Užjaučiame Juozo Širvinsko šeimą

Minėsime Tave ilgai, labai ilgai,

Linkėsime Tau dangiškojo kelio.

Tenai aukštybėse jau paskirta vieta,

Nes pats likimas – lėmė tokią dalią.

Tegul žvakelės kelią Tau nušvies,

Kad saugus eitum, kur Tavęs jau laukia.

Gyvenimo… – Jo buvo tiek mažai!

Dar pasiliktum – bet jau Dievas šaukia. (Laimužė Stankevičienė)

   Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą. Dėl vyro, tėvo, senelio Juozo Širvinsko mirties nuoširdžiai užjaučiame žmoną Stanislavą, dukras Iloną ir Dianą, anūkus Edviną ir Ernestą.

Seserys ir broliai