Korupcija. Nepotizmas. Interesų konfliktas – ar Širvintų rajonas išvengia jų?

Alytė Skeberienė – Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė. Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“

   Šiandien sudalyvauta paskaitoje „Interesų konflikto ir nepotizmo sąvokos, korupcijos rizikos, interesų konfliktai ir jų valdymas, sociologinių tyrimų duomenys, interesų deklaravimas, gerosios praktikos pavyzdžiai“. Paskaitą vedė lektorė Aira Gecevičiūtė, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus atstovė.

   Paskaitos metu buvo pristatyti tyrimų rezultatai. O jie tikrai nedžiuginantys. Iš apklausų nustatyta, kad gyventojų nuomone labiausiai paplitusios korupcijos formos – nepotizmas (65 proc.), partijos narių protegavimas (59 proc.). Įmonių vadovų nuomone – partijos narių protegavimas (55 proc.) , sprendimų priėmimo vilkinimas (54 proc.). Valstybės tarnautojų nuomone – partijos narių protegavimas (60 proc.), nepotizmas (56 proc.). Partijos narių protegavimą įvardijo visos apklausoje dalyvavusios respondentų grupės. Manau, kad jei toks tyrimas būtų atliktas ir mūsų rajone, o respondentai nebijotų pasakyti tiesą ir sulaukti dėl to kokių neigiamų pasekmių, tyrimo rezultatai būtų panašūs.

 Korupcijos paplitimo institucijose vertinimo rezultatai rodo, kad tiek gyventojų, tiek įmonių vadovų, tiek ir valstybės tarnautojų nuomone šiuo metu Lietuvoje labiausiai korumpuotos gydymo įstaigos, sveikatos apsauga. Man neteko Širvintų gydymo įstaigose susidurti su korupcijos ar kyšininkavimo atvejais. Taip pat per mano, kaip tarybos narės kadenciją negavau tokių signalų. Gal Jūs su tuo susidūrėte, pasidalinkite patirtimi. O gal mūsų rajonas išskirtinis ir mes nepatenkame į tą statistiką? Labai norėtųsi tuo tikėti.

   Tarp institucijų, kuriose paplitusi korupcija visos apklausos grupės įvardija ir savivaldybes. Su korupcijos apraiškomis šioje institucijoje susiduria ir gyventojai, ir įmonių vadovai, ir patys valstybės tarnautojai.

   Buvo nagrinėtas ir korupcijos paplitimas viešajame sektoriuje. Net 30 proc. susidūrė su situacija, kai politikai protegavo partijų narius įdarbinant. Manau, kad ir mūsų rajonas šią statistiką patvirtintų

   Paskaitos metu buvo aptarti galimi nepotizmo atvejai, aiškintasi, kaip atpažinti interesų konfliktą, dalyvauta praktinėse užduotyse.

  O ar Jums teko susidurti su korupcijos apraiškomis mūsų rajone? Ar įžvelgiate nepotizmo ar politinių partijų narių protegavimo atvejų?
  Pasidalinkite komentaruose arba rašykite el.paštu alyteskeberiene@gmail.com 
  Taip pat visuomet galiu Jus išklausyti  tel. 8 65 66 44 99 arba atsakyti mesendžeriu.