Sodinant augalus reikalavimai gyventojams ir savivaldybei yra vienodi

/ NERINGA TUŠKEVIČIENĖ /

    Kai tik leista laisvai vaikščioti naujuoju pėsčiųjų tiltu, pasipylė gyventojų klausimai ir priekaištai. Žmonės pasakojo, kad prie skvero mato žemės riboženklį ir prie pat jo sodinamus medžius. Jie piktinosi, kad va paprastam žmogui tai aibės įvairiausių reikalavimų dėl medžių sodinimo, o savivaldybei jokie reikalavimai negalioja. Vienas iš skambinusiųjų net pasakojo gavęs laišką nupjauti tujų viršūnes, neva jos per aukštos. Skambinusieji primygtinai reikalavo sužinoti, kodėl paprastiems piliečiams ir valdžiai taikomi reikalavimai pagal dvigubus standartus. Juk, pasak jų, medžiui nesvarbu, kas jį sodino ar nusprendė sodinti. Jis auga į saulę ir šakas tiesia ten, kur jam patogu.

    Situacija puikiai matoma skaitytojos atsiųstose nuotraukose. Nusprendėme, kad geriausiai situaciją žino specialistai. Tad pasiteiravome Aplinkos ministerijoje, kodėl gyventojams ir savivaldybei taikomi skirtingi reikalavimai. Juo labiau, kad sužinojome, jog gretimo sklypo savininko niekas neklausė ir niekas su juo nederino dėl arti sodinamų augalų.

    Tiesa, čia reikėtų atkreipti dėmesį, kad projektus vykdo konkursus laimėjusios organizacijos. Bet tiek valstybinio sklypo savininkas, tiek projekto užsakovas yra savivaldybė. Tad logiška manyti, kad atskomybė ir priklauso savivaldybei. O tiksliau – jos administracijai.

   Į mūsų klausimus atsakė Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vyriausioji specialistė Orinta Kazėnienė:

-Kokiu atstumu galima sodinti medžius nuo kaimyno sklypo ribos mieste?

-Mažiausius želdinių sodinimo atstumus nuo kaimyninio sklypo ribos reglamentuoja Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės, patvirtintos 2007-12-29 aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-717.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.312347/asr

MAŽIAUSI LEISTINI ATSTUMAI IKI KAIMYNINIO SKLYPO RIBOS, KAI ŽELDINIAI VEISIAMI BE ŠIO SKLYPO SAVININKO, VALDYTOJO AR ĮGALIOTO ASMENS SUTIKIMO RAŠTU

 

Eil. Nr. Veisiamas medis, krūmas, gyvatvorė Sklypo pusė (azimutas vizuojant iš sklypo centro) Mažiausias leistinas atstumas iki kaimyninio sklypo ribos, m
1.

medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti aukštesni kaip 3 m arba formuojami aukštesni kaip 3 m

šiaurinė pusė

(tarp 315o ir 45o)

5

kitos pusės

3

2.

medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti nuo 2 iki  3 m aukščio arba formuojami iki 3 m aukščio

visos pusės

2

3.

medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti iki  2 m aukščio arba formuojami iki 2 m aukščio

visos pusės

1

4.

gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus, formuojama iki 2 m aukščio

pietinė pusė

(tarp 135o ir 225o)

1

5.

gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus, formuojama iki 1,3 m aukščio

visos pusės

1

 

-Ar tokie patys reikalavimai galioja savivaldybei?

-Taisyklių 2 punktas: Šie reikalavimai taikomi veisiant medžius ir krūmus, įrengiant vejas ir gėlynus visoje valstybinėje žemėje. Privačioje žemėje veisiant medžius ir krūmus privaloma vadovautis 5.1, 5.5, 8.1–8.3 papunkčių ir 7 punkto reikalavimais.

Šie reikalavimai taikomi ir savivaldybėms.

-Ar turi būti kaimyninio sklypo šeimininko sutikimas, kai medžiai sodinami arčiau?

-Sodinant medžius mažesniu atstumu nei nurodyta taisyklėse turi būti kaimyninio sklypo savininko, valdytojo ar  įgalioto asmens sutikimas raštu.

-Ar pvz projektas yra pagrindas medžius sodinti arčiau svetimo sklypo, nei numato reikalavimai?

-Manyčiau, kad projektas nėra pagrindas sodinti medžius arčiau nei nustato reikalavimai be kaimyninio sklypo savininko sutikimo raštu.

-Kur reikėtų kreiptis dėl per arti sklypo pasodintų medžių, kai juos sodina savivaldybė?

-Vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso 281 str. 3 dalimi už Medžių ir krūmų veisimo vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių pažeidimą taikoma administracinė atsakomybė. Administracinių nusižengimų teiseną pagal šį straipsnį pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai.

5 thoughts on “Sodinant augalus reikalavimai gyventojams ir savivaldybei yra vienodi

 • 2019-12-06 at 05:59
  Permalink

  Gyvulių ūkyje, kaip ir nieko naujo.

 • 2019-12-05 at 08:14
  Permalink

  Bušavoja kai kas

 • 2019-12-04 at 21:26
  Permalink

  Supratau. Jei savivaldybė norės arčiau mano tvoros sodint augalus, skųsiu Sližauskui. Ačiū. Pravers

 • 2019-12-04 at 09:41
  Permalink

  O tai gal sutikimas raštu yra gautas?

 • 2019-12-04 at 08:37
  Permalink

  Sunku apsispręsti. Baudą išrašysi, žmoną valgys

Parašykite komentarą

*

code