Nutarta leisti savivaldybių taryboms posėdžius organizuoti nuotoliniu būdu

/ parengė NERINGA TUŠKEVIČIENĖ /

    Kovo 19 d. LR Prezidentas G.Nausėda pasirašė LR Seimo siūlomas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pataisas, kuriomis yra reglamentuojamas savivaldybių tarybų darbas ekstremaliomis situacijomis.
Viena iš tokių situacijų – karantinas, kuris šiuo metu pasklebtas Lietuvoje.

Kas gi keičiasi?

 • Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino savivaldybės tarybos posėdžiai negali vykti šiame straipsnyje nustatyta tvarka, savivaldybės tarybos posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu (kai yra techninės galimybės, – realiuoju laiku) elektroninių ryšių priemonėmis.
 • Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komiteto posėdis negali vykti savivaldybės tarybos reglamente nustatyta tvarka, komiteto posėdis gali vykti nuotoliniu būdu.
 • Nuotoliniu būdu vykstančiuose posėdžiuose priimami tik neatidėliotinai būtini sprendimai, susiję su nepaprastąja padėtimi, ekstremaliąja situacija ar karantinu.

Pirmieji tokį Tarybos posėdžio būdą jau išbandė ukmergiškiai – Ukmergės rajono svaivaldybės taryba. Apačioje rasite nuorodą į įrašą ir galėsite pasmalsauti, kaip tai atrodė realiai.

     Pateikiame pilnos redakcijos punktus, kurie yra pakeisti ir/ar papildyti:

13 straipsnio 11 punkto 1 papunktis. Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino savivaldybės tarybos posėdžiai negali vykti šiame straipsnyje nustatyta tvarka, savivaldybės tarybos posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu (kai yra techninės galimybės, – realiuoju laiku) elektroninių ryšių priemonėmis (toliau – nuotolinis būdas). Nuotoliniu būdu vykstančiuose savivaldybės tarybos posėdžiuose priimami tik neatidėliotinai būtini sprendimai, susiję su nepaprastąja padėtimi, ekstremaliąja situacija ar karantinu. Nuotoliniu būdu vykstančiam posėdžiui turi būti parinktos tokios elektroninių ryšių priemonės, kurios užtikrintų, kad savivaldybės tarybos narys laiku gautų informaciją ir galėtų išreikšti savo poziciją. Nuotoliniu būdu vykstančiame posėdyje pagal galimybes sudaromos sąlygos savivaldybės tarybos nariams pasakyti savo poziciją ar replikas. Nuotoliniu būdu priimant savivaldybės tarybos sprendimus, turi būti užtikrintas savivaldybės tarybos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas. Jeigu yra techninės galimybės, nuotoliniu būdu vykstantis savivaldybės tarybos posėdis yra tiesiogiai transliuojamas internetu arba viešai paskelbiamas šio posėdžio vaizdo įrašas. Jeigu tokių galimybių nėra, savivaldybės meras nedelsdamas informuoja visuomenę apie nuotoliniu būdu vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus.
Papildyta straipsnio dalimi:
Nr. XIII-2818, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05699
14 straipsnio 10 punktas. Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komiteto posėdis negali vykti savivaldybės tarybos reglamente nustatyta tvarka, komiteto posėdis gali vykti nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu vykstančiuose posėdžiuose priimami tik neatidėliotinai būtini sprendimai, susiję su nepaprastąja padėtimi, ekstremaliąja situacija ar karantinu. Nuotoliniu būdu vykstančiam posėdžiui turi būti parinktos tokios elektroninių ryšių priemonės, kurios užtikrintų, kad komiteto narys laiku gautų informaciją ir galėtų išreikšti savo poziciją. Nuotoliniu būdu vykstančiame posėdyje pagal galimybes sudaromos sąlygos komiteto nariams pasakyti savo poziciją arba replikas. Nuotoliniu būdu priimant komiteto sprendimus, turi būti užtikrintas komiteto nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas.
Papildyta straipsnio dalimi:
Nr. XIII-2818, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05699
15 straipsnio 8 punktas. Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komisijos posėdis negali vykti įprasta tvarka, posėdis gali vykti nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu vykstančiuose posėdžiuose priimami tik neatidėliotinai būtini sprendimai, susiję su nepaprastąja padėtimi, ekstremaliąja situacija ar karantinu. Nuotoliniu būdu vykstančiam posėdžiui turi būti parinktos tokios elektroninių ryšių priemonės, kurios užtikrintų, kad komisijos narys laiku gautų informaciją ir galėtų išreikšti savo poziciją. Nuotoliniu būdu vykstančiame posėdyje pagal galimybes sudaromos sąlygos komisijos nariams pasakyti savo poziciją arba replikas. Nuotoliniu būdu priimant komisijos sprendimus, turi būti užtikrintas komisijos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas.
Papildyta straipsnio dalimi:
Nr. XIII-2818, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05699

2 thoughts on “Nutarta leisti savivaldybių taryboms posėdžius organizuoti nuotoliniu būdu

 • 2020-03-25 at 07:37
  Permalink

  Merė nuotolinį bendrabimą įvaldžius. Intervus dalina. Tai ir posėdžius praves. Tik klausimas, kiek tarybos narių sugebės taip juose dalyvauti

 • 2020-03-25 at 05:24
  Permalink

  O kas gi keičiasi pas mus? Opozicijos nei kas klauso ,nei jų balsai ką nors gali pakeisti…. Pozicija taippat yra be nuomonės, už ką merė liepia už tą jie ir kelia rankeles… O merė ir admin. direktorė taip ar taip karantine… Pilnai galima dirbti nuotoliniu būdu.

Parašykite komentarą

*

code