Opozicijos lyderio pareigybė savivaldoje. Ką apie tai mano dabartinė rajono opozicija?

/ NERINGA TUŠKEVIČIENĖ /
Jau rašėme, kad Seime įregistruotos įstatymo pataisos, kuriomis siūlo savivaldoje įvesti opozicijos lyderio pareigas, už kurias opozicijos atstovas gautų darbo užmokestį ir galėtų kontroliuoti savivaldos darbą. Taip tikimasi įvesti didesnę valdžios kontrolę.
Kaip tokį siūlymą vertina mūsų rajono opozicija? Pateikėme jiems tris klausimus: 1. Ar būtų naudinga tokia pareigybė? Kuo? 2. Kaip įsivaizduotumėte tokį darbą? Su kokiais sunkumais tektų susidurti? Kokių privilegijų atsirastų? 3. Ar Jūs asmeniškai sutiktumėte eiti tokias pareigas? Kodėl?
Atsakymus pateikiame tokia tvarka, kokia ir gavome.
ALFREDAS ASTIKAS
Diskutuoti apie opozicijos lyderio pareigas, už kurias būtų atlyginama, paskatino susiklosčiusi situacija. Tokios pareigybės įvedimas pagerintų rajono gyventojų lygų ir vienodą atstovavimą. Dabartinis savivaldos modelis neužtikrina demokratinio valdymo principo ir priimamų sprendimų kontrolės. Nes opozicijoje dirbančių tarybos narių pozicija neturi įtakos sprendimų priėmimui. Žinoma, situacijai daug įtakos turi mero mentalitetas, išsilavinimas ir supratimas apie valdymą. Tačiau jeigu meras linkęs į autoritarinį valdymą, jis bando uzurpuoti valdžią ir kitą nuomonę turinčius tarybos narius ignoruoja. Tokia pareigybė reikalinga, tačiau ar būtų naudinga ir kokios subtilybės atsirastų ją įsteigus, viskas priklausytų nuo priimto įstatymo turinio. Kol nėra priimto įstatymo šiuo klausimu visi spėliojimai neturi pagrindo.
VIRGINIJUS SARPAUSKAS
Iš buvusių merų pasakojimų žinau, kad Nepriklausomybės pradžioje ir kiek vėliau, Širvintų rajono savivaldybė bendravo su viena Švedijos ir viena Norvegijos komunomis. Tais laikais vakariečiai mus mokė savivaldos. Tie pasakojimai, turint mintyje dabartinę padėtį Širvintose, skamba kaip iš fantastinio filmo. Kai pas mus atvažiuodavo užsienio svečių delegacija, tai niekada komunos meras nevažiuodavo vienas. Jis, prisistatęs ir pasisveikinęs pats, visą laiką pristatydavo opozicijos lyderį. Nes vykti į svarbius susitikimus be opozicijos, jų ir visos vakarų politinės kultūros supratimu, yra neskaidru ir neetiška. Dabar pabandykite įsivaizduoti mūsų (tai yra jūsų) merę vykstant į svarbius susitikimus su opozicijos lyderiu ir jį pristatančią. Fantazijos trūkumu nesiskundžiu, bet tokios situacijos neįsivaizduoju. Nebent išsipildytų kokia nors slapta merės svajonė, ir būtų kur nors Lietuvoje “Perauklėjimo stovykla”, tai merė opozicijos lyderį su malonumu palydėtų ir pristatytų: “Štai, atvežiau…”.
Vakarų demokratijose, švietimo sistema organizuojama taip, kad visiems vaikams, nepriklausomai nuo šeimos ekonominės ir socialinės padėties, būtų sudarytos vienodos starto galimybės. Jie taip pat elgiasi ir politikoje. Dabar įsivaizduokite, kokia yra opozicijos padėtis Širvintose, ypač po 2015 metų. Tarybos nariai yra aukščiausia valdžia savivaldoje. Administracija yra vykdomoji institucija. Tai yra, visi tarybos nariai, nepriklausomai nuo partiškumo ir priklausimo tarybos daugumai ar mažumai, turi turėti vienodas galimybes gauti ir disponuoti visa savivaldybės ir administracijos turima informacija. Jau ne vieną kartą rašiau, kad tiek aš, tiek visa opozicija, tik iš nuogirdų ar nuolatinių paieškų internete, žinome, kas vyksta mūsų rajono savivaldybėje. Kitaip sakant, žinome lygiai tiek pat kiek ir eilinis rajono gyventojas. Todėl, kai sutikti žmonės klausia “ten gi jūs susirinkę tariatės” , tenka ilgai ir kantriai aiškinti, kad beveik nieko nežinome, ir administracijos pastate esame nepageidaujami.
Dabar pabandykite įsivaizduoti, kokios opozicijos konkurencinės galimybės rinkimuose? Valdančioji dauguma, merė ir administracijos direktorė disponuoja visa įmanoma informacija. Nes “Tai jie čia viską stato ir daro, nes be jų tai niekas…”. Jau anksčiau rašiau, kad, NEI VIENA VALDŽIA PINIGŲ NEUŽDIRBA”. Ji tik administruoja Lietuvos ir Europos Sąjungos (kol kas) žmonių, nuo uždirbtų pinigų sumokėtus mokesčius. Kitaip sakant, išleidinėja NE SAVO pinigus. O kai išleidinėjami visų bendri pinigai, tiesiog būtina kontrolė, savivaldos atveju – OPOZICIJOS KONTROLĖ.
Normaliu atveju, opozicijos lyderio pozicija, o šiuo siūlomu atveju – opozicijos lyderio pareigybė būtų naudinga.
1. Dėl ruošiamų tarybos sprendimų projektų kontrolės, kai būtų galima dar rengimo stadijoje žinoti, kokie ir kodėl būtent tokie sprendimų projektai ruošiami. Nes dabar tenka “Ieškoti adatos šieno kupetoje” ir tai, dažniausiai jau po priimtų sprendimų.
2. Dėl administracijos priimamų sprendimų ir veiklos kontrolės. Įsivaizduokite, vyksta svarbių projektų rengimas, tiek už ES struktūrinių fondų, tiek už savivaldybės, ar valstybės pinigus. Vyksta “Neskelbiamos derybos”, “Pirkimas intymaus pasikalbėjimo su paslaugų teikėju būdu”. Vyksta “objektyviai” laimėtų statybų projektų vykdymas, tų, kur “Statyba su pasiprojektavimo paslauga”. Ir visi pokalbiai vyksta už “nuo opozicijos” uždarų durų. Opozicijos kontrolė tiesiog būtina.
3. Dėl galimybės lygiaverčiai su valdančiaisiais pasiruošti rinkimams. Kokios opozicijos galimybės ruoštis rinkimams, kai nėra žinoma reali rajono padėtis prieš rinkimus?
Tačiau vienas BET. Lietuva yra ne tik “Tūkstančio ežerų” šalis, bet ir “Šimto partijų”. Nei viena partija, tiksliau, jai atstovaujantys tarybos nariai, opozicijoje savo noru neatsiduria. Tai greičiau vedybos iš reikalo. Anksčiau būdavo, tėvai susitarę taip vaikus apvesdindavo. Šiuo atveju, rinkėjai apvesdino tarybos narius opozicijoje. “Pagyvensite ir priprasite”. Taip, tikrai apsipratome, pripratome ir netgi patinka. Dabar jau vieni už kitus kovojame. Dabar siūlau panagrinėti du atvejus:
1. Jeigu Lietuvoje, kaip daugelyje Vakarų šalių, butų dvi pagrindinės partijos, o kitos jeigu ir būtų, tai mažosios. Tokiu atveju, rinkimų nelaimėjusi viena pagrindinė partija atsidurtų opozicijoje. Tai yra, opozicijoje būtų vienai partijai atstovaujantys tarybos nariai. Opozicijoje atsidurtų ir partijos lyderis. Tai visiškai suprantama, kad jis ir užimtų opozicijos lyderio pareigybę.
2. Dabar Lietuvoje opozicijoje atsiduria nuo dviejų iki penkių partijų. Situacija keista, nes, tai buvę ir būsimi konkurentai, tik tiek, kad “laikinai apsipratę ir pripratę”. Labai reali galimybė, kad tarp opozicijos vyktų trintis dėl opozicijos lyderio pareigybės. Bet kokiu atveju, opozicijos lyderiui ir jo atstovaujamai partijai tai suteiktų daugiau žinomumo ir pranašumo. O “Ypatingose savivaldybėse” tai būtų puiki proga suskaldyti opoziciją ir padėti labiau parankiam opozicijos tarybos nariui tapti opozicijos lyderiu. Būtų kišeninė opozicija. Ypač turint patirties su “Kišenine vicemere”…
Atsakyti į klausimą, ar sutikčiau eiti opozicijos lyderio pareigas, negaliu, nes tai nekorektiška. Esant ypatingai padėčiai, tai nebūtinai būtų privalumas. Nujaučiu, kad būčiau mažiausiai pageidaujamas… Tai gal kaip tik turėčiau JIEMS į akis pasižiūrėti? Juk gyvenu tik vieną kartą.
VIDMANTAS MATEIKA
Žmonių akimis dar vienas išlaikytinis. Įteisinus tokias pareigas iš esmės niekas nepasikeistų. Opozicija dirba kryptingai ir proporcingai pasidalindama turima informacija ir be apmokėjimo kuriam nors iš opozicijos narių. Jei šioms pareigoms būtu suteikta daugiau galimybių nei tarybos nariui, pvz. čia ir dabar galėtų gauti informacija iš savivaldos pozicijos valdymo, o ne per 20 ar daugiau darbo dienų. Taip pat galėtų naudotis savivaldybės teisininkais ginant viešąjį interesą nuo pozicijos neteisėtų sprendimų. (Praėjusią kadencija opozicija ginant viešą interesą naudojo savo asmenines lėšas, o valdantieji savivaldos lėšas). Tada galbūt ir pritarčiau.
Opozicijos lyderiui gavus etatą, tai reiškia – pilną darbo dieną savivaldybėje, o tai didesnė kontrolė ir skaidrumas. Nors Lietuvoje savivaldos darbą kontroliuojančių institucijų netrūksta, gal tik noro pritrūksta.
Kadangi jūs klausiate šiandien, ar aš sutikčiau eiti tokias pareigas, aš sakau kad ne. Savivaldai dirbti visą dieną neturiu galimybės net ir už darbo užmokestį, kadangi turiu daug veiklos kitose srityse.
Lietuvoje, taip pat rajone yra per daug politiškai sukurtų valdininkų etatų ir tai didelė našta mūsų biudžetui .Galime pažiūrėti, Europoje yra daug pavyzdžių, kai perpus mažiau valdininkų nei pas mus ir valstybės klesti. Gal būt mes dar tam turime subręsti.
ALYTĖ SKEBERIENĖ
Jei tai leis iš tiesų sustiprinti savivaldybės vadovų kontrolę, pažaboti jų savivaliavimus, valdančiųjų įsiviešpatavimą, aš – UŽ.
Jau prieš keletą metų Andrius Kubilius pristatė Vietos savivaldos įstatymo pataisas, kuriomis buvo siūloma sustiprinti savivaldybių tarybų opozicijas – įsteigti vicemero etatą opozicijos lyderiui. Gal įvedus tokias pareigas atsirastų didesnė galimybė diskusijoms ir valdžiai būtų priminta pareiga išklausyti ir girdėti ne tik valdančiuosius, bet ir opozicijos tarybos narius, įsiklausyti į opozicijos narių įdėjas, pasiūlymus, kurie yra naudingi rajonui. Opozicijos lyderio darbas būtų užtikrinti, kad opozicijos balsas būtų valdžios išgirstas ir su opozicija būtų skaitomasi. Bet čia, matyt, mūsų rajone ir iškiltų didžiausias sunkumas, nes mūsų valdžia girdi tik save, balsuoja tik už savo sprendimus, be jokių korekcijų, be derinimų ir diskusijų ne tik su opozicija, bet ir su vietos gyventojais. Šios pareigos nebūtų mano svajonių darbu, nes šiuo metu dirbu tikrai man patinkantį darbą, tačiau jei taip nuspręstų opozicijos nariai, atsakomybę tektų prisiimti.

INGA MATUKAITĖ

  1. Būtų naudinga, jei opozicijos lyderiui būtų suteiktos atitinkamos teisės ir reglamentuoti aiškūs instrumentai veikti, vykdant politinę valdančiųjų ir savivaldybės administracijos kontrolę. Bei elementariai gauti visą reikiamą ir teisingą informaciją apie savivaldybėje vykdomą veiklą bei priimamus sprendimus. Tuomet opozicija turėtų daugiau įtakos priimamiems sprendimams, jie nebūtų priimami buldozeriu, be išsamios diskusijos taryboje, su gyventojais. Tačiau yra rizika, kad opozicijos lyderis, nesuteikus jam atitinkamų įgaliojimų, gali būti tik simbolinė figūra. Tad manyčiau, kad viskas priklausytų nuo šiai pareigybei suteiktų įgaliojimų.
  2. Mano nuomone, opozicijos lyderiui dirbti būtų nelengva, jei tam nebus sukurtos ir reglamentuotos aiškios procedūros. Inicijuojame Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitime numatyta privilegija – darbo užmokestis.
  3. Šį sprendimą priimtų opozicija, be to esu naujokė politikoje, todėl manau, kad man dar yra ko išmokti, prieš užimant tokias pareigas.

ANNA KUZNECOVIENĖ

Pareigybė apie kurią kalbame tikrai būtų naudinga, kadangi vietos savivaldos lygmenyje opozicija galėtų vykdyti kasdieninę priežiūrą ir užtikrinti nuolatinę demokratinę kontrolę savivaldybės taryboje, analogiškai parlamentinei kontrolei Seime. Taip būtų keliamas demokratijos lygis vietos savivaldoje.
Tačiau nemanau, kad kuris nors opozicijos atstovas, užimantis šias pareigas, turėtų įtakos svarstant projektus ar priimant kažkokius sprendimus. Nežinau kaip kitose savivaldybėse, bet mūsų rajono savivaldybėje tikrai tektų susitaikyti su vienasmeniu valdymu, kas daroma pastaruoju metu.
Dar anksti kalbėti apie sutikimą ar nesutikimą užimant šias pareigas, kadangi dirbdama Seime tikrai žinau kaip pakrypsta įstatymų projektų svarstymai, ypač užregistruoti opozicijos atstovų. Bet, jeigu Seimas tam pritartų, tai mūsų opozicija tikrai turėtų kompetentingą atstovą deleguojant į šias pareigas.

Parašykite komentarą

*

code