Bus atliekamas žemės sklypo, esančio Kernavės mstl., ribų ženklinimas

    Informuojame, kad kad 2020 m. rugsėjo 9 d. nuo 12.00 val. bus atliekamas žemės sklypo (kadastro Nr. 8930/0004:259 / projektinis Nr. 393-1), esančio Kernavės mstl, Kernavės sen., Širvintų r. ribų ženklinimas.

    Kviečiame gretimo žemės sklypo (kadastro Nr. 8930/0004:316), esančio Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r., mirusio savininko galimus paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis dalyvauti žemės sklypo (kadastro Nr. 8930/0004:259/ projektinis Nr. 393-1) ribų ženklinime.

  Neatvykus ar neinformavus, darbai bus tęsiami. UAB “GeoVySa” I. Šeiniaus g. 15 , Širvintos, telef. Nr. 8-382-52464, 8-603-39910, 8-647-18209 . El.p.  [email protected]

Matininkė Sandra Venslovienė

Užsakymas ŠS Nr, 20-64