Tai kaip išties gyvename toje išgirtoje Širvintų karalystėje?

Alytė Skeberienė – Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė nuo Demokratų sąjungos “Vardan Lietuvos”

(Alytė Skeberienė – Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė nuo Demokratų sąjungos “Vardan Lietuvos”)

  Vasario 15 d. Tarybai buvo pateiktas svarstyti paruoštas sprendimo projektas “Dėl Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 m. ataskaitos patvirtinimo.“ Kviečiu kiek atidžiau jį panagrinėti ir įsitikinti ar nenuogas tas blizgančios karalystės karalius?

   Visuomenės sveikatos stebėsena Širvintų r. savivaldybėje vykdoma vadovaujantis Bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“. Vykdant šią stebėseną renkami, analizuojami, interpretuojami įvairūs rodikliai, teikiamos rekomendacijos. Tik ar kas jų paiso? Nes jei paisytų, rodikliai gal neblogėtų.

   Gyventojų skaičius rajone ir toliau mažėja. 2016 m. turėjome 16074 , o 2022 m. – 14889. Vien per praeitų metų ataskaitinį laikotarpį gyventojų skaičius sumažėjo 134 asmenimis. O taip dažnai girdime, koks patrauklus mūsų rajonas, kaip gausiai čia kuriasi naujos šeimos. Tai kodėl tas patrauklumas neatsispindi ataskaitose?

   Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodiklis mažesnis nei Lietuvos, ir natūrali gyventojų kaita neigiama. Tokioje „garsioje ir išpuoselėtoje“ karalystėje  2022 m. gimė mažiausiai (nuo 2013 m.) vaikučių.  Gal todėl, kad karalienės sostas užimtas, o į jos svitą ne kiekvienas priimamas. Gyventi čia gera tik tiems, kam leidžiama trupinius nuo stalo susirinkti. Tai dar nežinia ar pagimdytam pavyks iki to stalo prasibrauti.

  Baugina ir tai, kad 2022 m. dvigubai daugiau mokyklinio amžiaus vaikų (66) nei 2013 m. (38) nesimokė mokyklose Širvintų rajono savivaldybėje. Kodėl? Netenkina mokymo kokybė? Kas daroma padėčiai pataisyti? O gal nieko nedaroma, juk valdyti mažiau išprususius lengviau? Gal Jūs galite atsakyti?

  Gyventojų skaičiaus, tenkančio 1 alkoholio licencijai rodiklis rajone rodo, kad turime didesnį gyventojų prieinamumą žalingam alkoholio ir tabako vartojimui nei Lietuvoje. Padidėjo suaugusių, kurie per paskutines 30 dienų kasdien vartojo alkoholinius gėrimus procentas. Ar iš gero gyvenimo vis daugiau žvalgomasi į taurelę? Bandymų žudytis skaičius didėja, mirties nuo alkoholio sąlygotų priežasčių skaičius didėja.

   Dar kelios išvados iš ataskaitos:

  -„Uždavinio „užtikrinti sveikatos sistemos tvarumą ir kokybę, plėtojant sveikatos priežiūros technologijas, kurių efektyvumas pagrįstas mokslo įrodymais“ rodikliai buvo blogesni nei vidutiniškai šalyje“.

  -„Uždavinio „stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę“ rodikliai, susiję su lėtinių ligų prevencijos programomis, nesiekė Lietuvos vidurkio. Mirtingumo nuo lėtinių neinfekcinių ligų duomenys buvo didesni nei vidutiniškai Lietuvoje.“

  Ir jei 15 rodiklių reikšmės yra geresnės už Lietuvos vidurkį , tai net 29 rodiklių reikšmės yra prastesnės nei Lietuvos vidurkis. Tarp pastarųjų mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą skaičius tenkantis 1000 moksleivių, nusikalstamos veikos, susijusios su narkotikais, Širvintų rajono savivaldybės 2014–2022 m. gyventojų, dalyvavusių prevencinėse programose, rodikliai nesiekė šalies vidurkio. Vertinant prevencinių programų vykdymą šalies mastu, rodikliai vis dar yra prasčiausią rodiklį turinčių, savivaldybių grupėje.

  Sumažėjo suaugusiųjų, kurie jaučiasi laimingi ir labai laimingi. Padidėjo suaugusiųjų, kuriuos per praėjusį mėnesį buvo apėmusi prislėgta nuotaika, nerimas šiek tiek labiau ir daug labiau nei anksčiau.

   Tai va tokie reikalai karalystėje, kurioje spindi gražiausios Lietuvoje eglutės, skamba garsiausių atlikėjų balsai ir gera gyventi pažams, sočiai maitinamiems dovanomis ir vaišėmis iš karūnuotosios rankų.

 

20 thoughts on “Tai kaip išties gyvename toje išgirtoje Širvintų karalystėje?

 • 2024-03-05 at 17:59
  Permalink

  Net ant autobusu juk rašo.(širvintuose gyventi gera)……………….

 • 2024-03-04 at 19:24
  Permalink

  Širvintiškiam Vaclovui- gal plačiau galėtumėt “apie daug rajonui “ Pinskų padarytus darbus. Kviečiat diskutuoti- taigi pradėkit: mano nuomone, ši šeimynėlė nieko nepadarė, tik pasinaudojo tuo, ką nuveikė ankstesnės valdžios- parengė, suplanavo projektus, tik lėšos atėjau vėliau, jau prie šeimynos. Bet Pi(n)sk-ų sienlaikraštis Širvintų kraštas, šios šeimynos valdomas, terašė apie jos “užmojus” – tiesiog jai teko daryti tai, ką suplanavo kiti.Ir iš to išpūtė reklamos burbulą: aš, mano iniciatyva ir t.t. O iš emės- nieko. Atsibuskite, vaduokitės iš demagogijos tinklo..

 • 2024-03-04 at 19:02
  Permalink

  Rajonas sąstingio ištiktas. Abejotino išsilavinimo valdovės savireklamos galimybės išsisėmė- tegeba savo kokias biografijos detales paskleisti, bet neatsako, ar baigė bent miestelio vidurinę mokyklą. Jos vyras, lyg ir Seimo narys, panašus į politikos impotentą- kartais pasirodo medijose, bet jokių rezultatų. Anot Z. Kelmickaitės, pastangų daug, bet rezultato nėr… Tai buvusio laiko meškeriotojai. Jau laikas bures sukti kitur…

 • 2024-02-28 at 17:24
  Permalink

  Mano asmeninė nuomonė: mreė tikrai daug padarė rajonui. O jos sutuoktinis Jonas tikrai daug jai padėjo. Jei nesutinkat galim diskutuoti.

 • 2024-02-28 at 10:01
  Permalink

  Kur ta prieš kelis metus kultūros namų salėje merės pristatyta Širvintų miesto vietos veiklos grupė? Visuose kaimyniniuose rajonuose jos inicijuoja ir miesto verslui, nevyriausybinėms projektus gauti paramai. Kodėl puikiai dirba, daug turi paremtų įgyvendintų projektų kaimui dirbanti VVG? Tiesa, merė apie ją nieko, gal mato gerų projektų pvz konkurenciją.

 • 2024-02-22 at 10:39
  Permalink

  Nepaisant masinio jaunų šeimų antplūdžio per metus, prabegusius nuo paskutiniųjų savivaldybės tarybos rinkimų, rinkėjų skaičius rajone sumažėjo nuo 13 307 iki 12 897!

 • 2024-02-21 at 14:10
  Permalink

  Živilė kalbą tegul rėžia iš Širvintų turgaus teritorijos. Vaizdas super gražus. Žmonės iš laimės šypsosi prisivalgė pažadų. Juk ir aikštelė keisto reljefo. Duobės, o vanduo tyvuliuoja, tyvuliuoja, tik karosų dar nemačiau, smagu.
  Socialinių tinklų žvaigždei čia tinka.
  Ar jinai tribūną vežiojasi su savimi? Kas sieja Živilė su tribūna, kavine alkanu briedžiu? O kad rinkimams viską sutvarkius, tai nieko naujo, pirmininkė. komisijos nariai jau seniai surikiuoti. Biudžete pinigų juk yra, o kontrolės nėra.

 • 2024-02-21 at 12:12
  Permalink

  Šiandien vėl socialinių tinklų žvaigždė transliuoja, kaip gerai jinai su Pinskum gyvena. Tiktai jai kažkas neduoda dirbti. Tegul tik greičiau žlugsta Pinskų šeimyninė ranga, subyra tas uždaras savųjų dirbančiųjų puodas ir pradeda ją kontroliuoti. Būtų visai geri darbo rezultatai. Darbųpadaryta nėra, tai nors transliuoja savo vaišių pilnus stalus.
  Živile, tavo skambiais žodžiais dauguma netiki. Eikite dirbti samdomais darbuotojais, ten rodysite darbštumą, o ne sėdint prie biudžeto-fondo ir gerai maitintis.

 • 2024-02-20 at 17:40
  Permalink

  Kur ta eilė dingo kur nepakeičiamų nėra? Išgaravo? Ar jau visi pakeisti, kad ieškoyi per biržą reikia? 😀

 • 2024-02-20 at 16:10
  Permalink

  Nu karalystėje gi viskas labai gerai

 • 2024-02-19 at 19:04
  Permalink

  Ne tiktai šš ieško, pažvelkit į sirvintu savivaldybes tinklalapi kiek iesko specialistu???? Baisu kas ten darosi!!!!!!! Zmones skundziasi verkia neimanoma dirbti???????

 • 2024-02-19 at 16:12
  Permalink

  Kas daros toje šš vėl darbuotojų ieško darbo biržos svetainėje? Ar aukštuomenės poniutė neįtinka ar direktorė ch…..ova??????
  Žp atsakykit į šį gyventojų pečius slegiantį klausimą?????.

 • 2024-02-18 at 23:06
  Permalink

  Petro žentas užtai taip ir ardosi, kad blondinei Živilytei įtikti

 • 2024-02-18 at 19:59
  Permalink

  Jau yra pirmininkė ir atstovas vrk tinklapyje. Viena lova ir kaldra.
  Ar nebuvo petras išmestas iš darbo ?
  Ar žentas sutiks laižyt griovį tarp dviejų kalnelių?
  Visi atsakymai už durų, kurias atidaro daug kelnių numovusios rankos

 • 2024-02-16 at 20:04
  Permalink

  Dėl mokinių ir sumažėjusių mokinių, tai juk išvyko daug ukrainiečių iš Lietuvos, kam mutina alytė vandenį?

 • 2024-02-16 at 08:28
  Permalink

  Reikia varyti Pinskų šeimyninę rangą iš Širvintų (kartu su Gudoniene Marija).
  Kiek gali žmonės kentėti neūkiškumo, nežmoniškumo Širvintų rajone. Jau Pinskai dabar traukėsi link Ukmergės rajono. Ukmergiškiai būkite budrūs.
  Živile, vėjo jėgaines nešk į Vilnių (VĖJO JĖGAINĖS JAI KVEPIA MILIJoNAIs). Labai mes Širvintų rajono žmonės tave prašome gražiai pasitraukti iš Širvintų rajono. GANA MUMS MELO?????
  Kiti rajonai vėjo jėgainių neįsileido, kadangi merai galvojantys apie žmones.

 • 2024-02-16 at 07:10
  Permalink

  Viskas dėl neūkiškumo. Kai specialistų išsilavinimas yra žemiau už ataikavimą, todėl tokiais būdais statomi malūnai, vykdomos renovacijos, vyksta nepotizmas. Ar kas paklausė, kieno atsakomybėje šš teismo nuosprendžio bauda? Ar kam įdomu pasekmės vėjo malūnų? Niekam neįdomu, todėl gali klapčiukai vogti eglutes(vazonuose) ir važinėti po ukmerges poilsio dienomis įmonės automobiliu

 • 2024-02-16 at 00:55
  Permalink

  “Sumažėjo suaugusiųjų, kurie jaučiasi laimingi ir labai laimingi. Padidėjo suaugusiųjų, kuriuos per praėjusį mėnesį buvo apėmusi prislėgta nuotaika, nerimas šiek tiek labiau ir daug labiau nei anksčiau.” gal ir nieko keisto, žinant kad pusė rajono beveik metus laiko kankinasi nežinodami ar galės ramiai gyventi savo namuose ar teks kankintis po galingų vėjo jėgainių sparnais. Žmones kalba kad rinksis ir išsikelti – taip kad rajono. turėjimas tik prasideda. O kas balsuos ?

 • 2024-02-15 at 22:16
  Permalink

  O ko čia kurtis? Banko nėra. Ligoninė tik seniems. Padorių pamogų nėra. Net laisvai kalbėt bijoma.
  Ir darbo vietų ne už minimumą nėra

 • 2024-02-15 at 22:14
  Permalink

  Šmeižtas! Mes pirmaujam! Mūsų eglutė puošniausia, fontanai aukščiausi ir merė gražiausia

Parašykite komentarą

*

code