Nuoširdžiai užjaučiame Danguolę Lapinskienę ir vaikus

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,

Nors iš skausmo ir plyštų širdis.

Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,

Tik sapne kai kada aplankys.

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, bet norime pasidalinti Jūsų skausmu.

Mes negalime pakeisti lemties, bet norime palengvinti jos kelią.

Mes negalime įveikti būties, bet norėtume padėti savo buvimu.

    Nuoširdžiai užjaučiame Danguolę Lapinskienę, sūnų Gediminą ir dukrą Mildą netekus mylimo vyro ir tėvo Gintaro.

Avižonių krašto bendruomenė