Sveikiname Kazį Laimutį Sėjūną su 80 – uoju Jubiliejumi

  Didelėje žemėje, mažame kaime, po dideliais medžiais randasi gražūs namai. Šie namai – vaikystės ir ramybės prieplauka, nes juose gyvena atjauta, globa, rūpestis, išmintis ir Jūs !
   Sveikina žmona, dukra, sūnus, marti, anūkai, linkėdami stiprios sveikatos, nuotaikos ir ilgų gyvenimo metų !!!