Demokratų sąjungos “Vardan Lietuvos” Širvintų skyriaus rinkiminė programa. 1 dalis

   Jau pristatėme Demokratų sąjungos “Vardan Lietuvos” Širvintų skyriaus iškeltus kandidatus 2023 m. kovo 5 d. Savivaldybių merų ir tarybos narių rinkimuose. Partijos rinkiminis numeris – 7
   Pradedame mūsų skyriaus rinkiminės programos pristatymą. Ji suskirstyta pagal sritis. Šį kartą supažindiname su keletu iš jų – “Demokratija ir savivalda” bei “Ekonomika ir biudžetas”
   Jau netrukus pristatysime ir kitas sritis. Sekite, dalinkitės. Jei Jums tinka tokios vertybinės nuostatos, junkitės prie mūsų.
Primename, kad kiekvieną pirmadienį nuo 17 iki 19 val. galime pasikalbėti Jums rūpimais klausimais, plačiau aptarti programines nuostatas. Mus rasti galite Vilniaus g. 77, 3 a., telefonas pasiteiravimui – 8 65 66 44 99, registracijai ar pageidavimui susitikti su konkrečiu kandidatu – 8 620 85717, klausimus kandidatui į merus galite taip pat užduoti tel. 8 614 88641
PROGRAMA
  Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vizija – visapusiška kiekvieno savivaldybės gyventojo gerovė, saugios ir laimingos šeimos, patogi ir estetiška aplinka, galimybės ir vietos valdžios parama vystyti verslą, tobulinti profesinius įgūdžius, dirbti ir užsidirbti.
  Visa tai pasiekti galime tik įtraukdami gyventojus į sprendimus. Norime, kad gyventojai galėtų pasijusti tikrais savo krašto šeimininkais, kad galutiniai sprendimai būtų priimami paisant gyventojų prioritetų, kad į rajoną sugrįžtų savivalda, o ne dabar vyraujanti „valda“. Tam būtini rajono savivaldos pokyčiai šiose srityse:
Demokratija ir savivalda
– žinome, kad biudžeto pinigai yra ne mero ir ne tarybos, o visų rajono gyventojų. Todėl užtikrinsime galimybę kiekvienam pareikšti nuomonę, kaip juos panaudoti.
– skatinsime gyventojų dalyvavimą sprendimų priėmime užtikrindami ne tik Tarybos, bet ir Komitetų posėdžių viešą transliavimą.
– skatinsime pilietines iniciatyvas, suteikdami rajono gyventojams galimybę perskirstyti dalį biudžeto ir, teikiant idėjas, surinkus už jas daugiausia gyventojų balsų, jas įgyvendinti.
– didesnį finansavimą skirsime ir prisidėsime prie bendruomenių, jaunimo, senjorų projektų, taip užtikrinsime jų idėjų įgyvendinimą.
Ekonomika ir biudžetas
– veiksime dalyvaujamojo biudžeto principais.
– sudarysime didesnes savarankiškumo galimybes seniūnijoms ir bendruomenėms priimant sprendimus skirstant prioritetus finansavimui.
– mero politinė komanda vieną dieną per mėnesį dirbs vis kitoje seniūnijoje.
– ypatingą dėmesį skirsime savivaldybės biudžeto išlaidų analizei, pinigų panaudojimo efektyvumui ir teisėtumui. Sieksime veiklos tęstinumo, įgyvendinant pradėtus prasmingus darbus ir Širvintų rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginiame veiklos plane numatytus tikslus ir uždavinius.
– savivaldybės pavaldžioms įmonėms ir įstaigoms turi vadovauti ne „savi“, o kompetencijas ir gebėjimus turintys asmenys, gebantys užtikrinti paslaugų kokybę ir racionalų lėšų panaudojimą.”
Politinė reklama bus apmokėta iš “Demokratų sąjungos “Vardan Lietuvos” rinkiminės kampanijos sąskaitos pagal sutartį ŠS 22-04. Užsakymas ŠS 23-07-44