Marijai Remienei įteiktas Garbės ženklo „Už Pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medalis

STOP kadras

 / parengė NERINGA TUŠKEVIČIENĖ /

  Trečiadienio vakarą Čikagoje apie 250 žmonių susirinko švęsti Lietuvos nepriklausomybės trisdešimtmečio. Lietuvos Generalinio konsulato organizuotame renginyje dalyvavo Diplomatinio korpuso nariai, garbės konsulai, Linojaus valstijos organizacijų bei verslo lyderiai, JAV lietuvių bendruomenės organizacijų vadovai bei nariai.

STOP kadras

   Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Garbės ženklo „Už Pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ Aukso Vyčiu buvo apdovanotas Balszeko lietuvių kultūros muziejaus Čikagoje įkūrėjas ir Lietuvos garbės konsulas Floridoje Stenlis Balzekas jaunesnysis bei ilgametis Čikagos lietuvių mecenatas, Pasaulio lietuvių centro rėmėjas Rimas Banys. Gabrės ženklo „Už Pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medaliu: Lietuvos mecenatė Gražina Gudaitytė-Liautaud, ilgametis Amerikos lietuvių bendruomenės lyderis Juozas Jonas Poliukaitis, ilgiausiai leidžiamo išeivijos laikraščio „Draugas“ fondo buvusi pirmininkė ir aktyvi visuomenininkė Marija Remienė ir Lietuvių Dailės muziejaus bei Meno galerijos „Siela“ vadovė Asta Zimkus.

 

STOP kadras

    Marija Bareikaitė Remienė gimė 1930-03-25 Musninkuose, lietuvių išeivijos JAV veikėja, Musninkų bažnyčios, Alfonso Petrulio gimnazijos mecenatė. Minint Širvintų miesto 535 metų jubiliejų, už lietuvybės puoselėjimą Jungtinėse Amerikos Valstijose, Širvintų krašto garsinimą pasaulio lietuvių bendrijose, už ypatingus nuopelnus ir išskirtinį indėlį Širvintų krašto mokslo, kultūros, visuomenės gyvenimo srityse ir altruistinę veiklą Marijai Remienei suteiktas Širvintų krašto garbės piliečio vardas.

     Interviu su Marija Remiene „Krašto žiniose“ skaitykite jau rytoj.

Apdovanojimo ceremonija ir interviu su nominantais nuo 15.50 min:

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000096667?fbclid=IwAR3RS52STiVZE- ZbHJMunck83fZD_1rcjlhz7aulB1q2DBHgiSonVbX3uwg