Bus atliekamas žemės sklypo, esančio Kernavės mstl., ribų ženklinimas

  Informuojame, kad kad 2020 m. balandžio 23 d. nuo 12 val. bus atliekamas žemės sklypo (kadastro Nr. 8930/0003:46/ projektinis Nr. 349), esančio Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r., ribų ženklinimas.

              Kviečiame gretimo žemės sklypo (kadastro Nr. 8930/0003:112), esančio Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r., savininkę D. P. dalyvauti žemės sklypo (kadastro Nr. 8930/0003:46/ projektinis Nr. 349) ribų ženklinime.

Neatvykus ar neinformavus, darbai bus tęsiami.

UAB “GeoVySa” I. Šeiniaus g. 15 , Širvintos, telef. Nr. 8-382-52464, 8-603-39910, 8-647-18209

E.p.  [email protected]

Užsakymas ŠS Nr. 20-29-01