Užjaučiame Nijolę Kučinskienę ir jos vaikus

„Mirtis nutraukia žemiškus ryšius, bet ji neužgesina meilės, kuri mus vienija su visais, gyvenusiais mūsų tikėjime”. (Iš maldos į Dievo Motiną)

  Sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą Nijolei Kučinskienei ir jos vaikams, mirus mylimai mamai ir močiutei Stanislavai Sirnickienei.

   Nors, atrodo, žinom išėjimo neišvengiamybę, bet tai visada užklumpa skaudžiai ir netikėtai. Šią sunkią netekties valandą linkime dvasinės stiprybės ir paguodos, nepasiduoti ir rasti savyje ryžto toliau keliauti gyvenimo keliu.

Neringa su šeima