimu lengvatos suteikiamos tokios:

      Mokestis ugdymo reikmėms. Atlyginimas nemokamas:  8.1. jeigu šeima gauna socialinę pašalpą; 8.2. jeigu šeimos 3 vaikai lanko ikimokyklinę ugdymo įstaigą;  8.3. jei šeimoje auga trys ir daugiau vaikų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, arba studijuoja dieniniame skyriuje (pateikia pažymą apie šeimos sudėtį); 8.4. jei vaikas gauna neįgalumo pašalpą; 8.5. jeigu švietimo įstaiga nedirba vasaros metu.

     Mokestis už maitinimą darželyje mažinamas 50 %, jeigu: 7.1. vaiką augina vienas iš tėvų (kai vaiko dokumentuose nenurodytas tėvas, arba pateikiama vieno iš tėvų mirties liudijimo kopija); 7.2. jei vaikas gauna neįgalumo pašalpą.

     Viskas. Daugiavaikei šeimai ar globėjui duota galimybė nemokėti 10 eurų ugdymo reikmėms, bet pridėjo beveik 30 eurų už vaiko maitinimą. Ar tai yra parama daugiavaikei šeimai? O kur tuomet valstybės pažadai skatinti gimstamumą? Kur kalbos, kad rajonas palankus jaunoms šeimoms? Užmiršta?

10,5 val. – paprastas problemos sprendimo būdas

     Viena problemų – darželio darbo laikas, kuris yra 10,5 valandos. Dar kai dirbau darželyje pati (nuo 1991 m iki 2007 m.) ir po to, kai vedžiau savo vaikus, šias valandas įstaigų vadovai dėliojo išmintingai. Mat buvo galvojama apie tėvų patogumą. Vienos grupės darbą pradėdavo 7 val. ir dirbdavo privalomą laiką, kitos grupės darbą pradėdavo valanda vėliau ir dirbdavo taip pat numatytą laiką. Kas iš to gaudavosi? Ankstų rytą vaikučių į darželį atvedama mažai – vos keli. Todėl vienos grupės auklėtojos priimdavo bei pasirūpindavo savo ir gretimos grupės vaikučiais. Vėliau darbą pradedančios auklėtojos atėjusios pasiimdavo savo grupės vaikus. Vakare vienos auklėtojos išeidavo atidirbusios savo 10,5 valandos, o vaikus (vakarais jų taip pat lieka nedaug) palikdavo vėliau dirbančioje grupėje. Niekas niekam nieko nemokėjo papildomai, nes niekas papildomai nedirbo. O tėvams buvo sudarytos sąlygos ramiai dirbti ir nepergyventi dėl vaiko arba papildomai mokamų pinigų. Kodėl taip nedaroma dabar?

     Prisiminkime, kad sovietmečiu kurti darželiai tam, jog dirbantys žmonės turėtų, kur palikti savo vaikus.  Tai kodėl dabar skriaudžiame dirbančius tėvelius, kurie, mokėdami mokesčius biudžetui ir išlaiko ne tik darželius, bet ir jų vadovus? Tikrai neprisikviesime jaunų šeimų į rajoną, jei nepadėsime joms auginant vaikus.

      Pagalvokite ponai, Tarybos nariai. Tereikia sutvarkyti darželio grupių darbo laiką, vienoms leidžiant dirbti 7-17,30, kitoms nuo 8 iki 18,30. Viskas – problema išspręsta. Kaip sakoma, ir zuikis gyvas, ir medžiotojas sotus. O kad plačiai nesklistų virusai ir užkrečiamos ligos (kartais visko juk nutinka), grupuoti riekia viena laiptine besidalinančias grupes. Labai keista, kad tokio sprendimo varianto nepasiūlė patys įstaigų vadovai. Juo labiau, kad jis nėra kažkokia naujovė.

        Atskiro sprendimo riekėtų tik kaimo darželiams, kuriuose yra po vieną grupę.

Kas iniciavo tokį sprendimą?

    Aiškinamajame rašte parašyta, kad „2019 m. rugsėjo 11 d. gautas Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai vykdančios direktoriaus funkcijas, Ritos Sinkevičienės raštas „Dėl Tvarkos aprašo pakeitimo“, kuriame prašoma keisti Užmokesčio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, tvarkos aprašą.“

    Tačiau teisybės dėlei derėtų pasakyti, kad didinti mokesčius buvo siūloma sprendimo projekte, kurį rengė Rasa Kralikevičienė, suderinta su Vaida Šeipūne, Rima Nainiene, projektą Tarybai teikė administracijos direktorė Ingrida Baltušytė Četrauskienė, o teikimą pasirašė merė Živilė Pinskuvienė. Būtent šie žmonės Tarybai teikė tokį sprendimo projektą. (dokumentą pridedame – paskaitykite patys)

***

       Visiems Tarybos nariams vakar išsiuntėme paklausimus, prašydami paaiškinti, kodėl taip balsavo. Kiek jų išdrįs atsakyti ir pasiaiškinti – pamatysime rytoj. Atsakymai bus publikuojami visi.

 

     Šį projektą palaimino pakėlę rankas UŽ: Živilė Pinskuvienė, Janina Pažusienė, Vilma Bartusevičienė, Remigijus Bonikatas, Virginijus Daugėla, Marija Gudonienė, Julius Jagminas, Rima Jasevičienė, Vytautas Kalesnikas, Alfonsas Romas Maršalka, Darius Paliukėnas, Daiva Puzinienė, Rimas Stepaitis, Linas Šalkauskas. Nuo balsavimo nusišalino Romas Zibalas. Šiam sprendimui NEPRITARĖ: Virginijus Sarpauskas, Alytė Skeberienė, Inga Matukaitė, Anna Kuznecovienė ir Alfredas Astikas. Vidmantas Mateika protestuodamas tokiam sprendimui išėjo iš posėdžių salės.

 

16 thoughts on “Taryba pakėlė mokestį už darželinukų maitinimą bei ugdymą ir panaikino lengvatas daugiavaikėms šeimoms bei globėjams

 • 2019-11-08 at 10:08
  Permalink

  Va jum ir prašom gėlytės, šventės. Ten jūsų kompensacijos nuplaukė! Už ką balsavote, tą turite!

 • 2019-11-07 at 13:41
  Permalink

  Labai teisingas sprendimas.
  Kodel uz du vaikus reikia mokesti moketi pilna kaina, o uz tris jau nebe?
  Pagaliau atstatyta teisybe!!!

 • 2019-11-06 at 21:42
  Permalink

  O ko tyli daugiavaikės šeimos? Kodėl nepiketuoja? Eikit prie savivaldybės, organizuokit vaikystės stotelę. Pieškit, žaiskit, pūskit muilo burbulus. Pakvieskit Švietimo skyrių, administraciją, susakykit, ką galvojat. Reikalaukit grąžinti nuolaidas

 • 2019-11-06 at 12:23
  Permalink

  Vilniuje mums auginamtiems viena vaika vaikui 2metai. Mokame 1,72 maitinimas ir 0,72 ugdymas.

 • 2019-11-06 at 10:55
  Permalink

  Tai belieka “padėkoti”, už toki sprendima man kaip daugiavaikei mamai. Abu su vyru dirbame ir visuomet laiku mokam mekescius augindami 4 vaikus. Kaip daugiavaikiu šeima mes turėjome tik vienintele lengvata darželyje, mokėdami 50%, nes jokiu kitu lengvatu ir pašalpu mes už vaikus negaunam.

 • 2019-11-06 at 09:55
  Permalink

  Aš irgi foto pasidariau, kad dar seni aprašai iškabinti. Nors jau pirmadienį turėjo tėvus informuot. Žinau kad kitose savivaldybėse prieš priimant sprendimą buvo daromi susirinkimai ir tėvai galėjo išsakyti savo nuomonę. Čia viskas tyliai…

 • 2019-11-06 at 09:50
  Permalink

  Kol kas informacijos darželyje nėra. Ryte tikrinau. Vadinasi, moku sena kaina ir senom nuolaidom. Skelbimų foto pasidariau. Tik kitą dieną po paskelbimo turi teisę skaičiuot naują kainą.

 • 2019-11-06 at 09:29
  Permalink

  Vilniuje lopšelį maitinimo kaina 1,81eur. Darželio 2,07eur. Tai tikrai pigiau.

 • 2019-11-06 at 09:21
  Permalink

  Nuo kada Vilniuje darželiai pigesni? Gal į pušį atsitrenkėt?

 • 2019-11-06 at 09:19
  Permalink

  Jūs maūiau protestuokit,o pateikit minčių! Kam jūs rinko? Tam, kad pastoviai protestuotumėt? Cirkas!

 • 2019-11-06 at 08:21
  Permalink

  Cirkas, rima nenusišalino kainas pakele nežmoniskai, suprantu viska. Bet. Vilniuj darželiai pigesni. O kad brangsta darželiai suvertė viska ant mateikos, bet valdancioji cia nė prie ko.

 • 2019-11-06 at 08:17
  Permalink

  Dar vakar informacija buvo oficialiam darželio puslapyje, ir fb patalpinta. Popiet viskas ištrinta. Šiai dienai darželiuose kabo 2015m aprašas. Kodėl taip viskas slepiama? Kada oficialiai informuos tėvus?

 • 2019-11-06 at 08:01
  Permalink

  O kodėl nenusišalino Jasevičienė, jos sesuo auklėtoja.

 • 2019-11-06 at 07:10
  Permalink

  Смотрю в книгу, вижу фигу. Žiūriu į knygą, matau špygą

 • 2019-11-06 at 07:08
  Permalink

  Ooo. Galiu paklausti? Ar jie projektą ir aprašą skaitė?

 • 2019-11-06 at 06:56
  Permalink

  Ką išrinkom, tą ir turim. Net įraše matosi, pakėlė ranką merė ir tie iš paskos

Parašykite komentarą

*

code