Savo žemiškąją kelionę baigė Aldona Usonienė

Nepareis… šnara klevas išvargęs,

nuo besaikio mylavimo vėjų skaudžių.

Kvepia ilgesiu varvantis vaškas

Nepareis, nors išlauktum šimtus vakarų.

  Savo žemiškąją kelionę baigė Aldona Usonienė. Nuoširdžius užuojautos žodžius tariame Jos dukrai ir visiems artimiesiems.

  Tesiilsi ramybėje apšviesta Amžinybės šviesa su savo artimaisiais Dievo Dangaus Soduose.

Širvintų “Bočiai”