Už kiekvieno žmogaus teisę gyventi sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje

Nuo žinios apie poveikio aplinkai vertinimo pradžios dėl 117 vėjo jėgainių tiriamų vietų Širvintų rajone tiek asociacija “Kraštovaizdis”, tiek pavieniai vietos gyventojai ne kartą kreipėsi į įvairias institucijas, taip pat į projekto vystytoją UAB “Žalia žemė” dėl informacijos suteikimo apie VE parką. Tačiau informacija ne visuomet buvo suteikiama arba buvo vilkinama ją suteikti. UAB “Žalia žemė” nėra atsakiusi iki šiol į nei vieną asociacijos prašymą suteikti informacijos.
  Mūsų nuomone, neteikiant informacijos apie planuojamą statyti vėjo jėgainių parką, pažeidžiama Orhuso konvencijos visuomenei garantuojama teisė gauti informaciją apie aplinką taip pat ribojama visuomenės teisė dalyvauti priimant sprendimus, susijusius su aplinka. Orhuso konvencija – tarptautinis dokumentas, kuris LR seimas ratifikavo 2001 m. : https://am.lrv.lt/…/visuomenes-teises-ir-ju…/
  Apie pažeidžiamą Orhuso konvenciją, grėsmę jos tikslui – gyventi sveikatai ir gerbūviui palankioje aplinkoje – kalba ilgamečiai Širvintų rajono gyventojai – Paulius ir Kristina Šironai

Parašykite komentarą

*

code