Vidurvasario Tarybos posėdyje diskusijų nebuvo

/ NERINGA TUŠKEVIČIENĖ /

/ Foto ir video autorės /

   Nors pagal Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą tarybos posėdžiai vyksta paskutinį mėnesio ketvirtadienį, šį kartą posėdis buvo paankstintas visa savaite. Ir akivaizdu, kad priežastis – Garbės piliečio suteikimas. Panašu, kad reikėjo sprendimo iki nominacijos įteikimo, kuri suplanuota jau kitą dieną po posėdžio. Na, bet žmonės, nominuoti garbingam apdovanojimui nekalti, kad valdžia kartais sprendimus priima paknopstom skubėdama.

   Liepos mėnesio posėdyje dalyvavo 20 Tarybos narių. Nedalyvavo V.Mateika, kuris su šeima yra išvykęs atostogauti.

Širvintų rajono savivaldybės taryba nusprendė:

 • Taryba vienbalsiai pritarė siūlymui suteikti  Širvintų krašto garbės piliečio vardą:

Nijolei Didžiokienei už aktyvią visuomeninę veiklą, nuolatinę paramą bei finansinę pagalbą Širvintų krašto kultūrai, menui, švietimui.

Danutei Miliukienei už aktyvią visuomeninę veiklą, literatūrinio žodžio sklaidą, gimtojo krašto literatų kūrybos puoselėjimą, už reikšmingas iniciatyvas, įgyvendinamas Širvintų krašte.

 • Biudžetas papildomas lėšomis, skirtomis Širvintų rajono svaivaldybei (dauguma lėšų skiriama valstybės dėl koronaviruso pasekmių mažinimo):

1 115,1 tūkst. eurų – gyvenvietėse esamiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti;

273,0 tūkst. eurų – keliams taisyti (remontuoti);

193,0 tūkst. eurų – melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui;

21,9 tūkst. eurų – vėdinimo ir kondicionavimo sistemoms savivaldybių egzaminų centruose-grupėse 2020 metais įrengti;

12,0 tūkst. eurų – vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 2020 metais;

24,3 tūkst. eurų – vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti iš Valstybės vardu pasiskolintų lėšų 2020 metais;

10,8 tūkst. eurų – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos kompensuotos lėšos;

 • Patvirtintas Sprendimų priėmimo dėl derybas laimėjusių kandidatų perkant nekilnojamąjį daiktą Širvintų rajono savivaldybės vardu ir pirkimo sutarties sudarymo tvarkos aprašas
 • Patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas.
 • Vienbalsiai pritarta projekto „Širvintų rajono gatvių apšvietimo modernizavimas“ įgyvendinimui. Projektas planuojamas gyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“.
 • Patvirtintas fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašas. Kartu patvirtintas ir lengvatų, taikomų asmenims, įsigyjantiems verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašas.
 • Sutiko perimti Širvintų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybių funkcijai – gyventojų bendrosios kultūros ugdymas, dalyvavimas sprendžiant gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus – įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos patikėjimo teise valdomą metodinį leidinį „Mediatoriaus vadovas“ (2 vienetus, kurių bendra įsigijimo vertė – 23,24 Eur).
 • Nesutiko perimti Širvintų rajono savivaldybės nuosavybėn  savarankiškosioms Savivaldybės funkcijoms įgyvendinti  valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą –  valstybinės reikšmės rajoninį kelią Nr. 4317 – privažiuojamąjį kelią prie Kernavės, nuo kelio Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos. Valdantieji balsavo PRIEŠ, opozicija – susilaikė.
 • Sutiko perimti Širvintų rajono savivaldybės nuosavybėn  savarankiškosioms Savivaldybės funkcijoms įgyvendinti  valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą –  valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116 Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos ruožą nuo 0,07 iki 2,25 km. Kodėl vienas kelias perimtas, o kitas ne? Apie šiuos du sprendimus rašysime atskirai. 
 • Pakeitė Širvintų rajono savivaldybės Širvintų seniūnijos Paširvinčio kaimo Plento gatvės pavadinimą į Paširvio gatvės pavadinimą; Paširvinčio kaimo Širvintų gatvės pavadinimą į Parko gatvės pavadinimą. Suteikė Širvintų rajono savivaldybės Širvintų seniūnijos Paširvinčio kaimo Pušų gatvės pavadinimą. Inga Matukaitė domėjosi, ar dėl šių pakeitimų gyventojai turės papildomų finansinių išlaidų. Iš atsakymo taip ir liko neaišku.
 • Pratęsė Širvintų rajono savivaldybės Kernavės seniūnijos Klišabalės kaimo Kernavės gatvę.
 • Iš dalies pakeistas Širvintų rajono aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklių, patvirtintų Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. 1-192 „Dėl Širvintų rajono aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ sprendimas. Įrašoma: “neužstatytose ar priskirtose teritorijose prižiūrėti, kad neaugtų savaiminiai krūmai ir piktžolės, teritoriją šienauti periodiškai taip, kad žolės aukštis būtų ne didesnis kaip 15 cm”.
 • Pripažinti nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti dėl fizinio, funkcinio nusidėvėjimo kaip nereikalingus Savivaldybės funkcijoms įgyvendinti, Savivaldybės patikėjimo teise valdomus nekilnojamuosius daiktus – melioracijos statinius (pagal priedą), kurių įsigijimo vertė 23 961,45 Eur, nusidėvėjimas – 23 636,13 Eur, likutinė vertė, nustatyta 2020 m. liepos 1 d., ‒ 325,32 Eur.
 • Iš dalies pakeistas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimas „Dėl Širvintų rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktas: vietoje žodžių „Komisijos pirmininkė – Rima Jasevičienė, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė“ įrašyti „Komisijos pirmininkė – Vilma Bartusevičienė, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė“. Čia reikėtrų atkreipti dėm,esį, kas savivaldybės tinklapyje pateiktame sprendimo projekte pirmininku siūlomas Virginijus Daugėla. Kada ir kas pakeitė kandidatą – nėra aišku.

p.s. Nors Širvintose vyksta jubiliejinei miesto šventei skirti renginiai, tačiau merė viešai nepakvietė Tarybos narių juose dalyvauti, kaip tai darydavo ankstesni merai ir daro iki šiol kitų rajonų merai. Kodėl? Žino tik merė pati.

 

 

 

One thought on “Vidurvasario Tarybos posėdyje diskusijų nebuvo

 • 2020-07-25 at 09:49
  Permalink

  Ar tiesa kalbama kad seniūnė lankesi baltarusijoje ir nesiizoliavo?

Parašykite komentarą

*

code