Nuėjusi savo gyvenimo kelią, ilsėkis amžinoje ramybėje

 „Mirtis nutraukia žemiškus ryšius, bet ji neužgesina meilės, kuri mus vienija su visais, gyvenusiais mūsų tikėjime”. (Iš maldos į Dievo Motiną)

  Liūdime netekę bendruomenės narės Vlados Autukevičienės. Sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą  Jos vaikams, anūkams ir visiems artimiesiems.

  Nuėjusi savo gyvenimo kelią, ilsėkis amžinoje ramybėje.

Musninkų kaimo bendruomenė

Parašykite komentarą

*

code