Užuojauta V.Liutkienei ir J.Raudeliūnui

Liūdėsit Jūs, bet laikas gydys skausmą,
Brangaus žmogaus juk niekas negrąžins.
Tušti namai švies netektimi iš tolo,
Nors grįžti ten skubėsit su viltim.

    Vanda ir Jonai, telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. Nuoširdžiai užjaučiu Jus, mirus broliui Česlovui. 

Regina Ambrazienė

Parašykite komentarą

*

code