Nuoširdžiai užjaučiame Autukevičių šeimą

Minėsime Tave ilgai, labai ilgai,

Linkėsime Tau dangiškojo kelio.

Tenai aukštybėse jau paskirta vieta,

Tegul žvakelės kelią Tau nušvies,

Kad saugi eitum, kur Tavęs jau laukia.

Dar pasiliktum – bet jau Dievas šaukia. (Laimužė Stankevičienė)

    Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą. Dėl Mamos, anytos, močiutės Vlados Autukevičienės mirties nuoširdžiai užjaučiame vaikus, anūkus ir visus artimuosius, bei pažinojusius velionę.

Jadvyga Kielienė su šeima

Parašykite komentarą

*

code