Užjaučiame dėl Vlados Autukevičienės mirties

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,

Bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.

Bus skarele, kai ašara nurieda,

Ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.

     Mirus Vladai Autukevičienei nuoširdžius užuojautos žodžius tariame Nijolei, Astai ir Albertui, anūkams bei visiems artimiesiems. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. 

Kaimynai Marytė ir Zenonas Brasiūnai

 

Parašykite komentarą

*

code