Jūsų svajonių taryba

/ VIRGINIJUS SARPAUSKAS /
/ Širvintų rajono svaivaldybės tarybos narys /
      Ilgoji švenčių savaitė yra geras metas prisiminti daugiausiai įspūdžių sukėlusius praėjusių metų įvykius. Jau kas buvo, tai buvo, pakeisti nieko negalime, bet galima pasvajoti. O jeigu? Tekstas nepiktas, gal labiau žaidimas. Taigi pirma dalis, lengvesnė.
    Tai ar turėjote šiais metais kuo apsirengti? Suprantu, kad rūbų visi turim, tik “nėra kuo apsirengti”. O kaip su rinkimais, ar turėjote už ką balsuoti? Suprantu, kandidatų daug, tik “nėra už ką balsuoti”, “einu balsuoti, bet dar nežinau už ką, tai vietoj ir nuspręsiu”.
     Tenka girdėti daug žmonių, norinčių, kad balsavimas būtų ne už partijas, o už atskirus kandidatus, arba, kad būtų galima žymėti pasirinktus kandidatus iš visų partijų rinkimų sąrašų. Taigi, man ir kilo mintis, padaryti vieną eksperimentą. Pristatau jūsų dėmesiui ir patogumui 729 žmonių sąrašą. Nuo Nepriklausomybės pradžios, turėjome aštuonis savivaldybių tarybų rinkimus. Į šį sąrašą įtraukiau visų aštuonių savivaldos rinkimų, visų partijų, visus kandidatus. Sąraše kandidatai surašyti išskirtinai abėcėlės tvarka, nepaisant partiškumo, vietos rinkimų sąraše, rinkiminių metų ir nenurodant, ar buvo nors kartą išrinkti tarybos nariais. Jeigu žmogus rinkimuose dalyvavo ne vieną kartą, tai po jo pavardės yra skaičius, nurodantis, kiek kartų žmogus dalyvavo rinkimuose. Juk rinktis galima tik iš tų, kurie siūlosi – kandidatuoja.
    Dabar pirma užduotis, kaip žaidimas. Štai jums vienas sąrašas, be reitingų, nepartinis, visų laikų visi savivaldos kandidatai. Viso 729 pavardės, visi duomenys iš Vyriausiosios rinkimų komisijos svetainės. Viskas oficialu, legalu, vieša. Būna taip, kad moterų pavardės keičiasi, siūlau nekreipti dėmesio, palikau viską, ką radau. Jums reikia išsirinkti “Mano svajonių taryba”, sudarytą iš 21 tarybos nario. Rinkitės ką tik norite, bet bendrųjų vertybių vis viena reiktų laikytis. Kandidatas turėtų rūpintis ne savimi, ne jumis asmeniškai, o visais žmonėmis, išmanyti rajono reikalus, būti visuomeniškas. Įrašykite komentaruose savo pasirinktus žmones. Geriau negudraukite, rašykite tik vieną kartą, tai žaidimas, rezultatas nenuspėjamas ir tai yra įdomu.
    Antra užduotis sunkesnė. Sąraše pirma įrašyta kandidato pavardė, po to vardas. Į akis krenta viena tendencija. Vietomis iš eilės daug vienodų pavardžių. Tikriausiai tai tėvai, vaikai, broliai, kitaip sakant, giminės. Kaip manote, ar tai labiau gerai, nes jie tiesiog visuomeniški; ar labiau blogai, nes jie viso labo savanaudiški, ir eina tvarkytis savo reikalų? Ar yra įvairiai? Parašykite, ką manote? O ką manote, jeigu dalis žmonių dalyvavo ne vienuose rinkimuose, o dviejuose – trijuose, ar net visuose aštuoniuose? Ar tai reiškia, kad jie pilietiški, kad juos partijų skyriai deleguoja, jais pasitiki? Ar tai reiškia, kad jie tenkina savo tuščias ambicijas? Šį kartą jūs parašykite, ką manote.
   Šiek tiek statistikos. Iš 729 kandidatų tik 134 dalyvavo rinkimuose antrą kartą. Vadinasi beveik 590 kandidatai buvo labiau proginiai, prikviesti, ar šiaip nusivylę, o gal kitos priežastys. Visi kiti duomenys sąrašo apačioje. Nekomentuosiu, šį kartą tai darykite jūs. Tai žaidimas. Bet siūlau žaisti “UŽ”, o ne “PRIEŠ”. Kalbėkite tik apie tuos, kuriuos norite paminėti, pagirti. Apie nepatikusius – tyla. Dėkui, smagaus žaidimo.
P.S. Sudariau šį sąrašą grynai “techniškai”. Darbo, kaip visada, labai daug. Bet, kai visą perskaičiau – kiek įspūdžių, kiek atradimų… Nenoriu primesti savo nuomonės, bet manau, kad žmonės dalyvavę rinkimuose septynis, ar visus aštuonis kartus, neabejotinai nusipelno pagarbos.

Per aštuonerius savivaldos rinkimus į savivaldą kandidatavo:

 1. ABROMAVIČIENĖ GENOVAITĖ 4
 2. ADOMAVIČIENĖ JOLANTA
 3. ADOMAVIČIUS LIONGINAS
 4. ADOMAVIČIUS RIMANTAS
 5. ADOMAVIČIUS VYGANTAS 2
 6. ADOMAVIČIŪTĖ AKVILĖ 2
 7. ADŽGAUSKAS VLADAS
 8. ALEKNA EDMUNDAS
 9. ALEKNA VIKTORAS
 10. ALEKNIENĖ DALIA
 11. ALEKSANDRAVIČIENĖ ALDONA 2
 12. ALEKSANDRAVIČIUS MILGEDAS
 13. ALIŠAUSKAS ALGIS
 14. ALIŠAUSKAS VACLOVAS
 15. ALSEVIČIŪTĖ RASA 2
 16. AMANKAVIČIENĖ ASTA 3
 17. ANČEREVIČIUS ANTANAS 2
 18. ANDRIKIS RAMŪNAS
 19. ANDRIKONIS JONAS
 20. ANDRIUŠKEVIČIUS BRUNONAS
 21. ANDRIUŠKEVIČIUS VYTAUTAS
 22. APAVIČIENĖ JADVYGA
 23. APAVIČIUS VYTAUTAS
 24. ARLAUSKAITĖ GABRIELĖ
 25. ASTIKAS ALFREDAS 4
 26. AUGLIENĖ GENOVAITĖ
 27. AUGLYS ARVYDAS
 28. AUKŠTUOLIENĖ ALDONA
 29. AUTUKEVIČIENĖ ASTA 3
 30. AUTUKEVIČIUS KAZIMIERAS
 31. AZARAVIČIENĖ ALDONA
 32. BAGDANAVIČIUS HENRIKAS 2
 33. BAGDANOVIČIENĖ LIUSĖ
 34. BAGDONAS STASYS 2
 35. BAIKAUSKAS GINTARAS
 36. BAKASĖNAS ČESLOVAS
 37. BAKASĖNAS NERIJUS
 38. BAKASĖNIENĖ GITA
 39. BAKŠANSKIENĖ DOVILĖ
 40. BAKŠANSKIS SAULIUS 2
 41. BALEVIČIENĖ SONATA
 42. BALEVIČIUS ANDRIUS
 43. BALIONIENĖ NIJOLĖ ONA
 44. BALIUKONIS JUOZAS 2
 45. BALIUL TADEUŠ 2
 46. BALSEVIČIUS ALFONSAS
 47. BALSEVIČIUS DAINIUS
 48. BALTRUKONIS ROMAS
 49. BALTUŠYTĖ-ČETRAUSKIENĖ INGRIDA 2
 50. BANKAUSKAS LEOPOLDAS
 51. BANKAUSKAS SIGITAS 3
 52. BARANAUSKIENĖ RASA
 53. BARBARAVIČIENĖ JADVYGA 3
 54. BARBARAVIČIUS NERIJUS
 55. BARBARAVIČIUS ROMALDAS
 56. BARECKAITĖ RYTĖ
 57. BARECKIENĖ STASĖ
 58. BAREIKA FELIKSAS
 59. BAREIKA ROBERTAS 2
 60. BARTKĖ NINA 2
 61. BARTKEVIČIENĖ JANINA
 62. BARTULIENĖ SONDRA 4
 63. BARTULIS ROBERTAS 2
 64. BARTUSEVIČIENĖ VILMA 3
 65. BAŠKEVIČIENĖ DALIA 2
 66. BEINORAS JUOZAS
 67. BEKIONIENĖ IRENA 2
 68. BERNOTIENĖ STASĖ
 69. BILDŽIUKAS MYKOLAS 4
 70. BYLINSKIS MARIJANAS 2
 71. BILOTAS REGIMANTAS
 72. BILOTIENĖ ALINA
 73. BILOTIENĖ MONIKA 3
 74. BINKIS JUOZAS
 75. BYTAUTAS RIMANTAS
 76. BLAŽYS ALBINAS JUOZAS
 77. BLAŽYS JUSTINAS 3
 78. BLINKEVIČIUS ROBERTAS
 79. BLIŪDŽIUVIENĖ DAINA 2
 80. BLUSEVIČIENĖ AUDRONĖ
 81. BONIKATAS REMIGIJUS 3
 82. BORTKEVIČIUS RIČARDAS 2
 83. BRAŠKIENĖ LIUDMILA
 84. BRONIUS REMEIKIS
 85. BUBELEVIČIENĖ ELENA
 86. BUČYS GRAŽVYDAS
 87. BUDREVIČIUS JONAS 2
 88. BUINICKA VALERIJA 3
 89. BUINICKAS MARIJAN 8
 90. BUINICKAS SIMAS 3
 91. BULONAS RIMAS
 92. BULONIENĖ ALINA
 93. BULONIENĖ DALIA
 94. BULONIENĖ RITA 2
 95. BURAKOVIENĖ AUDRONĖ
 96. BURNECKAS GEDIMINAS 2
 97. BUTEIKIS MYKOLAS DARIUS
 98. BUTĖNAS ALFONSAS
 99. BUTYLKINIENĖ JURGITA
 100. BUTKEVIČIUS VYGANTAS
 101. BUZIENĖ AUDRONĖ
 102. BUZIENĖ RASA 2
 103. BŽOZINSKIENĖ SIGUTĖ
 104. CICĖNAITĖ AUKSĖ
 105. CIESIŪNAS PRANAS
 106. CVEKELIS ROBERTAS
 107. ČAIKOVSKAJA DIANA
 108. ČATRAUSKAITĖ SIMONA
 109. ČATRAUSKAS VIKTORAS 3
 110. ČATRAUSKIENĖ VALĖ
 111. ČEPAS JUOZAS 3
 112. ČEPIENĖ VIOLETA
 113. ČEPONAS ANTONAS
 114. ČEPONIENĖ VILMA
 115. ČERNIAUSKAS VIDUTIS
 116. ČESONIS VILMANTAS
 117. ČETRAUSKAS VACLOVAS 2
 118. ČETRAUSKIENĖ ALDONA
 119. ČIAKAS AIDAS
 120. ČIČIŪNAITĖ LINA
 121. ČIRBA LEONAS
 122. ČIRBA REMIGIJUS 7
 123. ČIRBA ROLANDAS
 124. DAČKA ALBERTAS
 125. DASEVIČIUS ROBERTAS
 126. DAUGĖLA ANDRIUS 3
 127. DAUGĖLA VIRGINIJUS
 128. DAUGĖLIENĖ VAIVA 2
 129. DAVIDAVIČIENĖ ELENA 2
 130. DAVIDAVIČIUS STEPAS
 131. DIEVULIS DARIUS
 132. DIKČIUS ČESLOVAS
 133. DILIENĖ VAIDA
 134. DIMŠIENĖ NIJOLĖ
 135. DINDIENĖ VERONIKA 2
 136. DOROFEJEVAS NIKOLAJUS 6
 137. DRAZDAS NERIJUS
 138. DRĖGVA IRMANTAS
 139. DRĖGVIENĖ ZOFIJA
 140. DUCHNEVIČIUS JUOZAS
 141. DULIŪNAITĖ LINA
 142. DULIŪNAITĖ-NIKIPORAVIČIENĖ LINA
 143. DZEDZEVIČIENĖ LAIMUTĖ 4
 144. EILIAKAS VINCAS
 145. FELIKS LEONOVIČ
 146. GAIDAKAUSKAS STANISLOVAS
 147. GALINAUSKIENĖ ČESLAVA 3
 148. GALINIS DANIELIUS
 149. GASPARAVIČIENĖ RENATA
 150. GAVĖNAITĖ INA
 151. GEČIENĖ RITA
 152. GEČYS KĘSTUTIS 5
 153. GEČYS MINDAUGAS
 154. GEIGALAS ALVYDAS
 155. GEIGALAS HENRIKAS
 156. GEIGALIENĖ JADVYGA
 157. GELAŽUNAS DARIUS
 158. GERMANAS EGIDIJUS
 159. GERMANAS STANISLOVAS
 160. GERULSKIS ARTURAS
 161. GLINEVIČIENĖ AUSTRA
 162. GLINEVIČIENĖ INGA
 163. GOLCAS ARVYDAS 3
 164. GOLCIENĖ JOLANTA
 165. GOLOVČIANSKIS LAURYNAS
 166. GOTOVTAS EUGENIJUS 2
 167. GOTOVTIENĖ VALERIJA 3
 168. GRYBAUSKAS JONAS 6
 169. GRYBĖNIENĖ REGINA
 170. GRYBKAUSKAS MARTYNAS 2
 171. GRIDZIUŠKA VESLAVA 4
 172. GRYDZIUŠKO MARIAN
 173. GRIGAITIS ALGIRDAS JONAS
 174. GRIKAVIČIUS RIMANTAS
 175. GRINIS BRONIUS
 176. GRINYS ČESLOVAS 6
 177. GRINIS VIDMANTAS
 178. GRIŠKEVIČIUS MARIJANAS
 179. GRIŠKEVIČIŪTĖ DOVILĖ
 180. GRUODIS AIDAS
 181. GUDAČIUS VLADIMIRAS
 182. GUDANIENĖ STASĖ
 183. GUDAŠIS ALFONSAS 2
 184. GUDEIKAITĖ STANISLAVA 2
 185. GUDEIKAITĖ VILMA 2
 186. GUDEIKIENĖ MILDA
 187. GUDEIKIENĖ RASA
 188. GUDELIENĖ LAURA
 189. GUDONIENĖ GRAŽINA
 190. GUDONIENĖ MARIJA 4
 191. GUDONYTĖ DALIA
 192. GUOBIENĖ STANISLAVA 2
 193. GURSKAS ANTANAS 3
 194. GUSAR ALEKSANDR
 195. ILJEITIS NORBERTAS 2
 196. IMBRASIENĖ SIMONA
 197. ISAČENKO VALENTINA VLADISLAVA
 198. IVANAUSKIENĖ LENA 2
 199. IVAŠKEVIČIUS VYGANDAS JUOZAS
 200. JABLONSKAS VLADISLOVAS 4
 201. JACHIMAVIČIENĖ MARYTĖ MELANIJA
 202. JADZEVIČIUS EDUARDAS 2
 203. JAGLINSKA DANUTĖ 2
 204. JAGLINSKI STANISLAV 3
 205. JAGMINAS JULIUS 3
 206. JAKŠTA TADEUŠ
 207. JAKUBĖNAS LEONORA 3
 208. JAKUTIS AUDRIUS 4
 209. JAN MUČIN
 210. JANAUSKAS EDVINAS
 211. JANAVIČIUS ARVYDAS
 212. JANČIAUSKIENĖ JADVYGA
 213. JANKAUSKAS ARVYDAS
 214. JANKAUSKAS ĄŽUOLAS
 215. JANKAUSKAS KĘSTUTIS 3
 216. JANKAUSKIENĖ BIRUTĖ
 217. JANKAUSKIENĖ JANINA 3
 218. JANKAUSKIENĖ JOLANTA
 219. JANKOVSKIS IVANAS 4
 220. JANUKAITIENĖ ELINGA
 221. JANUKAITIS ROMAS 3
 222. JANUŠIENĖ GRAŽINA 2
 223. JANUŠIS REMIGIJUS 2
 224. JANUŠKEVIČIUS AIDAS 2
 225. JARMALAVIČIENĖ MARYTĖ
 226. JARMALYTĖ IEVA
 227. JASEVIČIENĖ INGA 2
 228. JASEVIČIENĖ RIMA
 229. JASEVIČIUS ARŪNAS 2
 230. JASEVIČIUS KĘSTUTIS
 231. JASIUKEVIČIUS VINCAS 7
 232. JAUNIUS RANONIS
 233. JELISTRATOVAS GENADIJUS 2
 234. JOTAUTIS REMIGIJUS 6
 235. JOZONIS ANDRIUS 2
 236. JOZONIS GIEDRIUS 2
 237. JUDEIKIS LAIMONAS 2
 238. JUNAS ALBINAS
 239. JUSIS TADAS
 240. JUTELIENĖ AUŠRA 2
 241. JUTELIS TOMAS
 242. KAČINSKIENĖ JURGITA 2
 243. KADŽYS JONAS RIMANTAS 5
 244. KALESNIKAS VYTAUTAS 2
 245. KALINAUSKAS JUOZAS 2
 246. KALINAUSKIENĖ JANINA DANUTĖ
 247. KALINAUSKIENĖ MILDA
 248. KALVELIS POVILAS 2
 249. KAMARAUSKAS VYDAS
 250. KAMARAUSKIENĖ RITA
 251. KAMIENAS PRANAS 2
 252. KAMILEVIČ TERESĖ
 253. KANAPIENIENĖ ALMUTĖ 2
 254. KAPECKAS GEDIMINAS
 255. KARALIENĖ JOLANTA 5
 256. KARALIŪNIENĖ STASĖ 2
 257. KARALIUS ALVYDAS 2
 258. KARICKIENĖ ELVYRA 3
 259. KASPARIENĖ BOŽENA
 260. KAZIMIR POGOŽELSKIJ
 261. KAZLAUSKAS PAULIUS
 262. KAZLAUSKAS RIMAS 7
 263. KELIOTIS AIVARAS
 264. KELIUOTIS VILHELMAS 2
 265. KETURAKIS GINTAUTAS
 266. KIAULEVIČIŪTĖ DALIA
 267. KIAUŠAS ANTANAS
 268. KIBILDIENĖ LINA
 269. KIBILDIS ANDRIEJUS
 270. KIČAS ARTŪRAS
 271. KIECORIUS VIRGINIJUS
 272. KIELIENĖ JADVYGA
 273. KINDEREVIČIENĖ LORETA
 274. KIRTIKLIENĖ VALDA 4
 275. KIRTIKLIS SIGITAS
 276. KIŠKIS ALDAS
 277. KIŠKYTĖ LAURA
 278. KLIMIENĖ VIOLETA
 279. KOJIS MYKOLAS 3
 280. KOMAROVSKIJ ANDŽEJ
 281. KONTAUTIENĖ GAILUTĖ
 282. KOROVAIČIK JADVYGA 2
 283. KRAPAS ARTŪRAS 4
 284. KRAPIENĖ ALVYDA
 285. KRASAUSKAS RAMUTIS LEONAS 2
 286. KRASAUSKIENĖ JURGITA
 287. KRIVELIS FELIKSAS
 288. KROPA TOMAS
 289. KROPA VALIUS 3
 290. KRŪMINAS REMIGIJUS
 291. KRUŠINSKAITĖ JURGITA
 292. KRUŠINSKIENĖ STASĖ
 293. KRUTINIS ALEKSANDRAS 2
 294. KRUŽIKIENĖ LINA
 295. KUDELIENĖ ONA
 296. KUGAUDA ALGIRDAS
 297. KUKLIENĖ DAIVA
 298. KUKLYS JONAS 2
 299. KUKORIS JONAS 3
 300. KUORIENĖ ALVYRA REGINA 4
 301. KUZNECOVAS VAIDAS 2
 302. KUZNECOVIENĖ ANNA 4
 303. KVAKŠYS JUOZAS
 304. KVEKŠAITĖ LAURA
 305. KVIETKAUSKIENĖ PALMIRA
 306. LABANAUSKAS TOMAS
 307. LAJAUSKIENĖ KRISTINA
 308. LAJAUSKIENĖ LORETA
 309. LAPINSKAS GIEDRIUS
 310. LAPINSKAS LAURAS
 311. LAPINSKIENĖ DANGUOLĖ 2
 312. LAUKIENĖ GRAŽINA
 313. LEBECKAITĖ GIDITA
 314. LEBEDINSKAS KĘSTUTIS MARIJONAS
 315. LEBEDINSKAS MARIJONAS
 316. LEBENKIENĖ JŪRATĖ
 317. LEBIONKA REGINA
 318. LEKAVIČIENĖ RIMA
 319. LEMEŠOVIENĖ DANUTĖ 6
 320. LEPEIKA BARBARA
 321. LESUTIS VAIDOTAS 3
 322. LEVINAS EDVINAS
 323. LIDŽIUS ANTANAS 5
 324. LIKTORAVIČIUS STEPONAS
 325. LINARTAVIČIUS SAULIUS
 326. LINGYS GEDIMINAS
 327. LISAUSKAS JONAS 3
 328. LISAUSKAS MARTYNAS
 329. LISAUSKIENĖ ALINA
 330. LISEVIČIENĖ NIJOLĖ
 331. LISEVIČIENĖ VIRGINIJA
 332. LOGVINENKO DANUTĖ
 333. LUBIENĖ NIJOLĖ
 334. LUBYS BRONIUS
 335. LUBYTĖ NERINGA
 336. LUČIŪNAS VYKINTAS 3
 337. LUČIŪNIENĖ VILMA 2
 338. MACKELIENĖ JURGITA
 339. MACKELO ŽYBERTAS
 340. MACKEVIČ MARIJA
 341. MACKONIENĖ JOALITA
 342. MAČIUIKA ADOMAS ANTANAS 6
 343. MAKAUSKAS GEDIMINAS
 344. MAKAUSKIENĖ RITA
 345. MAKOVSKI JAROSLAV
 346. MAKUŠKA RIMANTAS
 347. MARCINKEVIČIUS JONAS 2
 348. MARČIAUSKAS AISTIS
 349. MARČIAUSKIENĖ HELENA 2
 350. MARKEVIČIUS ALBINAS 2
 351. MARKEVIČIUS GEDIMINAS
 352. MARKŪNAS ALBERTAS 2
 353. MARŠALKA FELIKSAS
 354. MARŠALKA ROMAS ALFONSAS 4
 355. MARTINKA EUGENIJUS 2
 356. MARTIŠAUSKAS VIRGINIJUS
 357. MASIUKAS ALVYDAS 4
 358. MASIUKAS ROMUALDAS
 359. MASIULIENĖ NIJOLĖ 2
 360. MASIULIONIS ALEKSANDRAS 3
 361. MASLAUSKAS MEŠKAUSKAS ALBINAS
 362. MASLINSKAS ALGIS 2
 363. MASLINSKAS JONAS
 364. MASLINSKIENĖ ASTA VITA
 365. MASLINSKIENĖ STANISLAVA 2
 366. MASLINSKIENĖ VLASTA
 367. MAŠALIENĖ ALDONA
 368. MATEIKA VIDMANTAS 3
 369. MATIJOŠIENĖ NERINGA
 370. MATIJOŠIUS VYTAUTAS
 371. MATUKAITĖ INGA
 372. MATUKAITYTĖ MARTYNA
 373. MATULIONIENĖ ČESLAVA 2
 374. MATULIS VAIDAS
 375. MATULIS VYTAUTAS 2
 376. MAZOLEVSKI HENRIK
 377. MAŽEIKIENĖ ANA
 378. MAŽRIMAS STEPONAS 4
 379. MAŽRIMIENĖ REGINA 2
 380. MAŽUIKA ARNAS
 381. MAŽULIENĖ JOLITA
 382. MAŽULIS STANISLOVAS
 383. MEIDUVIENĖ ASTA
 384. MEILŪNIENĖ GINA
 385. MEŠKAUSKIENĖ LAIMA 2
 386. MEŠKO ALGIRDAS 3
 387. MEŠKUTAVIČIUS ALGIMANTAS
 388. MEŠKUTAVIČIŪTĖ JULITA 2
 389. MICHNEVIČ TARESA 2
 390. MICKEVIČIUS RIMVYDAS
 391. MICKEVIČIŪTĖ KRISTINA
 392. MIKALAJŪNAS ALIUS 2
 393. MIKALAJŪNAS ANTANAS
 394. MIKALAJŪNAS PRANAS 5
 395. MIKALIŪNAS ROMUALDAS
 396. MIKNEVIČIUS JONAS
 397. MIKNIUS AUGUSTINAS 2
 398. MIKNIŪTĖ ASTA
 399. MIKOLAJŪNAS ZIGMANTAS
 400. MIKOLAJŪNIENĖ KRISTINA 4
 401. MIKULEVIČIENĖ JELENA
 402. MILIUKAS ALGIRDAS
 403. MILIUKIENĖ LUCIJA
 404. MINIAUSKAS RIMANTAS ANTANAS 2
 405. MISELIENĖ JOLANTA
 406. MISELIENĖ KRISTINA 2
 407. MISELIS ARVYDAS 2
 408. MISELIS VYTAUTAS
 409. MISELIS ZENONAS 2
 410. MISIKONIENĖ AUŠRA
 411. MLEČKA LEONAS
 412. MOTIEJŪNAS GRAŽVYDAS
 413. MOTIEJŪNIENĖ ALINA
 414. MURAUSKAS MINDAUGAS
 415. NAMAJUŠKIENĖ VITA 2
 416. NARAŠKEVIČIENĖ VIOLETA
 417. NARBUNTAITĖ EDITA 2
 418. NARIJAUSKAS ARVYDAS 2
 419. NARIJAUSKAS ŠARŪNAS
 420. NAVALINSKAS PRANCIŠKUS
 421. NAVIONIS ŠARŪNAS
 422. NIEKIS VIRGINIJUS 2
 423. NIKIPORAVIČIENĖ LAIMA
 424. NORUŠIS KĘSTUTIS 4
 425. OBOLEVIČIUS JONAS
 426. OLSEVIČIUS ALVYDAS
 427. OLŠAUSKAS LINAS
 428. OLŠAUSKAS RIMVYDAS 4
 429. OLŠEVSKIJ JAROSLAV
 430. OLŠEVSKIS MINDAUGAS
 431. OPANOVIČIENĖ NIJOLĖ 2
 432. OPANOVIČIUS PETRAS
 433. ORŠAUSKIENĖ GODA
 434. ORŠAUSKIENĖ IRENA
 435. OSINSKIS VACLAVAS
 436. OŽIŪNAS ARŪNAS
 437. OŽIŪNIENĖ LINA
 438. PACIŪNAS AUDRIUS
 439. PADOLSKAS RIMDAUGAS
 440. PAGALIENĖ IRENA
 441. PAKALNIS KĘSTUTIS 3
 442. PAKALNIS VYGINTAS
 443. PAKALNYTĖ AUDINGA
 444. PAKETŪRAS PRANAS HENRIKAS
 445. PALAIMA KĘSTUTIS 2
 446. PALIDAUSKAS JONAS
 447. PALIUKĖNAS ARNAS
 448. PALIUKĖNAS BRONIUS
 449. PALIUKĖNAS DARIUS 4
 450. PALIUKĖNAS MARIJUS
 451. PALIUKĖNAS ŽYDRŪNAS
 452. PALKEVIČIENĖ DANGUOLĖ
 453. PALKEVIČIUS DEIMANTAS
 454. PAŠKAUSKAS ROMAS
 455. PAUKŠTIENĖ ASTA 2
 456. PAULAUSKIENĖ JOLANTA
 457. PAULIENĖ RITA
 458. PAULIUKONIENĖ RAMUNĖ
 459. PAULIUKONIS GINTARAS
 460. PAUPLYS DONATAS
 461. PAUPLYS GYTIS
 462. PAVASARIENĖ ELENA
 463. PAVLOVIENĖ IJOLITA
 464. PAŽUSIENĖ JANINA
 465. PAŽUSIENĖ JOLITA 3
 466. PAŽUSYS JUOZAS
 467. PEČIUKAITIENĖ ELONA
 468. PEČIUKAITIENĖ VILMA APOLIONIJA
 469. PEČIUKAITIS VALDAS
 470. PEČIULIS ANTANAS 2
 471. PEČIULIS DANGERAS
 472. PEČIULIS HENRIKAS
 473. PEČIULIS MINDAUGAS
 474. PENKAUSKIENĖ LIONGINA
 475. PESLIAKAITĖ JOLANTA 2
 476. PETKEVIČIUS JONAS
 477. PETKEVIČIUS POVILAS 2
 478. PETKŪNIENĖ SANDRA
 479. PETRELIS JONAS 2
 480. PIKTELIS NIKODEMAS 6
 481. PILIPAVIČIENĖ AUDRONĖ
 482. PIMPIENĖ VILMA
 483. PINSKUVIENĖ ŽIVILĖ 3
 484. PIŠKINAS ALMANTAS 6
 485. PIVORIŪNIENĖ ELENA STEFANIJA
 486. PLESKAČEVSKIENĖ BEATA
 487. PLIESKIS ANTANAS
 488. PLIŠKA NIJOLĖ
 489. PRANAS MIKALAJŪNAS
 490. PRANCKEVIČIENĖ REGINA 3
 491. PRAPROVAS ADAS
 492. PUKAITĖ JURGITA
 493. PUKIENĖ JANINA
 494. PUMPUTIENĖ IEVA
 495. PUMPUTIENĖ PRANĖ JANINA
 496. PUMPUTIS RIMVYDAS
 497. PURVANECKAS JONAS 6
 498. PUTRIMAS RIČARDAS 4
 499. PUZINIENĖ DAIVA 3
 500. RADIONOVAS ALGIMANTAS 2
 501. RADIONOVAS VALDAS 4
 502. RADZEVIČ ČESLAV
 503. RADŽIŪNAS ARVYDAS
 504. RADŽIŪNAS JONAS
 505. RADŽIŪNIENĖ AGNIETĖ VIDMANTĖ
 506. RADŽIŪNIENĖ TERESĖ
 507. RAGAUSKAS ALIUS
 508. RAGAUSKAS GEDIMINAS 3
 509. RAGELSKIENĖ ALDONA 2
 510. RAGELSKIS GEDIMINAS
 511. RAGINSKIENĖ ZITA 2
 512. RAIMUNDAS PURVINSKAS
 513. RAMANAUSKAS JONAS
 514. RAMANAUSKAS RAMŪNAS
 515. RAMANECKAS JONAS
 516. RAMANECKIENĖ ARVIRŪTA
 517. RAUDELIŪNIENĖ JADVYGA
 518. RAŽAUSKAITĖ DANGUOLĖ
 519. REDECKIENĖ VAIVA
 520. REMEIKIS BRONIUS 3
 521. REMEIKIS VAIDAS
 522. RYLOVIENĖ ANŽELA
 523. RIMŠA ALBINAS 5
 524. ROKAS REMIGIJUS
 525. ROMAŠKA JONAS 6
 526. ROMAŠKIENĖ JURGITA
 527. RUDAK ŽANETA
 528. RUSECKAS ANTANAS
 529. RUSECKAS VYTAUTAS 7
 530. RUSKAN STANISLAVA ALBERTA 4
 531. RUSKAN VALERIJAN 2
 532. RŪTĖ RENATA
 533. RŪTĖ RIMVYDAS
 534. RUTKAUSKAS PRANAS 2
 535. RUTKAUSKIENĖ JANINA
 536. SABIUN JONAS
 537. SAIDIENĖ MEILUTĖ
 538. SAIDYS RIMANTAS 3
 539. SAKALAUSKIENĖ DAIVA 4
 540. SAKAVICKIENĖ ALDONA
 541. SALICKAS JUOZAS 3
 542. SAPITAVIČIŪTĖ GRETA
 543. SARGELIENĖ LIONĖ
 544. SARGELIS ALGIRDAS
 545. SARPAUSKAS VIRGINIJUS
 546. SAVARAUSKAITĖ LAURA
 547. SAVEIKIENĖ DANUTĖ 2
 548. SAVEIKIS JONAS
 549. SAVICKAS KĘSTUTIS 4
 550. SAVICKAS ROLANDAS 2
 551. SAVICKIENĖ DANGUOLĖ 2
 552. SAVLEVIČ TERESA 2
 553. SEMAŠKO IRINA 5
 554. SEREIKA EGIDIJUS 2
 555. SEREKPAJEVIENĖ LILIJA
 556. SIMONAVIČIUS SAULIUS
 557. SINKEVIČIUS HENRIKAS
 558. SINKEVIČIUS SLAVOMIRAS 2
 559. SINKIEVIČIUS ROMAS 2
 560. SKARDŽIUS AIDAS
 561. SKARDŽIUS ALBINAS
 562. SKEBERIENĖ ALYTĖ 2
 563. SKIRMANTAS VYTAUTAS 2
 564. SLIŽAUSKAS ALGIRDAS
 565. SLIŽAUSKIENĖ ASTA
 566. SNITKIENĖ KAROLINA
 567. SNITKIENĖ LAIMUTĖ
 568. STAKAUSKIENĖ ANASTAZIJA
 569. STANEVIČIUS MARTYNAS
 570. STANIONIENĖ IRMA
 571. STANIULIS STASYS 3
 572. STANKEVIČ JUZEF 3
 573. STANKEVIČ RAFAL
 574. STANKEVIČIENĖ DALIA 2
 575. STANKEVIČIENĖ SVETLANA 2
 576. STANKEVIČIUS KAZYS 2
 577. STANKEVIČIUS MANTAS
 578. STANKEVIČIUS RIMAS
 579. STEPAITIS RIMAS 3
 580. STERBAVIČIENĖ LORETA
 581. STIPINAS REMIGIJUS
 582. STONYS ALGIS 2
 583. STRAKŠYS VIDMANTAS
 584. STRAVINSKIENĖ JANĖ VALĖ
 585. STRAZDAS ALBERTAS
 586. STRAZDAS VILIUS 2
 587. STUNDŽIA VYTAUTAS
 588. STUNGIENĖ DANUTĖ
 589. SUCHOCKIENĖ RIMA
 590. SURGELAS JUOZAS 2
 591. SVIDERSKAS ARTŪRAS
 592. SVIRSKIENĖ ERIKA
 593. ŠALKAUSKAS ALGIS 2
 594. ŠALKAUSKAS HENRIKAS 5
 595. ŠALKAUSKAS LINAS
 596. ŠARMAVIČIENĖ ASTA
 597. ŠARMAVIČIUS ALVYDAS
 598. ŠEIPŪNIENĖ ALDONA
 599. ŠEPKUS DARIUS
 600. ŠIDLAUSKIENĖ JANINA
 601. ŠIDLAUSKIENĖ VALĖ
 602. ŠIKŠNYTĖ GENOVAITĖ
 603. ŠIMKAITIENĖ RŪTA
 604. ŠIMKAITIS EDMUNDAS
 605. ŠIMKUS DARIUS 2
 606. ŠIMKUS JONAS
 607. ŠIMONĖLIS VYTAS 8
 608. ŠINKŪNIENĖ GRAŽINA
 609. ŠIUKŠTIENĖ JŪRATĖ 4
 610. ŠLEPIKIENĖ KRISTINA
 611. ŠMAUKŠTA GINTAUTAS 3
 612. ŠMAUKŠTIENĖ LĖTUTĖ
 613. ŠOTLANDAS ALEKSANDRAS
 614. ŠPŪRIENĖ JADVYGA
 615. ŠUFINSKAS JONAS
 616. ŠUFINSKIENĖ KRISTINA
 617. ŠUŠKIENĖ VIKTORIJA
 618. ŠUTIUK LIUCIANA
 619. TAMOŠIŪNAITĖ RIMA
 620. TAMOŠIŪNAS DARIUS 3
 621. TAMOŠIŪNAS LEONARDAS
 622. TAMOŠIŪNIENĖ RASA 2
 623. TAMOŠIŪNIENĖ STEFANIJA 6
 624. TAMULEVIČIUS KĘSTUTIS PRANCIŠKUS
 625. TAPARAUSKIENĖ DALIA 4
 626. TARASOVAS OLEGAS
 627. TARAŠKUS KĘSTUTIS
 628. TOLOČKA ALBERTAS 3
 629. TOMAŠIŪNAS ALGIMANTAS 4
 630. TOMAŠUN VALENTINA 2
 631. TRAKIMAVIČIUS VLADAS 2
 632. TRINKŪNIENĖ VIKTORIJA 2
 633. TURBA EDVARDAS 2
 634. TVIRAGIENĖ EDITA
 635. TVIRBUTAS DONATAS
 636. URBAITĖ NERINGA
 637. URBANAVIČIENĖ VIKTORIJA 3
 638. URBANAVIČIUS GEDIMINAS
 639. URBANOVIČ JAROSLAV 7
 640. URBANOVIČ LIECH 2
 641. URBANOVIČ MARIJAN
 642. URBANOVIČ MONIKA BEATA
 643. URBONAS ANTANAS
 644. URBONAS VIRGINIJUS
 645. URBONAVIČIUS KĘSTUTIS
 646. URBONIENĖ KONSTANCIJA 6
 647. UŠACKAS GEDIMINAS
 648. UŠACKAS RADMINAS
 649. VACHMISTROVIČIŪTĖ ALDONA
 650. VADIMAS GLINEVIČIUS
 651. VADIŠIS SAULIUS
 652. VAICEKAUSKIENĖ HELENA
 653. VAICKIENĖ INGA
 654. VAIČIENĖ AURELIJA
 655. VAINIUS ROLANDAS
 656. VAITIEKŪNAS STASYS
 657. VAITIEKŪNIENĖ ALDONA 2
 658. VAITKEVIČIUS LIONGINAS 4
 659. VAITKŪNAS GINTARAS 6
 660. VAITKŪNAS REMIGIJUS 2
 661. VAITKŪNAS VITAS
 662. VAITONIS ALBINAS 4
 663. VALANČIENĖ ONA
 664. VALANTAVIČIUS KAZYS
 665. VALASINAVIČIUS MINDAUGAS
 666. VALAUSKIENĖ RITA
 667. VALIUKEVIČIENĖ VILMA
 668. VALKAUSKAS DARIUS 5
 669. VALKAUSKAS ERNESTAS
 670. VANAGAS ALBERTAS
 671. VARANECKAS KIPRAS
 672. VARINAUSKIENĖ LAIMUTĖ 2
 673. VARNAS ALFREDAS
 674. VARNAS EUGENIJUS
 675. VARNIENĖ STEFA
 676. VARNIENĖ VIOLETA
 677. VASILIAUSKAS JUOZAS
 678. VASILIAUSKIENĖ IRENA 5
 679. VASILIAUSKIENĖ NIJOLĖ 2
 680. VASILIONKIENĖ STASĖ
 681. VASKELIENĖ VACĖ 3
 682. VAŠKŪNAS VIDMANTAS
 683. VEIKŠA RIMANTAS
 684. VENCEVIČIENĖ DAIVA 2
 685. VERIKAS LIUDVIKAS
 686. VERIKAS VIDMANTAS 3
 687. VERIKIENĖ DAIVA
 688. VIDAUSKIENĖ IEVA 2
 689. VILČINSKAS ALGIRDAS 8
 690. VINCIŪNIENĖ DAIVA
 691. VINCLAUSKAS JUOZAS
 692. VINSLAUSKAITĖ GEDVILĖ
 693. VISACKAS KAZYS 6
 694. VISACKAS PAULIUS 2
 695. VISKAITIS ALVYDAS
 696. VISOCKAS GINTAUTAS 2
 697. VYSOCKIENĖ AGOTA
 698. VYŠNIAUSKAS JONAS 2
 699. VITKŪNIENĖ VALDA 3
 700. VNUKOVIENĖ IRENA
 701. VOLEIŠO JANINA 3
 702. VOLEIŠO KRISTINA
 703. VOLEIŠO RIŠARD 2
 704. VONSEVIČ INGA
 705. VOSYLIUS ARVYDAS
 706. VOŠTERIS VIRGINIJUS
 707. VOVERIS GEDIMINAS 7
 708. VRUBLIAUSKIENĖ REGINA
 709. ZABARAUSKAS STANISLOVAS
 710. ZABLACKAS VIDMANTAS 4
 711. ZAICEVIENĖ VIRGINIJA
 712. ZAPOLSKIENĖ ALINA
 713. ZAŽECKAS AIDAS
 714. ZIBALAS ROMAS 4
 715. ZMITREVIČIUS ŽYDRŪNAS
 716. ŽARNAUSKAS ALFREDAS
 717. ŽDANOVIČ VIAČESLAV
 718. ŽEMAITIENĖ JURGITA
 719. ŽEMAITIENĖ MILDA 2
 720. ŽEMAITIS ANDRIUS 2
 721. ŽYDELIS TADAS
 722. ŽIEDOVAINIS TADAS
 723. ŽIGIENĖ JANINA
 724. ŽYGIS PETRAS
 725. ŽINYS ZENONAS
 726. ŽIRNYS ALFREDAS
 727. ŽITLINSKAS EUGENIJUS
 728. ŽIŪRA VALENTINAS
 729. ŽUKAUSKAITĖ AGOTA

 

Savivaldybių tarybų rinkimai:

1995 m. kovo 25 d.

1997 m. kovo 23 d.

2000 m. kovo 19 d.

2002 m. gruodžio 22 d.

2007 m. vasario 25 d.

2011 m. vasario 27 d.

2015 m. kovo 1 d.

2019 m. kovo 3 d.

Dalyvavo du kartus – 134 žmonės.

Dalyvavo tris kartus – 53 žmonės.

Dalyvavo keturis kartus – 33 žmonės.

Dalyvavo penkis kartus – 10 žmonių.

Dalyvavo šešis kartus – 14 žmonių:

DOROFEJEVAS NIKOLAJUS, GRYBAUSKAS JONAS, GRINYS ČESLOVAS, JOTAUTIS REMIGIJUS, LEMEŠOVIENĖ DANUTĖ, MAČIUIKA ADOMAS ANTANAS, PIKTELIS NIKODEMAS, PIŠKINAS ALMANTAS, PURVANECKAS JONAS, ROMAŠKA JONAS, TAMOŠIŪNIENĖ STEFANIJA, URBONIENĖ KONSTANCIJA, VAITKŪNAS GINTARAS, VISACKAS KAZYS.

Dalyvavo septynis kartus 6 žmonės:

ČIRBA REMIGIJUS, JASIUKEVIČIUS VINCAS, KAZLAUSKAS RIMAS, RUSECKAS VYTAUTAS, URBANOVIČ JAROSLAV, VOVERIS GEDIMINAS.

Dalyvavo aštuonis kartus trys žmonės:

BUINICKAS MARIJAN, ŠIMONĖLIS VYTAS, VILČINSKAS ALGIRDAS.

4 thoughts on “Jūsų svajonių taryba

 • 2020-01-01 at 17:32
  Permalink

  Buvo laikai, kai teigiantys, jog žemė apvali, buvo deginami ant laužų. Tai, kad kažko nesuprantat, nereiškia, jog jūsų tiesa.

 • 2020-01-01 at 15:46
  Permalink

  Kažkoks nesusipratimas šio tarybos nario ale straipsniai

 • 2019-12-30 at 12:25
  Permalink

  Mielas tarybos nary, jei jau užsiimat analize, tai ji turėtų būti tiksli ir visa, deja praleidote pirmus rajono Tarybos rinkimus po 1990 m. kovo 11 d. Kada jie vyko ir kas jose dalyvavo susiraskite pats, gal tada įprasit prie išsamios informacijos pateikimo rinkėjams, taigi, tikslumų ateinančiais Naujaisiais Metais.

 • 2019-12-28 at 11:40
  Permalink

  Šimonėlis – vienareikšmiškai garbingiausias tarybos narys. Kito tokio turbūt niekada nebus

Parašykite komentarą

*

code