Mielieji Bočeliai, gražios Jums šventės!

Dar ne viskas – vidurys

Mums gyvenimo vingiuoto,
Kiek juo eisim? Kiek reiks klyst?
Mes negalim pasiduoti!
Nugyventa daug dienų,
Kuriuose mums švietė saulė,
Buvo ašarų karčių –
Jas skaičiavome mes saujoj…
Na ir kas, kad nesiseks,
Nebeverta mums liūdėti,
Jei ugnis širdy dar degs,
Kliūtis galim nugalėti!
             (Ligitos eilės)
         Nuoširdžiai sveikiname Jus su Tarptautine pagyvenusių žmonių švente ir linkime gyvenimo be sielvarto, geros sveikatos,didelės laimės ir ilgaamžiškumo.
Tegul visada būsite suprastas ir gerbiamas. Tegul Jūsų kelyje susitiks tik patikimi draugai.Tegul Viešpats visada Tave saugo, tegul sėkmė nepraeina pro šalį.
         Mielieji Bočeliai, gražios Jums šventės!
LPS ,,Bočiai” Širvintų bendrijos taryba