Skelbiamas konkursas, skirtas Motinos dienai

  VšĮ „Globalūs projektai“ ir VšĮ „Širvintų spauda“, leidžianti „Krašto žinias“, skelbia 5-9 klasių mokinių konkursą atvirukui Motinos dienai sukurti.

ATVIRUKO KONKURSO, SKIRTO MOTINOS DIENAI, NUOSTATAI

I KONKURSO TEMA IR TIKSLAS 1. Atviruko, skirto motinos dienai, konkurso (toliau – konkursas) tema – Motinos diena. 2. Konkurso tikslas – skatinti domėjimąsi informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis ir ugdyti kūrybiškumą.

II KONKURSO DALYVIAI 3. Konkurso dalyviai: 5–9 klasių mokiniai, besimokantys informacinių technologijų dalyko.

III KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 4. Konkursą organizuoja VšĮ „Globalūs projektai“. Konkurso partneris – VšĮ „Širvintų spauda“. Konkurso nuostatai skelbiami organizatorių interneto svetainėse. 5. Atvirukai, skirti konkursui, kartu su darbo autoriaus vardu ir pavarde, mokyklos pavadinimu, amžiumi ir kontaktiniais duomenimis pateikiami el. paštu [email protected] 6. Konkursui pateiktus darbus vertina ir nugalėtojus nustato VšĮ „Globalūs projektai“ direktoriaus įsakymu sudaryta komisija iki 2020 m. balandžio 29 d. 7. Geriausi darbai publikuojami www.globalusprojektai.lt ir www.krastozinios.lt interneto svetainėse.

IV REIKALAVIMAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 8. Teikiamas konkursui atvirukas turi būti originalus asmeninis darbas, atliktas panaudojant informacinių technologijų žinias. Pateikęs darbą autorius užtiktina, kad darbui atlikti nėra panaudota jokių autorinėmis teisėmis apsaugotų kūrinių, tai negali būti jokio kito žinomo darbo kopija ar reprodukcija. 9. Darbas turi būti tinkamas demonstruoti viešai ir jame negali būti pateikiama nepadori, smurtinė, pažeidžianti lygias galimybes informacija ar vaizdiniai. 10. Atviruko formatas – A5 (148 x 210, 210 x 148), vienpusi. Atviruko išsaugojimo formatas – JPG. 11. Vertinant darbus, bus vertinamos mokinių informacinių technologijų žinios ir gebėjimai. Vertinimo kriterijai: 11.1. Meninė darbo kokybė; 11.2. Fizinė darbo kokybė (kokybiški vaizdai ir tekstas); 11.3. Originalumas; 11.4. Kūrybiškumas.

V KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 12. Trijų geriausių darbų autoriai apdovanojami prizais. I–III vietų nugalėtojų atvirukai bus spausdinami ir taps popieriniais atvirukais. 13. Mokytojai, rengę mokinius, gaus padėkas už mokinių ruošimą. 14. Konkurso nugalėtojai paskelbiami www.globalusprojektai.lt ir www.krastozinios.lt interneto svetainėse.
VI BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 15. Konkurso organizatorius turi teisę koreguoti konkurso sąlygas, konkurso dalyvių ir nugalėtojų darbus publikuoti viešai ar kitaip juos panaudoti.

Parašykite komentarą

*

code