„Vienkiemis“ pradėjo drabužių siuvimo ir taisymo veiklą

     Šiandien džiugu buvo įsitikinti, kaip sukūrusi verslo sąlygas darbo vietai atsirasti Juodiškių kaime, bendruomenė „Vienkiemis“ jau vykdo drabužių siuvimo, drabužių taisymo ir edukacijos paslaugų veiklą.
Bendruomenė pasinaudojo asociacijos – Širvintų rajono vietos veiklos grupės (toliau-VVG) strategijos lėšų parama projektui „Bendruomenės „Vienkiemis“ siuvimo veiklos pradžia“, taip skatindama užimtumą kaimo vietovėje ir prisidėdama prie ekonominės gerovės vystymo.
Širvintų r. VVG nuo š. m. lapkričio mėn. 25 d. planuoja skelbti Kvietimą Nr. 6 paramai gauti vietos projektams, susijusiems su darbo vietų sukūrimu šioms priemonėms/ veiklos sritims:
– Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, (LEADER-19.2-6) veiklos sritims “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti” ir Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“;
– Priemonei „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ LEADER-19.2-SAVA-5;
– Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ LEADER-19.2-4.2.

Širvintų rajono VVG

Parašykite komentarą

*

code