Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021-04-28 posėdžio darbotvarkė

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

2021-04-28 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

   Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks 2021 m. balandžio 28 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto dalinio pakeitimo.
 2. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio.
 3. Dėl VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo.
 4. Dėl VšĮ Širvintų ligoninės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo.
 5. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 1-40 „Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo.
 6. Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 7. Dėl Širvintų pradinės mokyklos, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos reorganizavimo sujungimo būdu.
 8. Dėl Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo prijungiant jį prie Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos.
 9. Dėl 2021 m. Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, finansuojamos iš Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, patvirtinimo.
 10. Dėl įgaliojimų atstovauti Vilniaus regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose suteikimo.
 11. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-154 „Dėl atstovų delegavimo į Širvintų rajono vietos veiklos grupės valdybą“ dalinio pakeitimo.
 12. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
 13. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimo Nr. 1-225 „Dėl viešame aukcione parduodamo Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-24 „Dėl Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 15. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-29 „Dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo ir keitimo“ dalinio pakeitimo.
 16. Dėl turto suteikimo panaudos pagrindais Valstybinei miškų tarnybai.
 17. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.
 18. Dėl leidimo pirkti butą su rūsiu ir ūkio pastatą.
 19. Dėl įkainių patvirtinimo.
 20. Dėl UAB „Širvintų vandenys“ 2021–2023 metų veiklos plano tvirtinimo ir geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo.
 21. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų šiluma“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 22. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 23. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 24. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Širvintų knygyno 2020 metų veiklos ataskaitai.
 25. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Širvintų ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitai.
 26. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 27. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 28. Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektą „Širvintų rajono Bartkuškio kadastrinės vietovės melioracijos ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas“.
 29. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 1-160 ,,Dėl Širvintų rajono savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 30. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo.

44 thoughts on “Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021-04-28 posėdžio darbotvarkė

 • 2021-04-28 at 23:05
  Permalink

  Širvintų rajone daug žmonių nusiteikę pesimistiškai, kadangi valdžioje norėtų matyti žmogų, kuris būtų gyvenime pavyzdys. Šito mes nematome.Valdžios atsakomybės nėra, pažadai nevykdomi. Informacijos negauname arba gauname tą, kuri neaktuali. Daug nuotraukų, paveiksliukų, kaip iš pasakos. Jeigu būtų kokybiška sveikatos apsauga, tai užsidarei namuose ir sėdėk. Bet Širvintose didžiausias dėmesys skiriamas pramogoms.

 • 2021-04-27 at 22:13
  Permalink

  “Matot Dainiau, sakote opozicija nieko nedirba.”

  Niekada nesakiau, kad opozicija nieko nedirba. Tiesiog, mano manymu, veiklos principas abejotinas (2019 m. rinkimai tai patvirtina).
  Daug veiksmingesnis už seną opozicijos veiklos modelį per neigimą ir negatyvą – “jie viską daro blogai, jie purvini” – būtų veikimas per teigimą ir pozityvą “Žiūrėkite, MES GALIME GERIAU !”

 • 2021-04-27 at 11:39
  Permalink

  Gal kas žinote ar tikrai atsidarys verslas kavinė miesto centre. Tik nesuprantu, kas statomos kavinės savininkas. Negi Savivaldybė statys. O paskui bus išnuomota pagal panaudos sutartį 99 m. Kavinių sočiai mieste. Pagal gyventojų skaičių jų per daug.
  Ruošia gerą dirvą savo ateičiai. Statyba iš mūsų, o pelnas kitiems.
  Geriau turgų tvarkytų, autobusų stotį, skirtų lėšų transporto paslaugoms.
  O man opozicija patinka, tik jai neduoda savo nuomonės išsakyti, netgi dokumentų Pinskuvienė bijo parodyti.
  Vienu žodžiu Pinskuvienė bijo protingesnių už ją. O rajone jų yra daug.

 • 2021-04-27 at 10:53
  Permalink

  Matot Dainiau, sakote opozicija nieko nedirba. Kaip gi, ji visus sveikinimais užmėtys. Nepramiegokit, šiandien, balandžio 27d. Medicinos darbuotojų diena; gegužės 2d. Motinos diena; gegužės 3d. spaudos laisvės diena; gegužės 5d. vandentvarkos darbuotojų diena, gegužės 7d. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena; gegužės 8d. Tarptautinė raudonojo kryžiaus diena. Daug žmonėms naudingo darbo nusimato opozicijai. Sveikindamas neįsitempi, atrodai geras ir patogus. Tekstų pilnas internetas, gėlių nuotraukų taip pat.

 • 2021-04-27 at 08:37
  Permalink

  P.S. Kad sprendžiama su mokytojais buvo rašyta Facebooke Širvintų sav. puslapyje

 • 2021-04-27 at 08:34
  Permalink

  Gal žinot, ką vakar nusprendė dėl vyresnių moksleivių grąžinimo į mokyklą?
  Atžalyną uždarė remontui, ar turės kur grąžinti?

 • 2021-04-27 at 08:34
  Permalink

  Opozicijai keliai kol kas visur uždaryti. Į jų išdėstytą medžiagą – atsakymas tyla.
  Reikia visiems žmonėms veikti.
  Aš nesuprantu, jeigu surinkta 500 parašų dėl mokyklų ir tai nieko nereiškia. Pasaulio pabaiga.

 • 2021-04-27 at 08:28
  Permalink

  Dėl dienotvarkės:
  19 p. dėl įkainių patvirtinimo, kokiame rajone, už ką, kokie įkainiai?
  Gal bus sumažinti:
  Nekilnojamojo turto mokestis??
  Mokestis už vandenį?
  Mokestis už šilumą ir atliekų surinkimą?
  Ar jau paimta paskola 690 tūkst. Eur, kadangi matome Pinskuvienės ankstesnės veiklos rezultatus Nemenčinės sklype. Jinai matomai netiesiogiai dalyvavo paskolų paėmime iš banko. Ir bankas liko apgautas. Mūsų rajone taip pat Pinskuvienė netiesiogiai ima paskola, o Širvintų rajono vardu ir rajonas liks prie suskilusios geldos.
  Tikrai kodėl daugiau kaip 57 proc. visų rajono rinkėjų nebalsavo už ją ir mes, kaip avinai jos klausome.
  Ką norėjo darė nuo 2015 metų. Bet dabar, kai rajoną nori praskolinti. laikas sakyti stop.
  Ar tarybos posėdyje bus KK2 žurnalistai?

 • 2021-04-26 at 22:21
  Permalink

  Nerūpi man jos gyvenimas. Tegul būna laiminga. Pagrindinis dalykas kas man labai nepatinka – nesiskaitymas su bendruomene. Tegul gyvena kaip nori, bet jos interesai neturi kirstis su bendruomenės interesais. Kita vertus, jei bendruomenė tyli, leidžiasi žeminama, tai ir žemina, daro ką nori.

 • 2021-04-26 at 21:55
  Permalink

  Kaip jautriai ponia ŽP kalba per KK2 apie šeimos išgyvenimus dabartiniame kontekste. Labai gerai ją suprantu. Kiek daug širvintiškių šeimų teko išgyventi pragarą dėl ŽP užgaidų, manipuliacijų, šmeižto ir pan. dalykų.

 • 2021-04-26 at 21:45
  Permalink

  Taip, daug nepalankių aplinkybių sukrenta prieš Živilę. Ir labai tikėtina, kad kažkuriuo momentų bus netikėtų pokyčių. Kita vertus, ar reikia ramiai sau laukti kol paklius geros kortos? Juk Živilę gali tiesiog pakeisti Živilė2 iš jos pačios komandos.

 • 2021-04-26 at 21:37
  Permalink

  Ar jums neatrodo, kad šiuo metu lazda, kuria tiek daug žmonių buvo ŽP su pasimėgavimu ir buku pasitenkinimu daužyti ir ne kartą, po truputį atsigręžia į ją pačią? Labai paprasta bauginti nepaklusnius poniai širvintiškius, bet prieš likusią Lietuvos dalį tai visiškai neveikia. ŽP kaip politikę sunaikins jos pačios godumas ir įžūlumas.

 • 2021-04-26 at 21:27
  Permalink

  Miela, Vox, iš ties, keli opoziciniai tarybos nariai gali ne kažką daug. Kita vertus, 2019 m. rinkimuose dalyvavo 9 partijos ir 191 būsimi politikai. Kur jie dabar?
  O mano mintis buvo tik ta, kad jei apsiribosime vien tik kritikavimu ir baksnojimu į juodąsias dėmes, tai rezultatas nedaug skirsis nuo 2019 m. rezultato, nes praeita opozicija darė lygiai tą patį, ir ką? Turime kažką daryti kitaip. Tada galbūt ir rezultatas bus kitoks. Ką reiktų daryti kitaip, diskusijų objektas. Bet keistis reikia. Visiems.

 • 2021-04-26 at 21:18
  Permalink

  Ką laimėjo apie 500 (!!!) asmenų, pasirašiusių peticiją už tai , kad gimnazistams būtų palikta jiems geriausiai pritaikyta mokykla, kad nebūtų šitokiu būdu daroma juoko verta pertvarka, kai pradinukai varomi iš jiems puikiai pritaikytos mokyklos, kuri vėl bus verčiama darželiu, o tai irgi kainuos, kai tuo tarpu darželis miesto centre vėlgi virs neaišku kuo???
  Jei tiek balsų nieko Tarybai ir Merei nereiškia, ką gali keli opoziciniai tarybos nariai?

 • 2021-04-26 at 19:09
  Permalink

  „Per pilnatį žmogaus jautrumas yra daug didesnis, nei įprastai, todėl žmonės pasidaro šiek tiek išprotėję. Juntama nemiga, nerimas, pasireiškia baimės. Reikėtų vengti visų barnių, agresyvių veiklų ir agresyvaus vairavimo, pilnaties metu visad padaugėja nelaimingų atsitikimų. Patarčiau vengti alkoholio, jis gali sukelti daug nelaimių.“

 • 2021-04-26 at 18:33
  Permalink

  Labai geras klausimas: “Ką gali paprastas rinkėjas prieš tokią brangią komandą virš 200 tūkst. Eur išleista, surinkti savus žmones?”

  Akivaizdu tik viena – jei opozicija darys tą patį, ką darė 2015-2019 m., tai ir rezultatas bus lygiai toks pat kaip 2019 m. Laikotarpiu 2019-2021 m. opozicija darė lygiai tą patį… Kaip rodo Druskininkų patirtis, vien kritikavimu ir rodymu į juodąsias dėmes rezultato nepasieksite. Reikia kažko kokybiškai daugiau, kokybinio, o ne kiekybinio šuolio.

  “JAV politinės komunikacijos teoretikas Neilas Postmanas vienoje savo knygų rašė, kad sykį, dar būdamas labai jaunas, sakė savo tėvui – tradiciniam demokratų rinkėjui – ketinąs balsuoti už respublikonų kandidatą, nes šis – protingas, o demokratas – kvailys. Tėvas jam atsakė – koks skirtumas, ar tas politikas bus kvailesnis, ar protingesnis? Svarbu, sūnau, kad jo partijos vykdoma politika atitiktų mūsų interesus, o mūsų ekonominiams ir socialiniams interesams atstovauja demokratai – kad ir kokie jų atstovai būtų kvaili, palyginti su kai kuriais oponentais.”
  [Vladimiras Laučius]

 • 2021-04-26 at 17:30
  Permalink

  Ką gali paprastas rinkėjas prieš tokią brangią komandą virš 200 tūkst. Eur išleista, surinkti savus žmones. Ateitų mąstantis žmogus, turėtų biudžetą, man atrodo paveiksliukų savo paskyroje neplatintų po visą Lietuvą, o tam yra savivaldybės paskyra, darytų darbus pagal esantį rajono biudžetą,o ne pagal fantazijas.
  Kodėl nėra informacijos apie baigtus projektus, o pagrinde apie jų įvykdymo kainą, kiek kiekvienas objektas kainuoja.

 • 2021-04-26 at 16:57
  Permalink

  balandžio 28 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

 • 2021-04-26 at 15:20
  Permalink

  Per kur galima pažiūrėti šiuo metu vykstantį posėdį? gal nuorodą galit įdėti?

 • 2021-04-26 at 14:46
  Permalink

  Kodėl merė skelbia savo fcb, o ne savivaldybės apie kavinės svarstymą? Kam tada savivaldybės tinklapis išlaikomas iš biudžeto?

 • 2021-04-26 at 14:44
  Permalink

  Pateikiau kelis pavyzdžius, kai opozicija teikė siūlymus. Iš siūlymų tebuvo išsityčiota. Ar jūs, rinkėjas, tuomet palaikėt tą, už kurį/ kurią balsavote? Ne.

 • 2021-04-26 at 14:38
  Permalink

  Tai kam tada reikėjo neigti, kad nieko negalima padaryti, t.y. pateikti projektų, atseit, skaityk įstatymus?

 • 2021-04-26 at 14:29
  Permalink

  Dažniau skaityti reikia, o ne tik komentuoti.
  Beje. Šiandien tikėtina, kad vyksta komitetų posėdžiai. Iki jų per 3 dienas (dažniausiai taip medžiaga siunčiama) tarybos narys turi pasiruošti posėdžiui. Perskaityti, suprasti, išsiaiškinti. Šio posėdžio klausimai tekste. Dainiau, pabandykite išstudijuot ir pateikt įžvalgas, bei pasisakykit, kaip balsuotumėte. Nieko asmeniško, tiesiog sužinosit, kur opozicija

 • 2021-04-26 at 14:08
  Permalink

  Jei dar maža:
  “Birštono opozicija pateikė Tarybai svarstyti alternatyvų 2021 m. savivaldybės biudžeto projektą” [kvitrina.lt 2021 02 04]

 • 2021-04-26 at 13:59
  Permalink

  O kas nors ar bent bandė? Ar čia iš serijos: “nebandėme, bet žinome”?

  Kitų rajonų opozicija tame problemų nemato, dirba išsijuosę:
  “Pirmą kartą Jonavos istorijoje pateiktas alternatyvus biudžetas” [aliojonava.lt 2020.02.14]

 • 2021-04-26 at 13:43
  Permalink

  Dainiau, gal jau nusiraminkite. Jūs gi irgi neatsakėte, kuo ir kaip jus įžeidė Virginijus. Tiesiog parašėte: “…kad šis politikas su Jumis pasielgtų taip, kaip elgėsi su manimi visą šį laiką”. Nesistebėkite, kad ir į jūsų klausimus atsakoma taip pat, t.y. niekaip, be konkrečių pavyzdžių. Ir jei esate ne provokatorius, o tik nelabai susigaudote, tai perskaitykite atidžiai Vietos savivaldos įstatymą ir Tarybos reglamentą. A-ti-džiai! Gal nekils tokių keistų klausimų.

 • 2021-04-26 at 13:34
  Permalink

  Pabandykite pateikti Pinskuvienei projektą ir pamatysite iki kiek jis nueis. Taip kaip žmonių parašai “pasiekė” tarybos posėdį dėl ligoninės darbo ir kiti atvejai.
  Parašyta daug kur protingai (rašo ne jinai), bet sprendimą priima jinai. Visa kas išvardinta 31 punktu, frakcijos, grupės, komitetai, komisijos, kontrolės ir audito tarnyba, o ypatingai Savivaldybės administracijos direktorius, tai yra jos žmonės. Jeigu buvo anksčiau žmonių, kurie protingiau mąstė už ją išvaryti. Išvažiavo į Vilnių dirbti.

 • 2021-04-26 at 11:59
  Permalink

  Kaip suprantu, apart purvo pylimo, atsakymo į klausimą nebus:
  “Nurodykite konkretų pavyzdį, kuomet opozicija pateikė, širvintiškių puikiai įvertintą, projektą, kuris nepraėjo dėl valdančiųjų kaltės”

  Virginijau, gal turite statistiką kokius projektus yra pateikusi opozicija? Ar iš pateiktos informacijos reiktų suprasti, kad nieko nepateikė?

 • 2021-04-26 at 10:42
  Permalink

  Pinskuvienė dirba viena ir toliau dirbs. Projektai taisomi pagal ją. Balsavimas vyksta pagal ją. Kitų nuomonės nereikia. O kodėl kyla triukšmas, už tai, kad žmonės Pinskuviene nepasitiki. Dabar jau minios nesuvaldys, kadangi buvo daug melo iš jos pusės.

 • 2021-04-26 at 10:16
  Permalink

  Aišku, kad ponas Dainius nusamdytas prieštaraut komentatoriams, kurie prieš ponią. Taip jis įvelia diskutuojančius į bereikšmius ginčus. Ir kiekviena progą ponią giria ir aukština. Mano nuomone reikėtų visiškai ignoruoti jo pasisakymus ir jų nekomentuoti.

 • 2021-04-26 at 10:15
  Permalink

  Nedavė mums ramybės širvintų krašte, dabar čia atsirado. Pagalvokit, kokio bjaurumo turi būti žmogus, kad net Facebook neturi. Prieš tai skundėsi, kad Facebook vis jį išmeta. Tai ne Facebook išmeta, tai žmonės blokuoja iš raportuoja kai jau apsikęsti negali. Pabandykit jį rasti. Yra kažkoks, be draugų ir nuotraukos. O čia blokuoti negalima, tai ir užknisinėja žmones juo septintos ryto.

 • 2021-04-26 at 09:52
  Permalink

  Gerai, aiškinamės toliau. Nurodykite konkretų pavyzdį, kuomet opozicija pateikė, širvintiškių puikiai įvertintą, projektą, kuris nepraėjo dėl valdančiųjų kaltės

 • 2021-04-26 at 09:48
  Permalink

  Kai visa giminė buvo kalviai lydė akmens rūdą, tai istoriškai jie visi buvo vadinami kazlais. Ilgainiui atsirado pavardė Kazlas, Kazlauskas. Kai istoriškai visa giminė graužia, graužia ir graužia visus aplinkui, tai istoriškai irgi įgauna tam tikrą pravardę, kuri ilgainiui virsta pavarde.

 • 2021-04-26 at 09:44
  Permalink

  Tarybos sprendimų projektus parengė:
  Nr.1 Ūkio plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Diana Labanauskienė. 10 projektų.
  Nr.2 Ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė Ona Šilaitė. 4 projektai.
  Nr.3 Ūkio plėtros skyriaus vedėja Rita Gujienė. 3 projektai.
  Nr.4 Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Eglė Piškinaitė. 2 projektai.
  Nr.5 Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Jūratė Meškutavičienė. 2 Projektai.
  Nr.6 Švietimo ir kultūros skyriaus specialistė (švietimo konsultantė) Regina Jagminienė. 2 projektai.
  Nr.7 Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Justinas Kontrimavičius. 2 projektai.
  Nr.8 Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Vilija Ramaškevičienė
  Nr.9 Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Natalja Bareckienė
  Nr.10 Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Rasa Kralikevičienė
  Nr.11 Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, pavaduojanti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių (vyriausiąjį specialistą) Gintarė Lipskė
  Nr.12 Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vyr. specialistė Virginija Germanienė
  Nr. 13 Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Edita Pocienė

 • 2021-04-26 at 09:25
  Permalink

  Jo tokia misija. Nieko nepadarysi

 • 2021-04-26 at 09:03
  Permalink

  Dainiau, ar jūs iš tiesų toks naivus, ar tik apsimetat, kad sukelti didesnį “šiuršulą” komentaruose?

 • 2021-04-26 at 08:55
  Permalink

  Dainiau, kad bent kiek išmanytymėte, reikia žiūrėti tarybos posėdžius. Visus projektus rengia tam tikrų skyrių vadovai. O jūsų Živilė juos tik teikia svarstymui. Kad būtų aiškiau, pateiksiu pavyzdį. Parašote mylimajai laišką, o laiškanešys jį perduoda.

 • 2021-04-26 at 08:49
  Permalink

  Ar Jūs keliate ranką už iš ties gerus Živilės komandos projektus? Jei taip, kodėl Živilės komanda turėtų balsuoti prieš Jūsų iš ties gerus projektus?

 • 2021-04-26 at 08:36
  Permalink

  Keistai čia. Pirma siūlo balsuoti už ligoninės ir PSPC vadovų priedus, o tik po to, už jų ataskaitas. Šiaip tai logiška būtų, jei pirma būtų išklausytos ataskaitos, užduoti klausimai, o jau paskui galima kalbėti apie priedus.

 • 2021-04-26 at 08:28
  Permalink

  Dainiau, kiek duodat, kad patvirtins tokį projektą? Nepamenat kas buvo padaryta su pasiūlymu dėl mokyklų?
  Ar svarbu tiesiog iniciatyvą rodyti, nesvarbu ar ji prasminga, ar turi šansų?
  Beje, piliečiai ir rajono gyventojai taip pat gali siūlyti.

 • 2021-04-26 at 06:52
  Permalink

  Širvintų savivaldybės tarybos reglamentas nedraudžia opozicijai siūlyti projektų širvintiškių gerovei kelti:
  “31. Savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais Savivaldybės merui pateikia komitetai, komisijos, Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės tarybos narių frakcijos ir grupės, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracijos direktorius.”

Parašykite komentarą

*

code