Sveikiname Aldoną Mašalienę su 70-uoju gimtadieniu

Yra gyvenime ir praeitis ir ateitis,
Ir dideli darbai ir didelės svajonės…
Laimingas tas, kas moka atvira širdim
Gyvenimą praeiti  ir mylėti žmones.
Tad būkite laiminga, kai vasara pražysta!
Tad būkite laiminga, kai paukščiai grįžta!
Laiminga būkite ir rudenį ir žiemą…
Laiminga būkite kiekvieną dieną!
     Sveikiname Aldoną Mašalienę su 70-uoju gimtadieniu linkėdami geros sveikatos, neišsenkamos energijos, džiugių ir laimingų dienų, artimųjų meilės.
LPS ,,Bočiai” Širvintų bendrijos taryba