Nemokamas Širvintų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto projektas

/ VIRGINIJUS SARPAUSKAS /

   Rajono, kaip ir žmogaus, gyvenimas sukasi kalendoriniu ratu. Naujieji metai, Užgavėnės, Velykos, miesto šventė, derliaus šventė… ir eiliniai įprasti kasmetiniai darbai.

   2020-ieji kalendoriniai metai prasidėjo ir Širvintų rajono savivaldybėje. Atšventėm Naujuosius metus, Tris karalius. Štai Savivaldybės tinklalapyje, naujienų skiltyje, pati aktualiausia mums visiems informacija:

2020 m. vasario 3 dienos skelbimas: „Kviečiame kurti Užgavėnių Mores!“ Renginys vasario 18 dieną.

2020 m. vasario 10 dienos kvietimas dalyvauti apklausoje, ar reikalingas Širvintose viešasis tualetas.

2020 m. vasario 5 dieną, Administracijos direktoriaus įsakymu tinklalapyje paviešintas įsakymas Nr.9-108 „Dėl Užgavėnių šventės Širvintose teritorijos plano su eismo ribojimu patvirtinimo“. Užgavėnės vyks 2020 m. vasario 25 d.

Taip atrodo, kad artimiausiu metu, vasario mėnesį, nieko svarbesnio už išvardintus įvykius Širvintų savivaldybėje nevyks.

Štai 2019 metų gruodžio 17 dieną LR Seimas priėmė 2020 metų biudžetus (patvirtino įstatymus dėl: 2020 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių, 2020 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2020 m. rodiklių).

Nejaugi Širvintų rajono savivaldybė gyvens be patvirtinto 2020 m. biudžeto? Ar tai visiškai mažareikšmis įvykis? Seime ir visuomenėje dėl valstybės biudžeto virė didžiausios aistros. O kaip pas mus?

2020 m. sausio 27 diena, pirmadienis. Į el. paštą ateina laiškas, siųstas iš [email protected] Patikrinu savivaldybės svetainėje, paieškos langelyje, ar yra toks pašto adresas ir kam jis priklauso. Jūs irgi patikrinkite. Tokio nėra. Tiek to, laišką atveriu. Laiške priedai – „2020 m. biudžeto pajamų projektas“, „2020 m. biudžeto išlaidų projektas“ ir „Dėl 2020 m. biudžeto projekto“. Pastarasis įdomiausias:

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Širvintų rajono savivaldybės
Tarybos nariams

DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PROJEKTO

2020 m. vasario mėn. įvyks Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame bus svarstomas ir tvirtinamas Širvintų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto projektas.

Teikiame parengtą subalansuotą pirminį Savivaldybės 2020 metų biudžeto projektą susipažinimui ir kviečiame 2020 m. sausio 29 d. 14 val. jį apsvarstyti Savivaldybės tarybos komitetuose bei iki 2020 m. vasario 3 d. pateikti pasiūlymus raštu.

PRIDEDAMA. Subalansuotas pirminis Savivaldybės 2020 metų biudžeto projektas pagal asignavimų valdytojus ir programas, 32 lapai.
Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė“

Dėl 2020 m. biudžeto projekto merė

Primenu, laiškas atsiunčiamas sausio 27 dieną vakare, o kitą dieną komitetų posėdis, kuriam reikia ruoštis.

2020 m. sausio 28 diena, antradienis. Visų įmanomų tarybos komitetų posėdis. Posėdžiui pasibaigus, nei menkiausios užuominos apie biudžeto projekto svarstymą kitą dieną. Po dviejų dienų Tarybos posėdis, taigi reikia jam ruoštis.

2020 m. sausio 30 diena, ketvirtadienis. Tarybos posėdis. Ir vėl apie biudžeto projektą ir pasiūlymus nė menkiausios užuominos.

Po Tarybos posėdžio tarybos nariai opozicijoje pasitariame ir nusprendžiame bendromis pastangomis pirmadienį teikti biudžeto projekto siūlymus. Sekmadienis, nuo 16 iki 23 valandos konferencinis visų šešių Tarybos narių pokalbis telefonu, el. laiškų karuselė. Vasario 3 dieną, ryte, priduodame bendrai parengtus ir visų pasirašytus biudžeto projekto siūlymus.

Tik ar tikrai čia viskas gerai? Skaitome reglamentą:

„114. Komitetų posėdžius šaukia ir jų darbotvarkę sudaro komiteto pirmininkas. Posėdį taip pat gali sušaukti daugiau kaip pusė visų komiteto narių, raštu nurodę svarstytiną darbotvarkės klausimą.

121. Keli komitetai jų pirmininkų susitarimu gali šaukti bendrus posėdžius. Bendram posėdžiui vadovauja vienas iš komitetų pirmininkų.
132. Komiteto pirmininkas:

132.1. šaukia komiteto posėdžius ir organizuoja jiems reikalingų dokumentų bei kitos medžiagos parengimą.“

Matom, kad komiteto posėdžius šaukti gali išskirtinai tik komiteto pirmininkas, o atsiųstame laiške tai daryti bando visavaldė merė. Nesiskaito.

„302. Savivaldybės biudžeto projektas rengiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

303. Parengtas subalansuotas pirminis Savivaldybės biudžeto projektas ir papildoma medžiaga teikiami svarstyti Savivaldybės vadovams, Savivaldybės administracijos darbuotojams bei Savivaldybės tarybos komitetams. Pirminis Savivaldybės biudžeto projektas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.sirvintos.lt.

304. Savivaldybės administracijos direktorius, parengęs biudžeto projektą, sudaro sąlygas jį svarstyti Savivaldybės gyventojams, paskelbiant biudžeto projektą Savivaldybės interneto svetainėje. Informacija, kad parengtas biudžeto projektas bei galimybės su juo susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje paskelbiama vietinėje spaudoje. Susipažinimui ir siūlymų teikimui skiriama ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų. Savivaldybės gyventojai ar juridiniai asmenys šiuo laikotarpiu gali teikti pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto Savivaldybės administracijai raštu arba elektroniniu paštu [email protected]

Reglamento 303. straipsnyje išvardinta: teikiama svarstyti vadovams, darbuotojams, komitetams. Tik ne tarybos nariams. Tarkim, gerai, Tarybos nariai visgi sausio 27 dieną gavo biudžeto projektą. Bet, Karlai, „iki 2020 m. vasario 3 d. pateikti pasiūlymus raštu“. Girdi, Karlai, vadinasi, po vasario 3 dienos Tarybos nariai PRIVALO TYLĖTI? Girdi? Tik, kur taip reglamente parašyta? Nėra. Nesiskaito.

Bet, Karlai, Tarybos nariai turi antrą šansą. Pasinaudoti 304 Reglamento straipsniu, pasinaudoti eilinio gyventojo statusu ir laukti, kada savivaldybės svetainėje bus paskelbtas biudžeto projektas. Kada? Skaitom ir skaičiuojam: posėdis bus vasario pabaigoje, pagal Reglamentą – paskutinį mėnesio ketvirtadienį, tai vasario 27 diena. Skaitom toliau: „Susipažinimui ir siūlymų teikimui skiriama ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų“, vadinasi, biudžeto projektas bus paskelbtas ne vėliau, kaip vasario 17 dieną. Karlai, laukia jaudinanti savaitė, kiekvieną dieną tikrinant, ar jau paskelbė?

„305. Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyris surenka visus pasiūlymus, išvadas dėl Savivaldybės biudžeto išlaidų dalies, juos apibendrina ir parengia patikslintą išlaidų projektą, kurį teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai.

306. Savivaldybės taryba svarsto biudžeto projektą, atsižvelgdama į Savivaldybės administracijos pranešimus, Savivaldybės gyventojų pasiūlymus, Savivaldybės tarybos komitetų pasiūlymus bei išvadas, ir priima sprendimą dėl biudžeto tvirtinimo.“

Laukia „Biudžeto karštligė“. Netikit? Skaičiuojame: tikėtina, Tarybos posėdis vyks vasario 27 dieną, kuriame BUS SVARSTOMAS IR PRIIMTAS biudžeto projektas. Visuomenei susipažinti ir pateikti siūlymus skirta ne mažiau nei 10 dienų. Iki Tarybos posėdžio lieka apie 17 dienų, o biudžeto projektas dar nėra paskelbtas. Ar tik nenutiks taip, kad, paskutinėmis dienomis, įskaitant ir Tarybos posėdžio dieną, gyventojai dar teiks siūlymus, o Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyris juos dar rinks, bendrins, teiks… O visų įmanomų komitetų posėdyje biudžeto projektas nebus svarstomas? Bus? O tai kada?

Prisiminkim nuo ko pradėjom: „…žmogaus gyvenimas sukasi kalendoriniu ratu“. Taigi statistiškai kiekvienas žmogus dirba kiek daugiau nei vienuolika mėnesių per metus, dauguma, bent penkias dienas per savaitę. Gauna atlyginimą, nuo kurio jau nuskaičiuoti mokesčiai. Ką bepirktume, sumokame 21 procentą pridėtinės vertės mokesčio. Nemaža dalis prekių apmokestintos akcizo mokesčiu. Sumokam ir akcizą. Apskritai 2019 metų valstybės biudžeto struktūra buvo tokia:

Pridėtinės vertės mokestis – 45,2 %

Gyventojų pajamų mokestis – 22,1%

Akcizai – 17,7%

Pelno mokestis – 9,2%

Kitos nemokestinės pajamos – 4,4%

2019 m. VMI administruojamų valstybės biudžeto pajamų struktūra

Sveikinu, liūto dalį valstybės biudžeto uždirbame mes visi kartu. Dirbame visus metus, o mums už tai : „Susipažinimui ir siūlymų teikimui skiriama ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų“. Svarbiausia, žmogus sumokėjo visus mokesčius. Toliau jis jau nebereikalingas. Nuo šiol tai tampa biudžeto pinigais ir jie yra valdžios.

Taigi, nuo šiol valdžia turi „NEMOKAMŲ PINIGŲ“. Ir mes visi gauname:

nemokamą Kalėdų eglutę ir visą miesto papuošimą,

nemokamus miesto koncertus,

nemokamus atvirukus, kalendoriukus, „NEMOKAMĄ JOS MEDALĮ“,

nemokamą „stambiagabaričių atliekų išvežimą“,

nemokamus makaronus ant ausų ir t. t.

O gal iš tiesų žmonės itin lengvai dirba, itin lengvai uždirba minimumą? Negi valdžiai gaila?

Manau, kad Širvintų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto projektas taip negalėtų būti svarstomas ir priimamas, geriausiu atveju – „Šaraškino kontoros biudžetas“.

P. S. Jeigu jums kartais atrodo, kad per daug smulkmeniškai rašau, neskubėkite kritikuoti. „Visa esmė detalėse“. O iš tiesų tai pasiruošimas kitiems straipsniams. Visa tai, kas pastaruoju metu pas mus vyksta, atrodys dar klaikiau.

Virginijus Sarpauskas yra Širvintų rajono svaivaldybės tarybos narys nuo TS-LKD

Parašykite komentarą

*

code