Sveikiname Tėvelius, švenčiančius rubinines vestuves (40 metų)

  Dukra Vitalija: Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvangantis varis ir skambantys cimbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą; jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, – nieko nelaimėčiau.

Meilė niekada nesibaigia.

________________________________________________________________

(13:1-13) – Biblija. Naujasis Testamentas. Laiškas korintiečiams.

    Dukra Gražina: Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės!  Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti! Niekuo per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis.

    Mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, – apie visa, kas dorybinga ir šlovinga.  Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su jumis.

________________________________________________________________

    Dukra Edita:  Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi.

Meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai.

Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria.

Meilė niekada nesibaigia. Išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas.

 

Mylėkit viens kitą, ir toliau meilės nepaverskite pančiais:

Geriau tebūna jinai jūra, skalaujanti jūsų sielų krantus.

Pripilkit viens kitam taures, bet negerkit iš vienos.

Atlaužkit viens kitam duonos, bet nekąskit nuo tos pačios riekės.

Dainuokit ir šokit kartu, ir džiaukitės, bet tegu kiekvienas lieka ir atskiras,

Kaip po vieną yra liutnios stygos, nors virpa ta pačia muzika.

 

 Mieli tėveliai, seneliai

 

Pavasaris, ruduo – jūs visada drauge,

Žiema ar vasara – jūs visada šalia.

Ir šventės, ir draugai – jūs visada kartu,

Nelaimės ar vargai, petys petin abu.

Už šypseną – šypsniu, už šilumą – žodžiu,

Už klaidą – švelnumu, ir taip ratu, ratu.

Iš metų į metus gyvenimo keliu,

Važiuokit dar ilgai su meile ir džiaugsmu.

 Dukros Vitalija, Gražina ir Edita su šeimomis

 

Parašykite komentarą

*

code