Vieniems riebus tortas, kitiems tik sausas skrebutis

Alytė Skeberienė, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė

/ Savo ir kai kurių Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių opozicijoje mintimis dalijasi Alytė Skeberienė /

    Biudžetas – tai planas, pagal kurį bus skirstomos lėšos atitinkamoms išlaidoms. Jei biudžeto išlaidos didesnės negu įplaukos, biudžetas vadinamas deficitiniu, jei įplaukos būna didesnės negu išlaidos, biudžetas vadinamas proficitiniu, jei pajamos lygios išlaidoms sakoma, kad biudžetas subalansuotas.

   Aš ne šiaip sau pradėjau nuo kai kurių sąvokų apie biudžetą. Vasario 20 d. tarybos posėdyje vienas iš svarbiausių klausimų būtent ir buvo biudžeto svarstymas ir priėmimas. Na, svarstymu tai nei čia, nei komitetų posėdyje net nekvepėjo. Tačiau apie viską iš eilės. Šį kartą apžvelgsiu ne tik tarybos, bet ir komitetų posėdžius. Šiuolaikinių techninių priemonių dėka, tikrai nesunku neužmiršti visų svarbių dalykų.

   Eilinį kartą posėdyje negavusi atsakymų į užduotus klausimus, opozicija pati ėmėsi jų ieškoti dar ir dar kartą peržiūrinėdama, nagrinėdama biudžeto eilutes, lygindama ir ieškodama informacijos.

Ir vėl milžiniškos lėšos skiriamos pasireklamavimui?

   Jau gavus subalansuotą pirminį Širvintų rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto projektą, į akis krito valdymo tobulinimo programos „reprezentacinės išlaidos“ ir tuo pačiu funkcinės klasifikacijos kodu pažymėtos „įvairios veiklos išlaidos“. Bendrai šiam tikslui buvo numatyta skirti 148 tūkst. Eur. Beje, į reprezentacines išlaidas čia dar neįtrauktos „leidybos ir informacijos teikimo išlaidos“. Joms dar papildomai buvo numatyta 20 tūkst. Eur. Noriu atkreipti Jūsų dėmesį, kad ši eilutė šiais metais padidėjo beveik 3 tūkst. Eur. Gal, artėjant rinkimams, reiks jau ant kiekvieno stulpo po „abrozdėlį“ pakabinti? O gal už rajono mokesčių mokėtojų pinigus jau nebeužtenka kaimynams molėtiškiams ir ukmergiškiams sveikinimus siųsti? Gal jau reikia plėsti karalystės ribas ir į kitas teritorijas žinią apie save nusiųsti – „nenoriu būti karaliene, noriu būti jūrų valdove“? Gal ir yra rajone tokių, kurie gautą atviruką įsirėmina, vakarais prieš jį pasimeldžia, malonės paprašo. Bet didžioji dauguma pavarto rankose ir į šiukšliadėžę išmeta.

Opozicijos pasiūlymai

   Matydama tokį neūkiškumą, lėšų švaistymą, žinodama, kad rajone tikrai yra daug spręstinų problemų, opių klausimų, opozicija vasario 3 d. kreipėsi į tarybą ir į merę, teikdama pasiūlymus dėl biudžeto:

 1. Sumažinti Valdymo tobulinimo programos Įvairios veiklos išlaidas nuo projekte numatytų 140 tūkst. eurų iki 30 tūkst. eurų.
 2. Sumažinti tos pačios programos Leidybos, informacijos teikimo išlaidas nuo projekte numatytų 20 tūkst. eurų iki 10 tūkst. eurų.
 3. Padidinti Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programos Kelių, gatvių priežiūros ir daugiabučių kiemų remonto išlaidas iki 60 tūkst. eurų.
 4. Padidinti tos pačios programos Nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo išlaidas nuo projekte numatyto 1 tūkst. eurų iki 20 tūkst. eurų.
 5. Padidinti Sveikatingumo programos Dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidų kompensavimo programos išlaidas nuo 2,5 tūkst. eurų iki 7,5 tūkst. eurų.
 6. Padidinti Švietimo programos išlaidas 36-iais tūkst. eurų.

    Argumentuodami savo siūlymus pabrėžėme, jog mus stebina, mūsų manymu, neracionaliai didelis įvairios veiklos bei leidybos ir informacijos teikimo išlaidų finansavimas. Jau ne kartą esame atkreipę dėmesį, kad rinkiminiai metai, kokie yra ir šie 2020-ieji, pasižymi neįprasta šventinių, ypač prabangių renginių gausa, bei rajono vadovus reklamuojančių leidinių sklaida ne tik Širvintų, bet ir kaimyniniuose rajonuose. Todėl siūlėme ne didinti, bet mažinti lėšas savireklamai, ir taip pabandyti išspręsti probleminių sričių klausimus.

     Taip pat atkreipėme dėmesį ir į Nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo išlaidas. Europos Sąjungos ar valstybės finansuojama projektų paramos suma siekia 80 ar 90 proc. nuo projekto vertės. Likusius 20 ar 10 proc. bendruomenės turi prisidėti iš savo lėšų, kurių bendruomenėse visada trūksta. Pagal naują finansavimo strategiją bendruomenėms nebus kompensuojamas ir 21 % PVM. Tokiu būdu bendruomenės turės mažesnes galimybes rašyti projektus. Padėdami bendruomenėms ir kompensuodami dalį lėšų, galėtume tikėtis didesnių projektinių investicijų į mūsų rajoną.

   Siūlėme numatyti 21 tūkst. eurų finansavimą Širvintų rajono bendrojo ugdymo įstaigų, vykdančių pradinį ugdymą, pailgintos dienos grupių auklėtojų darbo užmokesčiui. Savivaldybė yra atsakinga už palankios aplinkos sukūrimą šeimai, todėl privalo sudaryti galimybę pradinukams po pamokų lankyti (nemokamą, arba simboliškai apmokamą) prailgintą grupę visose bendrojo ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinį ugdymą.

   Taip pat siūlėme numatyti 15 tūkst. eurų finansavimą Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir 50 % kompensuoti mokestį už vaikų maitinimą šeimoms, gaunančioms socialinę pašalpą, auginančioms tris ir daugiau vaikų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, arba studijuoja dieniniame skyriuje, šeimoms, kurių vienas iš tėvų mokosi dieniniame skyriuje. Taip prisidėtume prie Širvintų rajono šeimos stiprinimo prioritetų įgyvendinimo.

    Atsižvelgdami į gyventojų dantų protezavimo paslaugų poreikį, ilgas eiles šioms paslaugoms, mažas gyventojų pajamas, siūlėme Širvintų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto 04 programos (Sveikatingumo programa) Dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidų kompensavimo programoje numatytas Savivaldybės biudžeto lėšas padidinti nuo projekte siūlomų  2,5 tūkst. eurų iki 7,5 tūkst. eurų.

   Tikėjomės, kad į šiuos pasiūlymus bus atsižvelgta ir biudžetas būtų tapęs labiau socialiai orientuotu į rajono gyventojų poreikius bei lūkesčius.

     Deja. Pasiūlymai taip ir liko tik pasiūlymais.

„Aš atsakinėsiu tik tiek, kiek aš norėsiu“

   Jau komiteto posėdyje, svarstant biudžeto projektą, opozicija uždavė klausimą, kodėl nebuvo atsižvelgta į pateiktus pasiūlymus. Merė atsakė, kad pateikti pasiūlymai neracionalūs ir nesubalansuoti! Jūs tik paklausykite! Ištaškyti šitiek pinigų „piarinimui“ yra racionalu. Ypač tada, kai buvo nesugebėta surasti keliolikos tūkstančių ir buvo atimtos iš daugiavaikių šeimų lengvatos mokėti pusę kainos už vaikų maitinimą (mūsų rajone daugiavaikės šeimos ir globėjai neteko teisės į paramą, buvo išbraukti iš lengvatinių sąrašų), kai buvo padidintas mokestis ikimokyklinėse įstaigose už vaikų ugdymą ir už vaikų maitinimą, kai buvo pakelti mokesčiai už prailgintas grupes,  kai kaimo gyventojai skundžiasi dėl retai greideriuojamų kelių.  Ir tų „kai“ sąrašą galima dar tęsti ir tęsti.

     O ir ar žodžio „subalansuoti“ reikšmę merė žino? Ar tik šiaip, dėl mandrumo pasakė? Aiškinu tiems, kam neaišku. Siūlydami vienose eilutėse sumažinti išlaidas 120-čia tūkst. Eur pateikėme pasiūlymą, kuriose eilutėse tokia pačia suma jas padidinti. Taigi – subalansavome!

    Pasiteiravus, kas ir kokius “racionalius”pasiūlymus pateikė, merė atsakyti negalėjo. Davus pastabą, kad į klausimus neatsakyta, galiausiais “sublizgėjo”: “Aš atsakinėsiu tik tiek, kiek aš norėsiu”. Apie tokius merės valdymo metodus visai neseniai rašė portalas www.15min.lt straipsnyje “Demokratija Širvintose: susipažinti su dokumentais – tik Ž. Pinskuvienės akivaizdoje ir be telefono”.

Auksinio scenos kryžiaus verta kalba

    O dabar dar reikėtų stabtelėti ir panagrinėti jau galbūt prasidedančias rinkimines kalbas. Vieną iš jų išgirdome jau šio tarybos posėdžio metu. Bet čia gal dar tik repeticija, nes nors kalbėta ir su intonacija, į veikiantį mikrofoną (kad rinkėjai būtinai girdėtų), bet vis užsikertant. Prieš tokį pasirodymą reikėtų bent parepetuoti, tekstą persiskaityti. Savo pasisakyme merė bandė vardinti, ką daro už tas “Įvairios veiklos” išlaidas. Tik neįvardino, kokios sumos praeitais metais buvo skiriamos toms veikloms, kokią procentinę dalį jos sudaro tame prašomame torto gabale. Neužsimena ir apie sveikinimų tiražus ir sumas jiems išleidžiamas.

   Inga Matukaitė atkreipia dėmesį, kad paminėti ir sportininkai, garsinantys rajoną. Tik pamiršta pridėti, kad sportininkai mėgėjai, dalyvaudami Merės taurės varžybose, turi susimokėti. Kiekviena komanda moka startinį mokestį, moka teisėjams. Jau nekalbam apie salių nuomą treniruotėms.

    Tarybos narė taip pat atkreipia dėmesį į meres kalbos dalį dėl didėjančių kultūros ir meno, bibliotekos, socialinės srities, kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčių. Ar tai irgi Jūsų nuopelnas? Juk dėl priimto Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2020 metais įstatymo Nr. XIII-2608, ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlyginimo už darbą įstatymo Nr. XIII- 198 nauja redakcija, padidėjo pareiginės algos bazinis dydis bei buvo pakeisti minimalių pareiginių algų koeficientai.

      Aš siūlau atkreipti dėmesį į dar vieną tos kalbos dalį. “Taip, suteiksime gerų emocijų ir pasididžiavimą Širvintų krašto žmonėms”- iš tribūnos pompastiškai kalba merė. Ar apie GERAS emocijas galvojote, kai neteisėtai atleidote žmones iš darbų? Ar apie GERAS emocijas galvojote, kai daugiavaikės šeimos neteko lengvatų? Geras emocijas žmonėms suteikia ne tik Jūsų išleidžiami šimtai tūkstančių šventėms ir saliutams. (Beje, dar akcentuota, kad ir rajono verslininkai prisideda prie švenčių. Tokio dydžio išlaidos biudžete plius verslininkų parama. Tai kiek jos mums kainuoja, tos Jūsų teikiamos geros emocijos? Žinoma, tiems, kuriems nereikia sukti galvos dėl storesnės duonos riekės, reikia reginių. Bet nepamirškit ir tų, kuriems GERAS emocijas suteikia orios gyvenimo sąlygos rajone, galimybė turėti darbą ir užsidirbti, galimybė susimokėti už vaiko ekskursiją ar išvyką į filmą. Nežinau kodėl merė sako, kad nenori matyti, pastebėti, pasidžiaugti, parodyti ir kitą visuomenės pusę. Tą, kuri dirba, moka mokesčius, iš kurių susideda biudžetas ir tuos vaikus, kuriuos augina dirbantys tėvai, kurie savo gabumais ir pasiekimais rodo pavyzdį kitiems. Nežinau, kodėl Jūs, mere, NENORITE, bet mes tikrai ir NORIME, ir MATOME, ir DŽIAUGIAMĖS visais, neskirstydami jų nei pagal socialinius sluoksnius, nei pagal užimamas tėvų pareigas ar priklausomybę partijoms.

   Bandoma manipuliuoti skaičiais ir akcentuoti į beveik 2,5 milijono Eur sumą, skirtą socialinėms reikmėms. Bet juk padidėjimas nėra kardinalus palyginus su praeitais metais. Prisiimat nuopelnus? Ir, žinoma, nutylit, kad išlaidos padidintos ir dėl  išaugusių suteikiamų paslaugų kainų, ir dėl darbuotojų atlyginimų kilimo.

    Kalba merė ir apie būtinybę savivaldybei prisidėti prie žemės ūkio ministerijos skelbiamų projektų kaimiškoms vietovėms. Tik pamiršta, kad biudžete numatyta buvo viso labo tik 1000 Eur Nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimui. Vidmantas Mateika atkreipia dėmesį, kad padėdami bendruomenėms ir kompensuodami dalį lėšų, galėtume tikėtis didesnių projektinių investicijų į mūsų rajoną. O dabar ar labai jau daug projektų ir “didele” apimtimi NVO galės įvykdyti su tokia Jūsų numatyta “racionalia” 1000 Eur parama?

    Anna Kuznecovienė siūlo atkreipti dėmesį į savivaldybės prisidėjimą gyventojų dantų protezavimui. Pavyzdžiui, Vilniaus raj. savivaldybė savo biudžete numatė kompensuoti kiekvienam norinčiam ir stovinčiam pacientui eilėje po 500 eurų!!! Kai tuo tarpu mūsų rajono merė garsiai sakydama savo galimai “priešrinkiminę kalbą” apie biužetą konstatavo “kad jos žmonės ne tik valgys duoną ir gers vandenį, bet ir pramogaus”. Tarybos narės manymu pirmiausia reikia pasirūpinti savo rajono gyventojų gerbūviu ir sveikata, kad jie tinkamai galėtų džiaugtis ir švęsti šventes.

Vakarų fronte nieko naujo

    Ir jau ne naujiena, kad beveik nei vienas posėdis nepraeina be patyčių. Gal taip bandoma nutildyti, atgrąsyti opoziciją nuo nepatogių klausimų uždavimo? Jau net nesuskaičiuosim kiek kartų Alfredui Astikui primenamas teistumas šį kartą Tarybos narys Virginijus Sarpauskas ne kartą posėdžio metu išvadintas tuščia vieta vien todėl, kad nebalsavo. Manau, kad savo argumentus, kodėl priėmė tokį sprendimą, jis pateiks pats. Ir vėl buvo pašaipiai protinama, kad iš klaidų reikia mokytis, kad per 4 metus turėtų išmokti. Tik laidant akmenėlius į kitų daržą, savo daržas vis ir lieka neapžiūrėtas. Kai kam ir antros kadencijos mero poste neužtenka, kad iš klaidų pasimokytų. Ir vėl lipama ant tų pačių grėblių, ir vėl nuo to, galbūt, nukentės rajono biudžetas. Merė užsimena, kad planuodama biudžetą ji dar nežinojo, kad iš Lenkijos gaus raštą, kad galbūt reiks gražinti 23 471 Eur. paramą už Barskūnų mokyklos virtuvinę įrangą. Taip taip, už tą pačią, dėl kurios, opozicijai taip ir negavus atsakymo dėl nuosavybės ir susilaikius balsavime dėl įrangos perdavimo, buvome išdėti į šuns dienas. Na tai kaip dabar, ponia mere, iš tiesų „kuriai tarybos poniai nerūpi Širvintų žmonės“ (skambus „Širvintų krašto“ straipsnio lozungas). Negi vis dar neužtenka patirties, kad prieš imant iš kažko ir kažkam kažką perduodant reikia bent jau įsitikinti, patikrinti, ar tas daiktas tau priklauso. Ar taip knieti sukišti rankas iki alkūnių į svetimą turtą? O dabar, brangieji, galbūt teks mokėti iš visų mūsų kišenės.

      Tai va, mielieji. Kol vieni renginių metu valysis lūpas nuo riebių tortų, kitiems teks tenkintis tik sausu skrebučiu.

11 thoughts on “Vieniems riebus tortas, kitiems tik sausas skrebutis

 • 2020-02-26 at 13:42
  Permalink

  Viltis miršta paskutinė ir ji yra d….. motina.Taigi visais negreideriuotais keliais ir takeliais pasiklodama reprezentacines lėšas ,komanda ragais ir nagais plėšis- stums savo vadę prie seimo lovio.Bus įdomu.

 • 2020-02-25 at 23:16
  Permalink

  Neįsivaizduoju, kaip ji patektų į seimą… Į sąrašus kaži ar kas imts. Be to reik būti pakankamai aukštai tuose sąrašuose. O vienmandatėj irgi be šansų, nes Širvintos su Molėtais viena apygarda. Man labiau tikėtinas scenarijus – merė iki grabo lentos

 • 2020-02-24 at 20:53
  Permalink

  Keliai negreideruojami, duobė ant duobės. Seniūnijoms pinigų nėra. Savireklamai šimtai tūkstančių eurų atrandama.

 • 2020-02-24 at 12:17
  Permalink

  Aplodismentai ponui akivaizdu!

 • 2020-02-24 at 11:46
  Permalink

  Teisybė pasakyta. negali nepritarti.
  Sunku dirbti taryboje, matant tokį valdančiosios daugumos požiūrį. Niekams, savęs parodymui – tūkstančiai… Padorumas reikalautų būti kultūringesnei, jei jau rajono žmonės leidžia maudytis be rimto atsiskaitymo biudžeto lėšose.
  Sėkmės opozicijai, būkite vieningi. Nors žemėje Teisybė PĖSČIA KIŪTINA, o melas RAITAS JOJA, bet ir pėsčia eidama ji , kad ir suvargusi, bet dažniausiai pasiekia savo tikslą.

 • 2020-02-24 at 11:36
  Permalink

  Nauja blondinė pralenks ir paciausią, nes abi panasios, todėl ir riejasi. Nepakencia konkurencijos ir kitos nuomonės. Buvau ne kartą bendrose baliuskose. Tik pabandyk priestarauti, sudirbs, pasieps. Visur tik aš, aš. Visur su draugeliu tik sventės ir restoranai.

 • 2020-02-24 at 10:02
  Permalink

  Taiklus pastebėjimas.

 • 2020-02-24 at 09:50
  Permalink

  Nauja blondinė taikosi į šiltą kėdę

 • 2020-02-24 at 09:13
  Permalink

  Kalba žmonės jog živiliukas kels sparnus į seimą o vietą laisvą bandys laimėti ponas Jonas.

 • 2020-02-24 at 09:10
  Permalink

  Tikra tiesa, gerai kad viešinate ir neleidžiate paleistai carienės miglai užtemdyti sveiko žmonių proto. Kalba gražiai ji, sekejai nuolankiai linksi pritardami, gaila jų. Mano akim jie visi nabagai, be nuomonės, pozicijos, tiesiog tuščios vietos taryboje.

 • 2020-02-24 at 07:44
  Permalink

  Šaunuoliai esate savivaldybės tarybos opozicijos nariai! Iš anksčiau atleistų žmonių išsityčiota, nesant reikalui etatai buvo taip sumažinti, kad tik galėtų merė atsikratyti jais, mat tie kitokią nuomonę turėjo..Šią situaciją mes prisimename ir neužmiršome tikrai. O aktyviems opozicijos nariams – tolimesnės sėkmės atstovaujant ir kovojant prieš merės ir valdančiosios tarybos akiplėšišką savivalę.

Parašykite komentarą

*

code