Tarybos posėdyje itin aktyvi buvo opozicija (VIDEO)

/ NERINGA TUŠKEVIČIENĖ /

/ Foto ir video autorės /

     Lapkričio Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo visi Tarybos nariai. Jiems buvo pateikta 15 klausimų.

   Prieš darbotvarkės tvirtinimą užsirašiusi paklausimui buvo vos prieš mėnesį priesaiką davusi Tarybos narė Inga Matukaitė. Ji domėjosi, kodėl negavo pranešimo apie komitetų posėdžių sušaukimą, juo labiau, kad posėdis buvo bendras. Merė atsakė, kad Tarybos narė nėra pareiškusi, kokiame komitete nori dirbti. I.Matukaitė dar kartą pakartojo, kad komitetų posėdis buvo bendras. Apie tai dar rašysime.

Širvintų rajono savivaldybės taryba nusprendė:

 • Iš dalies pakeisti Širvintų rajono savivaldybės 2019 metų biudžetą. 2019 metų biudžeto pakeitimo projekte didinamos pajamos 705,6 tūkst. eurų, mažinamos pajamos 57,1 tūkst. eurų. UŽ balsavo 15, SUSILAIKĖ 6 (opozicija).
 • Atleisti privatų asmenį (informacija neskelbiamanuo 2019 metų žemės mokesčio (181,0 Eur) už 7,59 ha žemės sklypą, esantį Zasino k., Širvintų sen. Vienbalsiai UŽ.
 • Atleisti UAB „Širvintų šiluma“ nuo 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio. Pagal Bendrovės pateiktą preliminarų nekilnojamojo turto sąrašą 2019 metų NTM paskaičiavimui preliminarus 2019 metų NTM – 25 874 Eur. Bendrovė nekilnojamojo turto mokestį mokėjo: 2015 m. – 24 719 Eur; 2016 m. – 24 748 Eur. Bendrovė buvo atleista nuo nekilnojamojo turto mokesčio: 2017 metais – 25 874 Eur ir 2018 metais – 25 874 Eur. Valdantieji balsavo UŽ. Opozicija 2 PRIEŠ, 4 SUSILAIKĖ.
 • Pritarta Širvintų rajono savivaldybės bendradarbiavimo su Kaišiadorių rajono savivaldybe sutarčiai dėl visuomenės sveikatos funkcijų vykdymo Širvintų rajono savivaldybės gyventojams. Preliminari valstybės tikslinė dotacija Širvintų rajono savivaldybei 2020 metams: sveikos gyvensenos plėtrai ir mokinių sveikatos įgūdžių stiprinimui ugdymo įstaigose skirta 77,9 tūkst. eurų; sveikos gyvensenos įgūdžių bendruomenėse stiprinimui bei visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymui – 46,4 tūkst. eurų; savižudybių prevencijai – 20,0 tūkst. eurų. Bendra suma – 144,3 tūkst. eurų. Vienbalsiai balsuota UŽ.
 • Patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudėtį ir nuostatus. Komisijos pirmininkė – Vilma Lučiūnienė, Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro psichikos sveikatos centro vedėja. Komisijos pirmininko pavaduotoja – Olesia Fedotova, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Širvintų rajono policijos komisariato vyriausioji tyrėja. Komisijos nariai: Daiva Chadusevičienė, Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centro metodininkė; Ieva Vaitkeviča, Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos socialinė pedagogė; Jolita Matulianecienė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė; Jolita Pečiulienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (jai nesant – vyriausioji specialistė Ligita Žemaitienė); Julita Meškutavičiūtė, Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė; Lina Janickaitė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Vidimantas Arasimavičius, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento Širvintų skyriaus vedėjas; Vilma Lisauskienė, asociacijos „Širvintų tėvų ir vaikų klubas“ narė. Vienbalsiai UŽ.
 • Nustatyti šiuos šeimos stiprinimo Širvintų rajono savivaldybėje prioritetus: Institucinio bendradarbiavimo skatinimas kompleksinės pagalbos šeimai teikimo procese. Šeimai palankios, saugios aplinkos kūrimas Širvintų rajono savivaldybėje. Šeimos stiprinimas ir skatinimas rūpintis vaikų gerove plėtojant švietėjišką veiklą. 20 UŽ, Inga Matukaitė SUSILAIKĖ.
 •  Patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės kvartalo energinio efektyvumo didinimo programa. Programos įgyvendinimo pradžia – 2020 m. sausio mėn., įgyvendinimo pabaiga – 2030 m. gruodžio mėn. Programos įgyvendinimui reikalingų lėšų poreikis – 9 900 000,00 Eur. Siekiama kompleksiškai atnaujinti (modernizuoti) Programoje atrinktą kvartalą. Atsiperkamumas 75 metai. SUSILAIKĖ Inga Matukaitė, Vidmantas Mateika, Anna Kuznecovienė. Kiti balsavo UŽ.
 • Perimti iš Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos patikėjimo teise valdomą, naudojamą ir disponuojamą turtą, išvardintą priede, ir perduoti jį Širvintų rajono savivaldybės administracijai. Ketinama perkelti Čiobiškio seniūniją, viešosios bibliotekos Čiobiškio filialą, kultūros centro Čiobiškio filialą į buvusio Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos pastatą, esantį Neries g. 23, Čiobiškio kaime, kad ekonomiškai ir efektyviai būtų valdomas Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas. Kadangi Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija minėtą turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise, todėl parengtas sprendimo projektas perimti turtą iš Gimnazijos ir perduoti jį Administracijai. Vienbalsiai UŽ.
 • Perduoti Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijai turtą, išvardintą priede, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Širvintų rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadiono modernizavimas“. Projekto įgyvendinimo metu įrengta futbolo aikštė, universali krepšinio–lauko teniso aikštelė, bėgimo takai, šuolių į tolį sektorius, pastatytos tribūnos ir buitinių patalpų pastatas, įsigytas kitas turtas. Kadangi turi būti užtikrintas projekto tęstinumas 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos, todėl priede išvardintas turtas perduodamas Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijai. 20 UŽ, Inga Matukaitė SUSILAIKĖ.
 • Patvirtinti fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, sąrašą; lengvatų, taikomų asmenims, įsigyjantiems verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašą. (Plačiau rašysime). Virginijus Sarpauskas nusišalina nuo klausimo. Vidmantas Mateika ir Anna Kuznecovienė SUSILAIKĖ, Alytė Skeberienė, Alfredas Astikas ir Inga Matukaitė balsavo PRIEŠ, valdantieji sprendimui PRITARĖ.

 • Pakeistas Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių  (gatvių) sąrašas ir išdėstytas nauja redakcija. Vienbalsiai balsuota UŽ.
 • Pritarta Širvintų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų ir dydžių nustatymo metodikos patvirtinimui. Paslauga brangs. Apie tai – netrukus. PRIEŠ balsavo Virginijus Sarpauskas, Alfredas Astikas, Alytė Skeberienė, SUSILAIKĖ Inga Matukaitė, Vidmantas Mateika, Anna Kuznecovienė, valdantieji balsavo UŽ atliekų išvežimo branginimą.
 • Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas VIENBALSIAI pripažintas netekusiu galios.
 • Valdančiųjų balsais patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai. PRIEŠ balsavo Virginijus Sarpauskas ir Alfredas Astikas, SUSILAIKĖ Alytė Skeberienė, Inga Matukaitė, Anna Kuznecovienė ir Vidmantas Mateika.

Apie kai kuriuos klausimus rašysime papildomai.

Tarybos posėdžio vaizdo įrašas čia:

 

Parašykite komentarą

*

code