Norintiems palydėti Juozą Širvinską

Neverk, širdie, nurimk šiandieną,

Leisk pastovėti tyloje…

Į Dievo namus išlydime Juozą Širvinską iš Juodonių kaimo.

Atsisveikinti galima penktadienį nuo 10 val. Musninkų parapijos šarvojimo salėje.

Šeštadienį 14 val. karstas bus nešamas į bažnyčią, kur melsimės už mirusiojo sielą.

Juozas Širvinskas bus laidojamas Musninkų senosiose kapinėse.

Artimieji