V.Mateika: dvi komisijos ir vienas komitetas rajone veikia neteisėtai

VIDMANTAS MATEIKA, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

/ VIDMANTAS MATEIKA /

    Paskutiniame posėdyje mes, opozicija, susilaikėme balsuodami trimis klausimais:

 • Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.
 • Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.
 • Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos tvirtinimo.

   Neįsigilinę rajono gyventojai galbūt pagalvojo, kad elgiamės neatsakingai. Todėl manau, kad vertėtų dar kartą priminti, kas yra negerai. Juo labiau, kad praėjusioje Tarybos kadencijoje pats vadovavau Etikos ir Antikorupcijos komisijoms, žinau jų darbą iš vidaus.

  Noriu atkreipti visų dėmesį, kad mūsų susilaikymas nėra iš piršto laužtas. Mes esame tikri, kad šiuo metu Širvintų rajone veikia neteisėtos šios komisijos. Pagal Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 138* punktą, kontrolės komiteto pirmininko postas priklauso tarybos mažumai (opozicijai), o pagal 144** punktą Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkų pozicijos taip pat priklauso tarybos mažumai – opozicijai.

   Deja, Širvintose viskas kitaip. Merė melagingai teigia, kad opozicija neteikė kandidatų siūlymų. Kandidatai buvo teikti, tačiau valdantieji atmetė mūsų teikiamus kandidatus. Šiuo klausimu opozicija net vyko į LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komisijos posėdį. Jame aiškiai buvo pasakyta, kad išlygų negali būti ir tik opozicija teikia siūlymus į pirmininkų postus. Parlamentinė kontrolė Vyriausybės atstovams nurodė atkreipti dėmesį į šias problemas, žadėjo stebėti situaciją ir dar grįžti prie šio klausimo. Apie mūsų vizitą buvo rašyta, tad galite prisiminti

https://www.krastozinios.lt/2019/11/28/05/58/parlamentine-kontrole-is-neteises-neatsiranda-teise/

   Deja, laikas buvo užtęstas, prisidėjo karantinas ir atėjo rinkimai. Dabar komisija jau nauja. Bet tikėkimės, kad ji susidomės, kodėl Širvintose pažeidžiamas Savivaldos įstatymas ir Širvintų rajono tarybos veiklos reglamentas.

   Tai štai, mes – opozicija – manome, jei komiteto ir komisijų pirmininkai yra neteisėti, tai ir jų visa veikla yra neteisėta.

    Visi žinome, kad Etikos komisija stebi ir nagrinėja tarybos narių ir kitų politikų etinius veiklos aspektus, tad pati komisija turi būti itin skaidri. Deja, svarstydama ir bausdama kitus, komisija pati nevykdo Etikos komisijos veiklos nuostatų, kurių 20 punktas (2019 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimas Nr. 1-11) teigia, kad komisijos posėdžiai vyksta ne mažiau kaip kartą per mėnesį. Atsivertę posėdžių grafiką matome, kad 2019 metais vyko keturi komisijos posėdžiai. Lygiai tiek pat jų vyko ir 2020 metais. (Žiūrėkite nuotraukas po tekstu). Tai yra trimis kartais mažiau, nei turėjo būti.

   Man kyla pagrįstas klausimas: ar turi moralinę teisę Etikos komisija svarstyti kitų nusižengimus, jei pati juos daro?

    Vasario 25 dieną valdantieji patvirtino naujus Etikos komisijos veiklos nuostatus. Juose nėra detalizuojama, kaip dažnai turės rinktis komisija. Bet pažeidimas dvejus metus buvo daromas ir niekur nedingo.

———

Širvintų rajono savivaldybės tarybos reglamentas:

* 138. Kontrolės komiteto pirmininką Savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją mero siūlymu skiria Savivaldybės taryba šio Reglamento nustatyta sprendimų projektų rengimo, jų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarka. Jeigu Savivaldybės tarybos mažuma (opozicija) nepasiūlo Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūros arba jeigu nėra paskelbta Savivaldybės tarybos mažuma (opozicija), Kontrolės komiteto pirmininką ir pirmininko pavaduotoją skiria Savivaldybės taryba Savivaldybės mero siūlymu. Kontrolės komiteto pirmininkas ir jo pavaduotojas laikomi paskirti, jeigu už juos balsuoja visų Savivaldybės tarybos narių dauguma.

** 144. Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Savivaldybės taryba šių komisijų pirmininkus Savivaldybės mero teikimu skiria iš Savivaldybės tarybos narių. Jeigu yra paskelbta Savivaldybės tarybos mažuma (opozicija), Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras Savivaldybės meras teikia Savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu. Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkai laikomi paskirtais, kai už jų kandidatūras balsavo posėdyje dalyvaujančių Savivaldybės tarybos narių dauguma. Jeigu Savivaldybės taryba nepritaria Savivaldybės mero teikiamoms Savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) pasiūlytoms Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūroms, Savivaldybės meras tas pačias kandidatūras gali teikti pakartotinai kitame posėdyje. Jei Savivaldybės taryba Savivaldybės mero teikiamoms Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūroms nepritaria ir antrą kartą, Savivaldybės tarybos mažuma (opozicija) siūlo Savivaldybės merui kitas kandidatūras į Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus, o Savivaldybės meras šias kandidatūras teikia Savivaldybės tarybai. Jeigu Savivaldybės tarybos mažuma (opozicija) nepasiūlo Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūrų, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus Savivaldybės taryba skiria Savivaldybės mero teikimu.

Vidmantas Mateika yra Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

 

 

 

 

 

7 thoughts on “V.Mateika: dvi komisijos ir vienas komitetas rajone veikia neteisėtai

 • 2021-03-12 at 14:00
  Permalink

  Kodėl Širvintų rajono valdžiai negalioja Lietuvos Respublikos įstatymai? Sprendimai daromi nesilaikant nurodymų, įstatymų. Baudos mokamos iš savivaldybės lėšų; iš visų mūsų pinigų. Aš iš vis nesuprantu, kaip gali dirbti dvi komisijos ir vienas komitetas neteisėtai. Ar Vyriausybės atstovas išvis domisi, kaip dirba Širvintų raj. valdžia (Živilė Pinskuvienė). Pabandom nors vienas iš mūsų nesilaikyti įstatymų, kyla didžiausias triukšmas, aliarmas.
  Kur šuo pakastas? Kas per “banai” vyrauja rajone? Kas, kur, koks sklypas “užmarinuotas”?
  Tai žodžiai iš politikės kultūros ir bendravimo su žmonėmis.
  Živilės Pinskuvienės nuomonė – aš visagalė rajone; ką noriu ir darau, ką norėsiu ir darysiu.
  Gyventojams informacijos neteikiu, teisybės nesakau.
  Kaip rajonui reikia gero gaspadoriaus, kuris suprastų įstatymus, visų žmonių gyvenimą. Sugebėtų dirbti tuos darbus, kurie naudą duotų visiems, palengvinant jų gyvenimo buitį, o ne skirti lėšas prabangai. O svarbiausia mokėtų skaičiuoti biudžeto išlaidas taip, kad su mažiausiomis sąnaudomis atlikti daugiau naudingų darbų.

 • 2021-03-10 at 07:37
  Permalink

  O ką pasakytų teismas?

 • 2021-03-08 at 22:44
  Permalink

  Didžiajai tarybos narių daugumai tokia tvarka patinka. Juk tai jų saugumo garantas. O ten tie keli opozicionieriai painkš ir nustos. Juk rinkėjams tai netrukdo

 • 2021-03-08 at 18:56
  Permalink

  Šiaip Vyriausybės atstovo įstaigos juristai vertina iß anksto visus tarybos sprend. projektus, pedantißkai, pagal formaliosios teisės normas. Vertinimus gauna savivaldybė. Ar su tais vertinimais supažindinami tarybos nariai? Jei ne, reikalaukite.

 • 2021-03-08 at 13:54
  Permalink

  Skųskit vyriausybės atstovo darbą. Tiksliau – nedarbą

 • 2021-03-08 at 10:11
  Permalink

  Deja, Vyriausybės atstovas (paskirtas Skvernelio vyriausybės terminuotam laikotarpiui) Vilniaus apskričiai kažkodėl yra “aklas”. Ar pagalvojate – kodėl?

 • 2021-03-08 at 10:08
  Permalink

  Keisti dalykai vyksta mūsų savivaldybėje. Nors nieko keisto čia nėra, tai jau dėsninga, kad visur turi būti savi ir ištikimi .
  Opozicija , manau, neturėtų su tuo taikstytis ir privalo kreiptis ten, kur priklauso tokiais atvejais – Valstybės valdymo ir savivaldybių komisiją.

Parašykite komentarą

*

code