Į klausimus išdrįso atsakyti tik opozicija (II dalis)

paveiksleliai.lt foto

/ NERINGA TUŠKEVIČIENĖ /

    Tęsiame pradėtą Tarybos narių pasisakymą dėl mokėjimo už vaikų maitinimą ir ugdymą ikimokyklinėse įstaigose. Pirmą dalį rasite čia: https://www.krastozinios.lt/2019/11/08/i-klausimus-isdriso-atsakyti-tik-opozicija/ , kur šiuo aktualiu jaunoms šeimoms klausimu pasisakė Tarybos nariai  Virginijus Sarpauskas, Vidmantas Mateika, Alfredas Astikas.

     Šiandien skelbiame likusius gautus atsakymus. Deja, nė vienas valdančiosios daugumos atstovas neišdrįso ar nesiteikė atsakyti, nors Širvintų rajono savivadybės tarybos veiklos reglamentas aiškiai kalba apie tarybos narių atskaitomybę kiekvienam rinkėjui. Tokiu būdu galime daryti išvadą, kad valdantieji Tarybos nariai pažeidė Tarybos veiklos reglamentą ir privalo būti svarstomi Etikos komisijoje.

INGA MATUKAITĖ:

    Balsavau prieš mokesčio nustatymą už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Kaip ir minėjau Tarybos posėdžio metu, mokestį sudarys trys dalys: mokestis už ugdymą, už maitinimą ir už pailgintą grupę:

–          Pirmiausia visiškai nepritariu mokesčiui už vaiko buvimą prailgintoje grupėje nuo 17.30 val. Manau, tai yra nesąžininga dirbančiųjų tėvų atžvilgiu, ne visi dirba įprastą darbo laiką, nekalbu apie tuos, kurie dirba ne Širvintų mieste.  Tokį mokestį tikriausiai Širvintų rajono valdantieji įvedė pirmieji, nes nei Vilniaus mieste, nei Kauno mieste tokio mokesčio nėra.

–          Antra maitinimo normos mokestį nustatytą Širvintų rajone palyginus su nustatytu Vilniaus mieste, jis yra didesnis. Vilniaus mieste tėvai už lopšelinuko maitinimą (pusryčiai, pietūs, pavakariai) moka 1,81 Eur, Širvintose mokėsime 1,97 Eur, už darželinuko Vilniaus mieste  – 2,07 Eur (beveik 9 proc. daugiau), Širvintose – 2,71 Eur (daugiau nei 23 proc. daugiau). Reikia nepamiršti, kad Vilniaus mieste vidutinis darbo užmokestis į rankas siekia 819,50 Eur, o Širvintose tik 590,60 Eur (LR Statistikos departamento duomenimis).

–          Trečia, atidžiau pastudijavus kriterijus, kuriais remiantis yra mažinamas mokestis už maitinimą, Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendime liko tik du punktai. Jis bus mažinamas tėvui, kuris vienas augina vaiką arba jei vaikas gauna neįgalumo pašalpą. Tuo tarpu Vilniaus mieste papildomai numatyta, kad maitinimo mokestis mažinamas:  šeimai, kuri augina tris ir daugiau vaikų, vaikas auga mokinių arba studentų šeimoje, vaikui, kuriam  nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, vaikui, kuris serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija bei jei vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis, o maitinimo mokestis visai nemokamas, jei šeima gauna socialinę pašalpą,

     Svarbu paminėti, kad Širvintų rajono tarybos sprendime numatyta, kad ugdymo mokesčio (10,00 Eur) nemokės: jei šeima gauna socialinę pašalpą, jeigu šeimos 3 vaikai lanko ikimokyklinę ugdymo įstaigą, šeimoje auga trys ir daugiau vaikų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, arba studijuoja dieniniame skyriuje, vaikas gauna neįgalumo pašalpą.

    Naujai nustatyti mokesčiai tikrai paplonins tėvų kišenes, o kai kuriais atvejais, tėvai turės gerai paskaičiuoti, ar jie gali sau leisti vaikus vesti į darželį. Valdantieji nuėjo lengviausiu keliu, t.y. mokestinę naštą permetė ant tėvų pečių, vietoj to, kad sumažintų Savivaldybės administracijos išlaidas.

ALYTĖ SKEBERIENĖ:

     Spalio 31 d. posėdyje buvo nagrinėjamas daug diskusijų sukėlęs sprendimo projektas “Dėl Atlyginimo nustatymo už vaikų išlaikymą Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo”. Šiuo sprendimo projektu buvo siūloma padidinti mokestį ikimokyklinėse įstaigose už vaikų ugdymą ir už vaikų maitinimą. Valdančioji dauguma balsavo „UŽ“ ir sprendimas buvo priimtas.

     Aš balsavau „PRIEŠ“ tokio sprendimo projektą. Kodėl?

     Jau prieš posėdį opozicija nagrinėjo galimas šio sprendimo pasekmes. Visi suprantam, kad kainos kyla ir tai neišvengiamai paliečia ir ikimokyklines įstaigas. Po posėdžio į mane kreipėsi ne viena mama, kurios atžala lanko ikimokyklinę įstaigą. Kalbėjomės apie sprendimo pasekmes, skaičiavom, lyginom. Atlygis susideda iš maitinimo paslaugų ir ugdymo paslaugų kainos. Mamos ir pačios supranta, kad pagerėjusi maisto kokybė turi įtakos ir maitinimo paslaugų kainai. Ir su tuo jos sutinka. Tačiau joms rūpesčių kelia prailgintos grupės apmokėjimo kaštai. Susitikimo metu buvo ieškoma galimų problemos sprendimo būdų. Kaip išsiaiškinome, vaikų, kurie į ikimokyklinę įstaigą ateina prieš 7.00 val. yra tik keletas. Kiek daugiau yra tokių, kurių tėvai dėl darbo režimo negali jų pasiimti iki 17.30.  Ir kaip vienas iš problemos sprendimo būdų buvo siūloma, kad vienos grupės pradėtų darbą anksčiau ir dirbtų privalomą laiką, o kitos viena valanda vėliau pradėtų ir viena valanda vėliau baigtų darbą.

      Daug diskusijų sukėlė ir daugiavaikių šeimų mamos. Kodėl daugiavaikės šeimos neteko lengvatų mokėti pusę kainos už vaikų maitinimą, kodėl buvo pakoreguotas asmenų grupių, kurioms taikomos atlyginimo lengvatos sąrašas lieka neaišku. To, matyt, reikia klausti sprendimą ruošusių specialistų. Lietuvoje daug kalbama apie socialinės paramos sistemos gerinimą šeimoms ir vaikams įvairiomis paramos formomis. Valstybė šiuo klausimu turi tikslą mažinti skurdą ir padėti gausioms šeimoms, ieškoti priemonių, kurios padėtų šeimoms apsispręsti turėti vaikų. Viena iš tokių paramos formų – Seimo pritarimas Išmokų vaikams įstatymo pataisoms, kuriomis išmoka kiekvienam vaikui nuo 2019 metų sieks 50 eurų, o gausių ir nepasiturinčių šeimų vaikams prie vaiko pinigų bus mokama papildoma 20 eurų dydžio išmoka, o tai reiškia, kad gausių ir nepasiturinčių šeimų vaikams išmoka kiekvienam vaikui sieks po 70 eurų. Seimas pritarė Išmokų vaikams įstatymo pataisoms ir jau lyg ir galima būtų pasidžiaugti tais papildomais šeimos biudžetą papildančiais eurais. Tik deja, Širvintų rajono savivaldybės tarybos daugumai nubalsavus „Už“ atlyginimo už vaikų ugdymą ikimokyklinėse įstaigose padidinimą, šeimai iš tų padidintų išmokų vaikams nieko nelieka. Tie valstybės „padidinti“ pinigai „nusės kitoje kišenėje“. Tad priėmus tokį sprendimą tikrai nepadėsime šeimoms, auginančioms vaikus.

    Esu pasinagrinėjusi ir palyginusi kitų rajonų kainas, aprašus. Kyla dar daug klausimų. Kodėl mūsų rajone daugiavaikės šeimos ir globėjai neteko teisės į paramą, buvo išbraukti iš lengvatinių sąrašų? Kituose rajonuose lengvatas maitinimui gauna ne tik vaikas, turintis tik vieną iš tėvų ar  vaikas, kuriam nustatytas neįgalumas, žymūs vystymosi sutrikimai. Kiti rajonai randa galimybių suteikti lengvatas  ir daugiavaikėms šeimoms, ir vaikams, kurių tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą, ir pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikams, ir vaikams iš socialinės rizikos šeimų. Lengvata taikoma  ir tada, kai vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje. Štai tokia kitų rajonų praktika.

     Kiek lėšų sutaupys savivaldybė, taip žymiai apkarpiusi lengvatininkų sąrašus? Mūsų rajone yra 173 daugiavaikės šeimos. Iš to skaičiaus išbraukim šeimas, kurių vaikai jau užaugę ir nelanko ikimokyklinių įstaigų. Paskirto privalomo ikimokyklinio ugdymo, kuriam numatytas 100 proc. atlyginimo mažinimas, mes rajone, berods, taip pat neturime. Yra vaikų, kurių tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą. Bet jų skaičius taip pat nedidelis. Manau, reikalingos lėšos šioms lengvatoms nebūtų milžiniškos. Ir mes jas privalome surasti. Kaip ir privalome ieškoti dialogo su tėvais. Ar buvo apie kainų didinimą diskutuota su tėvais, ar ieškoti sprendimai, ar sulaukta tėvų siūlymų, ar atsižvelgta į gausių šeimų ir globėjų pastabas?  Gavusi skambutį ir pabendravusi su tokiomis šeimomis, įsitikinau, kad tokių aptarimų, diskusijų, svarstymų ar sprendimo aptarimo nebuvo.

      Mūsų rajone jau kuris laikas gyvuoja ydinga praktika, kad sprendimai nuleidžiami iš viršaus, o turint daugumą, jie be jokio vargo ir diskusijų priimami.  Visuomenė eliminuojama nuo sprendimų priėmimo.

     Suprantu, kad viskas brangsta ir norint įstaigoms išsilaikyti, kainų kėlimas – viena iš galimybių. Tačiau puikiai suprantu ir tai, kad savivalda privalo ieškoti galimybių, kaip tą mokestinę naštą sumažinti tiems, kuriems sunkiau sekasi. Kol kas lengvai randamos galimybės tik gėlėms ir švenčių fejerverkams, atvirukams ir vienkartinėms dovanėlėms. Bet šventės praeina, o gyventi reikia kasdien.

ANNA KUZNECOVIENĖ pranešė, kad balsavo prieš tokį sprendimą. Ji šiuo metu yra ne Lietuvoje ir pažadėjo prireikus į klausimus atsakyti grįžusi iš kelionės.

 

 

 

 

 

One thought on “Į klausimus išdrįso atsakyti tik opozicija (II dalis)

  • 2019-11-10 at 21:48
    Permalink

    Naujoji tarybos narė atrodo kietesnė, nei maniau. Kainų palyginimas laiku ir vietoj

Parašykite komentarą

*

code