Identifikavo Širvintų rajono savivaldybėje vyraujančias pagrindines problemas

  Širvintų rajono policijos komisariato pareigūnai, atsižvelgdami į gyventojų gautų pranešimų, registruotų Policijos registruojamų įvykių registre ir pradėtus ikiteisminius tyrimus bei susitikimuose su bendruomenėmis taip pat vykdytoje gyventojų apklausoje išsakytus pastebėjimus, vadovaudamiesi Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu, identifikavo Širvintų rajono savivaldybėje vyraujančias pagrindines problemas, parengė Širvintų rajono policijos komisariato prižiūrimos teritorijos situacijų prevencijos priemonių įgyvendinimo planą, kuris bus vykdomas nuo 2023 metų sausio 1 d. iki einamųjų metų pabaigos.
Plane numatytos įvairios prevencinės priemonės: vieši ir nevieši patruliavimai probleminėse vietose, visuomenės sąmoningumo didinimas žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, šviečiamoji veikla mokykloje, prevencinės paskaitos, policijos rėmėjų ir jaunųjų policijos rėmėjų veiklos organizavimas. Nepalankios teisės pažeidimams vykdyti aplinkos sukūrimas, bendradarbiaujant su Širvintų rajono savivaldybe ir kitais socialiniais partneriais. Apie plane numatytų prevencinių priemonių įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus informuosime 2023 metų eigoje.
Lai Naujieji metai būna turtingi prasmingais darbais ir reikšmingais pasiekimais.

Širvintų rajono Policijos komisariatas