Sušaukiamas Tarybos posėdis

  Informuojame, kad 2019-12-12 Širvintų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. 6-57 2019 m. gruodžio 19 d. 13.00 val. sušaukiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. 1-9 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ dalinio pakeitimo.

2.     Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. 1-14 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

3.      Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto dalinio pakeitimo.

 1. Dėl pavedimo Palmirai Kvietkauskienei laikinai vykdyti Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktoriaus funkcijas.
 2. Dėl pritarimo projekto „Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ ugdymo infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinimui.
 3. Dėl pritarimo projekto „Širvintų miesto Musninkų gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas“ įgyvendinimui.
 4. Dėl pritarimo projekto „Širvintų miesto Šiaurinės ir Kaštanėlių gatvių rekonstrukcija“ gyvendinimui.
 5. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo.
 6. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo lėšomis finansuojamų  vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2020 metais objektų sąrašo patvirtinimo.
 7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d.  sprendimo Nr. 1-269 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 8.   Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos.
 1. Dėl leidimo Širvintų pradinei mokyklai nuomoti plotą kavos aparatui pastatyti.
 2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus skyrimo.
 3. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. 1-12 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 4. Dėl turto perdavimo.
 5. Dėl turto perdavimo.
 6. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-34 „Dėl leidimo nuomoti patalpas ir nuomos įkainių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 7. Dėl Savivaldybės patikėjimo teise valdomų nekilnojamųjų daiktų (melioracijos statinių) pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti.
 8. Dėl Širvintų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties patvirtinimo.
 9. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-352 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų ir dydžių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo.

Širvintų rajono svaivaldybė

One thought on “Sušaukiamas Tarybos posėdis

 • 2019-12-18 at 08:17
  Permalink

  Net keli klausimai iš senesnių posėdžių. Patys broką darot, patys taisot?

Parašykite komentarą

*

code