Į paskutinę kelionę išlydime Aldoną Jasevičienę

Tu išėjai, kai niekas negirdėjo,
Palikus žemiškus vargus, skausmus,..
Tu išėjai į ten iš kur negrįžta,
Sustingo ašara graudi, sūri,
Išeina žmonės, gėlės vysta,
Skausmu įsmigus netektis širdy… (Vaclovas Matažinskas)
    Nuėjusi savo gyvenimo kelią, ilsėkis amžinoje ramybėje. Liūdime į paskutinę kelionę išlydėdami Aldoną Jasevičienę ir nuoširdžiai užjaučiame sūnus Ramūną bei Mindaugą.
LPS „Bočiai” Širvintų bendrija

Parašykite komentarą

*

code