Sveikinu Vidą Ališauskienę

Papuošti sidabru smilkiniai,
O širdy viešpatauja ramybė.
Išauginti vaikai, nugalėti vargai,
Dainose vien praėjusių metų grožybė.
Tad būki laiminga ir gyvenki ilgai,
Lai gegužiais žaliais ir gruodžiais žvarbiais
Eina metai žingsniukais mažais.

  Miela Vida, būk pasveikinta gražaus jubiliejaus proga. Sveikatos ir puikios nuotaikos Tau.

Jadvyga Kielienė