Ar balsuojant „UŽ“ galima balsuoti „PRIEŠ“?

Alytė Skeberienė, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė

/ Tarybos narių opozicijoje nuomonėmis dalijasi tarybos narė Alytė Skeberienė /

   Pastarasis Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis sušauktas praėjus vos porai savaičių po paskutiniojo (vasario mėn.), vos dviejų sprendimo projektų svarstymui. Kodėl šiems klausimams buvo reikalinga tokia skuba, liko neaišku. Bet straipsnis ne apie tai.

   Komitetų bei tarybos posėdžių darbotvarkėse buvo įtraukti šie sprendimų projektai:

 1. Dėl pritarimo projekto „Širvintų krašto kovų už laisvę muziejus“ įgyvendinimui.
 2. Dėl pritarimo projekto „Širvintų miesto turgaus įkūrimas“ parengimui ir įgyvendinimui.

    Net ir dviems šiame tarybos posėdyje pateiktiems sprendimų projektams opozicija skyrė daug dėmesio.

    Abejonių dėl šių dviejų objektų reikalingumo rajonui nekilo niekam, tačiau klausimų apie tai, kaip bus vykdomi šie projektai buvo pateikta nemažai.

Kokio muziejaus norime?

  Daug diskusijų kilo dėl Širvintų krašto kovų už laisvę muziejaus. Jau seniai Širvintų rajono visuomenininkai ir aktyvūs piliečiai kelia klausimus dėl krašto muziejaus įkūrimo Širvintose. Kraštas garsus savo istorija, žymus žmonėmis, turime daug tautodailininkų. Tokiame muziejuje galėtų būti įrengtos ekspozicijos, pristatančios ne tik kovas, bet ir istorinius įvykius, etnografiją, pasakojančios apie nagingus ir išradingus šio krašto žmones. Ekspozicijose taip pat galėtų būti pristatyta dvarų kultūra, eksponuojami šiuolaikinių menininkų, tautodailininkų darbai. Jau daug metų apie tai diskutuojama, ieškoma sprendimo, patalpų. Ir štai pagaliau, rodos, įsižiebė šviesa ilgo ir tamsaus tunelio gale. Tik deja, sprendžiant iš muziejaus pavadinimo galima numanyti, kad etnografijai, kultūriniam paveldui ar tautodailei vietos gali ir nebūti.

   Opozicijos nariai domėjosi, kodėl vieta tokiam muziejui parinkta Kernavėje, buvusios mokyklos pastate, adresu J. Šiaučiūno g. 3. Juk jau kuris laikas buvo diskutuojama, o ir susitikime su istorikais buvo jų siūlymas, kad krašto muziejaus reikėtų Širvintų mieste.

   Siekiant pritaikyti būtent šį pastatą muziejaus veiklai vykdyti, būtina įvykdyti pastato rekonstrukciją, tvarkybos darbus ir kt. Numatoma projekto vertė – 1 416 004,40 Eur. Opozicija teiravosi, kokia dalis tų lėšų bus skirta ekspozicijoms įrengti, o kokia – rekonstrukcijai. Ekspozicijoms numatoma skirti 244  000 Eur. Likusi dalis – rekonstrukcijai. Įdomu, remiantis mūsų rajono patirtimi, iki kokios sumos, vis atsirandant „papildomiems darbams“ galėtų išaugti ši suma. Stebėsim ir tuo tikrai domėsimės.

Ar tarybai dažnai teikiama ir klaidinanti informacija?

  Inga Matukaitė atkreipia dėmesį, jog svarstant klausimą „Dėl pritarimo projekto „Širvintų krašto kovų už laisvę muziejus“ įgyvendinimui“,  merė posėdžio metu pateikė pasiūlymą, kad Širvintų rajono savivaldybė prie projekto įgyvendinimo prisidėtų 15 proc. visų projektų išlaidų (pirminiame tarybos nariams pateiktame sprendimo projekte buvo nurodyta „ne mažiau kaip 10 proc.“). Merė teigė, kad didesnis lėšų prisidėjimas „pridėtų nemažai balų“ vertinant projektą. Paprašius patikslinti, kiek konkrečiai balų tai būtų, merė nurodė „nuo 15 iki 40“. Svarbu paminėti kelis aspektus:

 1. Kultūros srities naujų investicijų projektų bendrieji reikalavimai buvo patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019-04-12 , todėl Ingos nuomone, tokie svarbūs pakeitimai, susiję su Savivaldybės lėšų prisidėjimu, neturėtų būti keičiami paskutinę minutę.
 2. Minėtame ministro įsakyme aiškiai įvardinta, kad „15 balų suteikiama, jei numatoma skirti 15 proc. investicijų projektui įgyvendinti reikiamų lėšų dydžio“. Tad vertinant posėdžio metu merės pateiktą informaciją, akivaizdu, kad Tarybos nariams teikiama ne visa, o dažnai ir klaidinanti informacija. „Žinoma, informacijos teisingumas ir jos apimtis aktuali tik opoziciją atstovaujantiems tarybos nariams, nes likusi valdančioji dauguma neturi (negali turėti) nuomonės ar pastabų beveik jokiais Taryboje svarstomais klausimais – savo mintimis dalijasi Inga Matukaitė.

    Jau antrą kadenciją būdama tarybos nare Anna Kuznecovienė nei kiek nesistebi, kad apie didesnį Savivaldybės lėšų prisidėjimą prie šio projekto tarybos nariai sužino paskutinę minutę. Tokių atvejų jau buvo pasitaikę ir anksčiau. Jos manymu, tokiu būdu bandoma tyliai, prisidengus gražiais žodžiais, ištaisyti savo klaidas.

              Ar gali Kernavės gyventojai tikėtis dėmesio jų miestelio infrastruktūrai?

  Ruošiantis posėdžiui ir ieškant įvairios informacijos man pačiai teko pasikalbėti su Kernavės gyventojais. Daug problemų jie vardino, bet labiausiai prašė atkreipti dėmesį į Kernavės gatvių būklę. Žinoma, kad įkūrus dar vieną muziejų, tikintis sulaukti jame lankytojų srauto, reikėtų pasirūpinti ir miestelio infrastruktūra, automobilių parkavimo vietomis.

   Komitetų posėdžio metu atkreipiau tarybos narių ir administracijos dėmesį į tai, kad Kernavės kapinėse stovi paminklas Žuvusiems už Tėvynės laisvę, pastatytas 1937 ar 1939 m. Jau kurį laiką ši vieta nesulaukia valdininkų dėmesio ir tvarkoma yra tik vietinių gyventojų iniciatyva. Reikėtų prisiminti bei sutvarkyti ir šią vietą. Ir lėšų tai daug nepareikalautų. Buvo pažadėta, kad į tai bus atkreiptas seniūnės dėmesys. Lauksim rezultatų.

   Vidmantas Mateika taip pat atkreipė dėmesį į šalia būsimo muziejaus esantį sporto aikštyną. Ar jis išliks, ar galės funkcionuoti. Buvo patikinta, kad aikštele ir toliau netrukdomi galės naudotis kernaviškiai.

Radome ir nepateiktus dokumentus

  Prieš posėdį į mano rankas pateko ir opozicijos nariai buvo supažindinti su keletu įdomių dokumentų. Vienas iš jų – tarp Širvintų rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“ pasirašyta sutartis dėl investicinio projekto „Širvintų rajono krašto muziejaus įkūrimas“ parengimo paslaugų pirkimo. Šis dokumentas byloja, kad pagal suformuotą techninę užduotį savivaldybės administracija už 11 737 eurus perka investicinio projekto parengimo paslaugas. Investicinio projekto pateikimo data – iki 2018 m. lapkričio 30 d. Techninėje užduotyje buvo prašoma pateikti detalų projekto įgyvendinimo aprašymą, kuriame būtų pateikiamas ir projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas bei rizikos įvertinimas. Taip pat su investiciniu projektu turėjo būti pateikta ir muziejaus pastato vidaus ir išorės 3D vizualizacija, muziejaus veiklos koncepcija, pastate numatomų atlikti rangos darbų preliminarūs sąmatiniai skaičiavimai, komerciniai pasiūlymai planuojamai įsigyti įrangai bei baldams. Deja, visa ši informacija nebuvo pateikta nei komitetų, nei tarybos posėdžio metu.

    Jei, su šia medžiaga visuomenė būtų supažindinta, jei ji būtų pateikta tarybos nariams, daugelio klausimų gal ir nebūtų kilę.

   Opozicija balsavo „UŽ“ muziejaus įkūrimą, nes jau seniai kalbame, kad tokio pobūdžio muziejus reikalingas Širvintoms. Tačiau neprarandame vilties, kad bus surastos lėšos krašto muziejaus įkūrimui Širvintose. Taip pat išsiuntėme prašymą susipažinti su visa administracijos turima medžiaga, investiciniu projektu. Atidžiai ją išnagrinėsime ir seksime muziejaus įkūrimo darbus.

Turgus Širvintose reikalingas!

  Antras sprendimo projektas, pateiktas kovo 6 d posėdyje – „Dėl pritarimo projekto „Širvintų miesto turgaus įkūrimas“ parengimui ir įgyvendinimui“ . Pagal šį sprendimo projektą naujasis turgus Širvintose planuojamas įrengti dabartinės automobilių stovėjimo aikštelės (Plento g. 29B) ir įvažiavimo kelio tarp turgaus ir autobusų stoties (Plento g. 27) vietoje. Taip, dabartinio turgaus vaizdas išties apgailėtinas. Jau seniai kalbama apie geresnių sąlygų suteikimą turgaus prekeiviams  bei patogesnių apsipirkimo sąlygų suteikimą pirkėjams. Prieš posėdį pasikalbėjau su keliais turgaus prekeiviais – buvo įdomu išgirsti jų pačių nuomonę. Išties, jie jau seniai laukia sąlygų pagerinimo. Beje, ir prekeivių poreikiai skirtinga. Vieniems reikia tik vietos mažam staliukui, ant kurio tilptų savame darže užaugintos daržovės, pasistatyti. O kitiems reikia didesnių prekybinių plotų. Jų parduodamų prekių asortimentas platesnis. Dabar prekybos bei prekių ekspozicijos plotai nedideli, kiekvieną kartą tenka demonstruojamus prekių pavyzdžius išsinešti, išsikabinti, o po darbo dienos juos visus vėl susinešti. Be to, prekes reikia apsaugoti ir nuo atmosferos poveikio, nuo saulės, lietaus ar sniego. Tad kas kaip išmano, tas taip ir „konstruoja“ stogines, pavėsines, tentus.

Balsuodami „UŽ“ turgaus įrengimą, nebalsuojame „UŽ“ galbūt kosminę jo kainą

  Opozicija pritaria, kad modernesnio turgaus tikrai Širvintoms reikia. Todėl ir balsavo „UŽ“ šį projekto sprendimą. Tačiau balsuodami „UŽ“ turgaus įrengimą, nebalsuojame „UŽ“ galbūt kosminę jo kainą. Juk jau ne vienas statomas Širvintose objektas gali „pasididžiuoti“ milžiniškomis statybų kainomis (baseinas, socialinis būstas ir t.t.). O juk statybų kaina vienokia ar kitokia forma galimai paliestų ir turgaus prekeivių mokesčius. Nebalsuojame „UŽ“ ir dėl neteikiamos tarybos nariams medžiagos. Juk dar 2018 m. lapkričio 12 d. administracija pasirašė sutartį su ta pačia UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“ dėl Širvintų miesto esamo turgaus modernizavimo situacijos analizės pirkimo. Pagal šios sutarties techninę užduotį turėjo būti atliktas gyventojų poreikių vertinimas, parengtos prekyvietės 3D vizualizacijos ir atskirų prekybos vietų išdėstymo planai, įvertintos galimybės modernizuoti/įrengti stovėjimo (parkingo) vietas šalia prekyvietės, parengtas galimų investicijų sąmatinis skaičiavimas ir kt. Ir už tai savivaldybė turėjo sumokėti 6050 Eur. Kodėl tarybos nariai nebuvo supažindinti su tokia išsamia ir mums visiems svarbia informacija, taip ir liko neaišku. Kaip negauti atsakymai į tokius svarbius klausimus, kokie pagrindiniai reikalavimai numatyti projektuotojams, ar yra paruoštos projektavimo sąlygos,  projektavimo užduotis, kokios planuojamos investicijos, kas administruos naująjį pastatą, kokios mokestinės naštos gali laukti naujojo turgaus prekeiviai?

   Taigi, tarybos nariams pritarus, kad būtų įgyvendintas šis projektas, administracija vykdys projektavimo paslaugų pirkimą. Tikėmės, kad nors šis projektas bus pristatytas visuomenei.

Žodis ne žvirblis…

  Na ir pabaigai, kaip visuomet keletas merės kalbos posėdžių metu perliukų. Komitetų posėdžio metu, tarybos nariui Alfredui Astikui išsakius savo nuomonę, jam buvo mesta replika „Jūs galit pasirodyti, kad visiškai tūpas esat, bet kai eina tarybos posėdžio garso įrašas, tai jau to nedemonstruokite“. Tai va, brangieji, žinokite, kad vienokią kultūrą galima demonstruoti tada, kai tavęs  nemato ir negirdi rinkėjai ir visai kitaip reikia rodytis ir kalbėti, kai į tave atsuktos kameros ir tavo kalba transliuojama minioms.

   Tai tiek šiam kartui. Spręskite patys, gerbiamieji, nors, pasak merės (žodžiai ištarti tarybos posėdžio metu), „Jūsų nuomonė nieko nepakeistų, nesvarbu, ką Jūs pasakysit“.

5 thoughts on “Ar balsuojant „UŽ“ galima balsuoti „PRIEŠ“?

 • 2020-03-14 at 07:54
  Permalink

  Susirgus vaikui turim jį į Vilnių ar Ukmergę vežt, nes pediatrai nebudi, bet muziejui pinigų turim. Tik va, muziejun karto užeit gana. O medikų gali prireikti bet kada

 • 2020-03-13 at 23:23
  Permalink

  Matyt negalvojama ilgai dirbti, jeigu tokiais tempais….veikiama. Kaip gelbėsite rajonėlį, ponai tarybos nariai? Patiems nebaisu nuo melo ir maklių???

 • 2020-03-13 at 06:50
  Permalink

  Tai už ką 11 700 Savivaldybė sumokėjo „Viešųjų pirkimų ekspertams“. Ar už investicinį projektą dėl muziejaus, ar už Savivaldybės sujaukto reikalo viešuosiuose pirkimuose sutvarkymą, prisidengiant muziejaus investiciniu projektu. Kodėl tiek sumokėjo, ar tai atitinka tokio investicinio projekto rinkos kainą. Kodėl Tarybos nariams nebuvo pateikta medžiaga svarstomu reikalu. Tai kam kviečiami Tarybos posėdžiai, kokia jų prasmė.

 • 2020-03-13 at 06:37
  Permalink

  Tai kur Savivaldybės vadovai surado tokius investicinio projekto rengėjus dėl krašto muziejaus už 11 700 eurų. Kiek man žinoma, šis UAB-as ir jo vadovas specializuojasi viešųjų pirkimų srityje, tvarko organizacijų viešuosius pirkimus, veda viešųjų pirkimų mokymus . Tai kam jie buvo pasamdyti. Parengti investicinį projektą ar sutvarkyti kokį nors sujauktą Savivaldybės reikalą viešuosiuose pirkimuose tik prisidengiant investiciniais projektais. Kaina taip pat neadekvati, neatitinkanti rinkos kainos. Tuo labiau, kad Tarybos nariai nematė parengtų investicinių projektų. Tai už ką sumokėti ar pasidalinti pinigai. Tai kam kviečiamas Savivaldybės tarybos posėdis ir nepateikiama medžiaga svarstomu klausimu.

 • 2020-03-12 at 16:16
  Permalink

  Baisu,visomis prasmemis,,,,

Parašykite komentarą

*

code