Kai gylis labai seklus

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. S-147

2020m. balandžio 2d.

Širvintos

 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas yra naujų sodmenų įsigijimas 9toliau -prekės) ir medžių persodinimas bei naujų sodmenų pasodinimas (toliau – paslaugos). Sutarties objekto kiekiai, aprašymas ir apimtys nurodyti sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“.

1.2. Tiekėjas įsipareigoja sutartinius įsipareigojimus įvykdyti sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už įsigytas prekes ir suteiktas paslaugas sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

 1. KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina yra 19 999,00 Eur be PVM. Sutarties kaina su PVM – 24 187,90 Eur.

III. SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA

3.2. Prekių pristatymo ir paslaugų teikimo adresas: Igno Šeiniaus g., Širvintos.

3.3. Prieš priimdamas prekes ir (ar) paslaugas Užsakovas ar jo atstovas privalo įsitikinti ar prekės ir (ar) paslaugos atitinka nustatytus reikalavimus.

3.4. Priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas Tiekėjui pristačius priedo

Nr. 1 „Techninė specifikacija“ reikalavimus atitinkančias prekes bei suteiktas paslaugas. Užsakovas turi teisę atsisakyti pasirašyti priėmimo- perdavimo aktą, jeigu prekės ir (ar) paslaugos yra netinkamos ir (ar) turi trūkumų.

MEDŽIŲ PERSODINIMO, NAUJŲ MEDŽIŲ SODMENŲ ĮSIGIJIMO IR JŲ PASODINIMO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2.1 Perkančioji organizacija perka medžių persodinimo, naujų sodmenų įsigijimą ir jų pasodinimą.

Pirkimo objektą apima:

*Esamų medžių persodinimas. 38vnt. medžių persodinimas (šaknų gumulo skersmuo – 1,0 m). medžio iškėlimas medžių iškasimo – iškėlimo agregato pagalba, šaknų gumulo supakavimas drobe ir metaliniu tinklu, transportavimas į kitą vietą, duobės paruošimas (duobės dydis 1,3 m³, užpildymas atvežtiniu juodžemiu), medžių pasodinimas (perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje Širvintų mieste), juos sutvirtinant 3 kuolais, laistymo žiedo apie kamieną suformavimas, palaistymas, apmulčiavimas lapuočių mulču.

* Naujų medžių sodmenų įsigijimas: 60 vnt. skroblas paprastasis (lot. Carpinus betulus) „Fastigiata“.

* Naujų medžių sodmenų pasodinimas. Sodinimo vietos paruošimas: duobės iškasimas (buvusių medžių vietoje) 1,5m x 1,5m x 1 m (t.y. 2,23 m³), užpildymas atvežtiniu augaliniu dirvožemiu. Medžių pasodinimas: medžių šaknų gumulas sutvirtinamas diržais, medžių laistymui aplink šaknų gumulą apjuosiamas perforuotas plastikinis vamzdis, kurio vienas galas iškeliamas į žemės paviršių ir uždengiamas specialiu dangteliu, palaistymas.

 1. Medžių sodmenų aprašymas ir reikalavimai jiems.

3.1 Išauginti sodmenys, turi būti persodinti ne mažiau kaip 3-4 kartus. Turi turėti normaliai išsivysčiusią ir suformuotą šaknų sistemą (nukirstos storiausios šaknies skersmuo turi būti ne didesnis kaip 2 cm.)

3.2 Sodmenys turi būti sveiki, be žaizdų, lajų ir kamieno fizinių pažeidimų, kenkėjų ir grybinių ligų pakenkimų, gyvybingi, antžeminė dalis ir šaknys fiziškai nesužaloti ir nepažeisti šalčio ir šalnų. Turi būti vienodo aukščio, kamieno apimties, lajos tankumo…

GALUTINIS PASIŪLYMAS DĖL MEDŽIŲ PERSODINIMO, NAUJŲ SODMENŲ ĮSIGINIMO

IR JŲ PASODINIMO PIRKIMO

 1. Prekės

Medžių sodmenys: skroblas paprastasis (lot. Carpinus betulus) „Fastigiata“. 60 vnt.

Vieneto kaina be PVM 255,00 Eur. Bendra kaina be PVM 15300.00 Eur. Bendra kaina su PVM 18513,00 Eur. (Vieneto kaina su PVM 308,55 Eur)

 1. Paslaugos

Medžių persodinimas, naujų sodmenų pasodinimas

Kaina be PVM 4690,00 Eur. Kaina su PVM 5674,90 Eur. Bendra pasiūlymo kaina su PVM (1+2) 24187,90 Eur.

* * * * *

    Šį kartą niekaip negaliu nesutikti su labai brangia Širvintų mere: „Igno Šeiniaus alėja jau žaliuoja! Čia pradėti sodinti žaliuojantys skroblai. Šie medeliai pasižymi tankia, taisyklinga, kolonine laja, yra ne tik gražūs, tačiau ir atsparūs ligoms, nebijo saulės, yra nereiklūs. Puikiai tinka miesto erdvėms. Sunku patikėti, bet iškasus sergančias liepas, buvo aptikta, kad apačioje buvo vien žvyras, susimaišęs su statybinėmis atliekomis, akmenimis, asfalto nuolūžomis. Tad nėra ko stebėtis, jog šaknims pasiekus tokį gruntą, medžiai ėmė nykti ir sirgti. O juk puikiai visi prisimename, kad tie medžiai kainavo didelius pinigus! Sodinant naujuosius medelius, gatvės rekonstrukcijos metu padarytos klaidos ištaisytos – padidintos duobės, paruošta kokybiška žemė, laistymo sistema. Skroblus sodina ilgametę darbo patirtį turintys specialistai – UAB „Megaplantas“.

   Kaipgi nesutikti su teiginiu, kad „tie medžiai kainavo didelius pinigus!“. Žinoma, kad labai, net neįvardijamai didelius pinigus, nes už medžius mokėta Litais! Ir svarbiausia, pirko kitas meras!!! Čiagi kaip yra, kai perka kitas visada brangu, o kai pati, tai visiškos „kapeikos“. Nes sumokėti už vieną paprastąjį skroblą 308 eurus paprasčiau nebūna.

   Ir su kitu labai brangios merės teiginiu kad „apačioje buvo vien žvyras, susimaišęs su statybinėmis atliekomis, akmenimis, asfalto nuolūžomis. Tad nėra ko stebėtis, jog šaknims pasiekus tokį gruntą, medžiai ėmė nykti ir sirgti“ negaliu nesutikti.

   Todėl net neabejoju, kad šį kartą naujai pasodintų „labai nebrangių Medžių“ šaknys žvyro nepasieks, jie nebus užpilti vien žvyru, susimaišiusiu su statybinėmis atliekomis, akmenimis, asfalto nuolūžomis.

  Tikrai kantriai lauksiu, nes tikiu, kad merė „savimi garantuos“, jog visi sutarties punktai bus įvykdyti:

 1. Duobė bus nei kiek ne mažesnė, nei „1,5m x 1,5m x 1 m (t.y. 2,23 m³)“.
 2. Sodmenys bus sveiki, be žaizdų, lajų ir kamieno fizinių pažeidimų.

   Bet, dabar Širvintos atsigavusios. Atsigavusios ir trinkelės, tokios riebios, storos ir didelės. Kaip tik trys trinkelės, taip vienas metras.

  Dabar belieka laukti, kaip Užsakovas, gal labiau Užsakovė, ar jos įgaliotos atstovės, viešai paskelbs darbų ir paslaugų priėmimo aktą, kuriame deklaruos, kad visiškai visi sutartis Nr. S-147 punktai yra nepriekaištingai įgyvendinti, įskaitant duobės dydį ir medelių fizinę būklę ir sužalojimų nebuvimą. Nes kitu atveju…

   #TUŠČIAVIETA rajono istorijoje, nebent Širvintų krašto…

VIRGINIJUS SARPAUSKAS, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

3 thoughts on “Kai gylis labai seklus

 • 2020-05-01 at 09:40
  Permalink

  O kaip kitaip įsisavinsi Europinius pinigus? Mokykitės, vaikai mano

 • 2020-04-30 at 13:00
  Permalink

  Kai gylis labai seklus, tai medžius kas pora mėn. reguliariai galima bus sodint…ir taip pasaka be galo…

 • 2020-04-30 at 06:53
  Permalink

  Brangi merė papiguškų neperka

Parašykite komentarą

*

code