Sušaukiamas Tarybos posėdis

Informuojame, kad 2020-04-23 Širvintų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. 6-11 2020 m. balandžio 30 d. 15.00 val. sušaukiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis. 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos.

Pranešėja – Audronė Adomavičienė, Savivaldybės kontrolierė.

 1. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos priemonių įgyvendinimo 2019 metų ataskaitai.

Pranešėjas – Vitalijus Preikšaitis, Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojas.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 1-40 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 1. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Neringa Lubytė, Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė.

 1. Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) organizavimo ir maksimalių tarifų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir maksimalių tarifų nustatymo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 1-66 „Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl asmens ar šeimos turto (įskaitant gautas pajamas) deklaravimo kontrolės terminų pratęsimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos futbolo stadiono ir universalios aikštelės paslaugų teikimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-26 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“ 2.2.1 papunktį, finansuojamų 2020 metais vietinės reikšmės kelių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Elona Pečiukaitienė, laikinai einanti viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas.

 1. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Širvintų ligoninės 2019 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Dainius Bučas, viešosios įstaigos Širvintų ligoninės direktoriaus pavaduotojas medicinai, laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas.

 1. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų vandenys“ 2019 metų vadovo veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Vladimiras Gudačius, uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų vandenys“ direktorius.

 1. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų šiluma“ vadovo ataskaitai apie įmonės veiklą už 2019 metus.

Pranešėjas – Žilvinas Tomas Badikonis, uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų šiluma“ direktorius.

 1. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktoriaus 2019 metų veiklos metinei ataskaitai.

Pranešėjas – Gintaras Pumputis, Širvintų rajono priešgaisrinės tarnybos direktorius.

 1. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Širvintų knygyno vadovo veiklos ataskaitai už 2019 metus.

Pranešėja – Vaiva Daugėlienė, uždarosios akcinės bendrovės Širvintų knygyno vadybininkė, laikinai atliekanti direktoriaus pareigas.

 1. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ vadovo veiklos ataskaitai už 2019 metus.

Pranešėja – Vaiva Daugėlienė, uždarosios akcinės bendrovės „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ direktorė.

 1. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Vaiva Daugėlienė, Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas.

 1. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Rytė Bareckaitė, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktorė.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2020 metų atestacijos programos tvirtinimo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų r. Gelvonų gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų pradinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų meno mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų sporto centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

31. Dėl pritarimo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Audronė Buzienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė.

 1. Dėl pritarimo Širvintų r. Gelvonų gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Jūratė Stankevičienė, Širvintų r. Gelvonų gimnazijos direktorė.

33. Dėl pritarimo Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Palmira Kvietkauskienė, Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas.

34. Dėl pritarimo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Daiva Klimienė, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktorė.

35. Dėl pritarimo Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Danguolė Kalesnikienė, Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė.

36. Dėl pritarimo Širvintų pradinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Irena Sližauskienė, Širvintų pradinės mokyklos direktorė.

 1. Dėl pritarimo Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ 2019 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Rita Sinkevičienė, Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas.

 1. Dėl pritarimo Širvintų meno mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Daiva Vinciūnienė, Širvintų meno mokyklos direktorė.

 1. Dėl pritarimo Širvintų rajono pedagoginės psichologinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Daiva Vinciūnienė, Širvintų rajono pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas.

 1. Dėl pritarimo Širvintų sporto centro 2019 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Alina Zapolskienė, laikinai einanti Širvintų sporto centro direktoriaus pareigas.

One thought on “Sušaukiamas Tarybos posėdis

 • 2020-04-27 at 11:00
  Permalink

  Kodėl nesaugomi tarybos nariai esantys rizikoje? Pensininkai, sergantys.

Parašykite komentarą

*

code