Opozicija: dėl Širvintų rajono savivaldybės 2023m. biudžeto svarstymo

Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių opozicijoje
Virginijaus Sarpausko, Annos Kuznecovienės, Alytė Skeberienės, Ingos Matukaitės, Vidmanto Mateikos ir Alfredo Astiko

LR Vyriausybės atstovui Vilniaus ir
Alytaus apskrityse Juliui Arlauskui

PRANEŠIMAS
[dėl Širvintų rajono savivaldybės 2023m. biudžeto svarstymo]
Širvintos
2023-01-12

2023 m. sausio 11 dieną 9 valandą Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariai gavo el.laišką, kuriame buvo pateiktas parengtas subalansuotas pirminis Savivaldybės 2023 metų biudžeto projektas. Laišku taip pat buvo siunčiamas Savivaldybės merės 2023-01-11 raštas Nr. 13-126 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projekto“, kuriuo kviečiama:
„Teikiame parengtą subalansuotą pirminį Savivaldybės 2023 metų biudžeto projektą susipažinimui ir kviečiame 2023 m. sausio 12 d. 14 val. jį apsvarstyti Savivaldybės tarybos komitetuose bei iki 2023 m. sausio 17 d. pateiti pasiūlymus raštu“
Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas (galiojanti redakcija nuo 2023-01-01) nustato:
„314. Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyris surenka visus pasiūlymus, išvadas dėl Savivaldybės biudžeto, juos apibendrina ir parengia patikslintą biudžeto projektą, kuris paskelbiamas Teisės aktų registre.“
„315. Savivaldybės administracijos direktorius sudaro sąlygas biudžeto projektą svarstyti Savivaldybės gyventojams, paskelbiant biudžeto projektą Savivaldybės interneto svetainėje. Informacija apie parengtą biudžeto projektą su nuoroda į Savivaldybės interneto svetainę (kaip rasti biudžeto projektą) paskelbiama vietinėje spaudoje. Susipažinimui ir siūlymų teikimui skiriama ne mažiau kaip 7 kalendorinės dienos. Savivaldybės gyventojai šiuo laikotarpiu gali teikti pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto Savivaldybės administracijai raštu, elektroniniu paštu [email protected] arba interneto svetainėje.“
„316. Savivaldybės tarybos komitetai svarsto biudžeto projektą, atsižvelgdami į Savivaldybės administracijos pranešimą su apibendrintais Savivaldybės gyventojų pasiūlymais, Savivaldybės tarybos komitetų pasiūlymus bei išvadas, ir priima sprendimą dėl biudžeto projekto teikimo Savivaldybės tarybai tvirtinti.“
„115. Komitetų posėdžių darbotvarkės ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios paskelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje. Apie komiteto posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios Reglamento nustatyta tvarka pranešama visiems komiteto nariams ir suinteresuotiems asmenims.“
Šio pranešimo rašymo metu:
Širvintų rajono savivaldybės svetainėje nepavyko rasti viešo pranešimo gyventojams apie kvietimą susipažinti su parengtu subalansuotu pirminiu Savivaldybės 2023 metų biudžeto projektu ir teikti pasiūlymus. Šiame kvietime turėtų būti numatytas ne mažesnis nei 7 dienų terminas.
Savivaldybės biudžeto projektas nėra paskelbtas Teisės aktų registre.

Reglamento 314, 315, 316 ir 115 straipsnių visuma suponuoja tam tikrą savivaldybės biudžeto projekto svarstymo tarybos komitetuose tvarką.
Savivaldybės svetainėje ir vietinėje spaudoje paskelbimas biudžeto projektas.
Šiam biudžeto projektui svarstyti ir teikti pasiūlymams savivaldybės gyventojams skiriamos ne mažiau nei 7 dienos.
Gauti savivaldybės gyventojų pasiūlymai yra apibendrinami. Tai turėtų atlikti Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyris.
Šaukiamas Savivaldybės komitetų posėdis, kuriame (316) svarstomas biudžeto projektas, kartu su apibendrintais Savivaldybės gyventojų pasiūlymais.
Komitetų posėdis šaukiamas praėjus ne mažiau nei dviems darbo dienoms po to, kai tarybos nariams pranešama apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus.

Manome, kad toks reglamento tvarkos nesilaikymas rodo nepagarbą savivaldybės gyventojams ir pažeidžia jų teises.
Būdami atsakingi Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariai, negalime dalyvauti neteisėtoje veikoje, nepaisyti savivaldybės gyventojų nuomonės.
Pranešame, kad 2023 m. sausio 12 dienos tarybos komitetų posėdyje nedalyvausime.
Prašome ištirti galimus įstatymų pažeidimus ir pripažinti šį komitetų posėdį neteisėtu.

Virginijus Sarpauskas
Anna Kuznecovienė
Alytė Skeberienė
Igna Matukaitė
Vidmantas Mateika
Alfredas Astikas

6 thoughts on “Opozicija: dėl Širvintų rajono savivaldybės 2023m. biudžeto svarstymo

 • 2023-01-18 at 18:23
  Permalink

  Sakote, reikia audito?
  2020 metais Valstybės kontrolė (!!!) atliko Širvintų savivaldybės nekilnojamojo turto naudojimo auditą. Valstybės kontrolė pateikė 14 punktų, kuriuose nurodė pažeidimus. Pavyzdžiui, vienas iš jų (išvada nr.2): “Savivaldybė, priimdama sprendimus dėl nekilnojamojo turto, nevykdė konsultacijų su vietos
  bendruomene”.

  Toliau Valstybės kontrolė pateikė rekomendacijas kaip ištaisyti padėti. Konkrečiai apie minėtą pažeidimą nr.2: “[…] Rengiant SNT (savivaldybės nekilnojamojo turto) valdymo strateginius dokumentus, laikantis efektyvumo, racionalumo bei viešumo principų, dėl SNT valdymo KONSULTUOTIS su vietos bendruomenėmis.”

  Praėjo 3 metai. Kas pasikeitė?

  Šaltinis:
  https://www.valstybeskontrole.lt/TVS/Content/NT_sav/%C5%A0irvint%C5%B3%20r.%20SKAT_SNT%20ataskaita.pdf

 • 2023-01-18 at 14:18
  Permalink

  Ačiū nebiudžetininkui už teisingus pastebėjimus.
  Reikėtų mums rajono gyventojams susitelkti ir išsikviesti nepriklausomą auditą; Širvintų sporto centro statyba, paršelio spalvos aikštės įrengimas,
  kitiems tikslams lėšų panaudojimas, medžių sodinimas, jų priežiūra. Taip pat kitų projektų vykdymas, kadangi projektų vertė išaugdavo, tai naudodavo bendras biudžeto lėšas. Kodėl vertė padidėja?
  Tai įdomu, kada savivaldybės darbuotojams nusibos daryti papildomus Pinskams darbus (platinant atvirukus, kalendorius ir pan.)? Negi darbuotojai tokiu atveju gerai jaučiasi?
  Įdomu, kas prižiūri Živilės ir savivaldybės internetines paskyras, kadangi jai nepalankūs komentarai šalinami? Ar mes tik nemokame ir internetinių paskyrų prižiūrėtojams?
  Per Lietuvos ryto televiziją transliuojamas filmas PASLAPTYS, tai viena šio filmo herojė Viktorija atspindi mūsų Širvintų rajono valdžios gyvenimą.

 • 2023-01-18 at 06:28
  Permalink

  Akivaizdžiausia, kad tokiems susipažinimams ir svarstymams dėl biudžeto projekto galimybės nesuteiktos. Juk savivaldybės valdžiukei ir merei pirmas tikslas biudžeto lėšų max turėti viešųjų ryšių technologijoms,maksimaliai reprezentacinėms išlaidoms, o po to kt savivaldybės funkcijų priskyrimui. Iš kokių lėšų per visą Lietuvą iki Kalėdų gyventojų dėžutėse prikrito Pinskų sveikinimų? Kurios savivaldybės darbuotojos pareigose nustatyta ir kuriai iš rajono gyventojų pinigų mokamas atlyginimas rašyti sveikinimus, klijuoti vokus , skirti darbo valandasne tik merės Pinskuvienės atvirukams, bet ir Pinskaus? Tai dar tik smulkmena… Ar opozicija , kaip anksčiau Vytas Šimonėlis , dėl viešųjų pirkimų, biudžeto išlaidų analizės esate užsakę nepriklausomą auditą? Ar opozicija analizavote konkrečiai kokie projektai,kuriems nereikėjo eiti į konkursus buvo finansuoti iš tos paskirtos savivaldybių atskirties mažinimo pogramos. Net eiti į konkursus nereikėjo , tik įsisavinti lėšas. Jos trinkelizacijai , ko gero panaudotos paršelio spalvos aikštei ir panašai. Kodėl Kernavės mokyklos pastatui pritaikymui muziejui investicijos negautas? Todėl, kad finasinei institucijai silpnai konkursui parengtas buvo projektas… ir kt

 • 2023-01-16 at 15:04
  Permalink

  Nežinau, ar visi popieriai sutvarkyti pagal įstatymų reikalavimus, bet kad balansuojama ant įstatymų ribų tai tikrai. Apie moralinius dalykus net nešneku. Su darbo laiku, savivaldybės biudžetu ir pavaldžių įmonių resursais elgiamasi lyg savo namuose.
  Jei tokie dalykai vyksta dabar, tai ko sulauksime po rinkimų? Vėl reikės “gelbėtojų”? Tik ar benorės kas aukoti savo laiką ir nervus vardan tų, kurie visada politkorektiški?

  Kita vertus, tokius dalykus turi prižiūrėti atitinkamos institucijos. Partijos rizikuoja nepadaryti tai, ką turėtų padaryti prieš rinkimus. Jau sausio 16 d…

 • 2023-01-16 at 11:06
  Permalink

  Kaip yra su partijos reklaminiais stendais?
  Negi stotis priklauso Pinskams, nes tai Pinskaus, tai Pinskuvienės reklaminis rinkiminis stendas atsiranda?
  Dažnai važiuoju pro stotį į parduotuvę, tai bus nuotaika sugadinta visai dienai, nes nereikšminga Širvintams reklama kabo.
  Živile, pasuk savo žvilgsnį į turgaus vargšus žmones, sėdinčius ant dėžių, į duobėtas aikšteles, į stoties pastato išvaizdą, į daugiabučius, kurie šone miesto centro randasi ir liko be renovacijos.
  Įdomu, kas duoda leidimą tokiems stendams, nes fiziškai pažeidžiami pastatai, kiek sumokama už vietą. Likusios partijos reikalaukite reklamai vietos ant stoties pastato!

 • 2023-01-15 at 20:12
  Permalink

  Kas per įvykiai darosi Širvintose? Visa informacija slepiama nuo rajono gyventojų. UAB “DANIELITA” mokami pinigai iš savivaldybės rajono biudžeto už ką? Už merės vaikiškų vežimėlių reklamą? Už sumontuotas nuotraukas (važinėjimą po rajoną, keturių savivaldybės mergaičių fotosesijas, merės nuotraukas su angeliukais, merei kepant blynus, nešiojant maišelius po rajoną ir pan. ).
  Kur informacija apie 2023 m. biudžetą. Matomai išlaidų straipsniai neaiškūs, todėl ir mažai kas pamato.
  Tikriausiai vėl išlaidos skirtos miesto centrui, krūmų sodinimui, kitoms išlaidoms (kur savo nuožiūra naudoja) 2022 m. buvo 145 000 Eur skirta.
  Tegul atsiskaito rajono gyventojams už tas išlaidas. Vietoje platinamų kalendorių geriau būtų žmonėms išdalinus ataskaitas apie pinigų panaudojimą.
  O 2022 m. Živilė dirbo Regionų partijai, o ne rajonui. Keitė mąstymą iš darbo partijos į judėjimą, o iš judėjimo į Regionų partijos idėjas. Tik neaiškios tos idėjos.

Parašykite komentarą

*

code